Instagram

Facebook

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem


2021-11-23

Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.
Bild: Energimyndigheten
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är som mest 15 procent. Testet visade även att det finns skillnader i hur väl den faktiska produktionen stämmer med leverantörens offert.

Under ett års tid har Energimyndigheten testat nio solcellssystem anpassade för villatak. Vi har mätt systemens elproduktion, jämfört systemens effektivitet och funktion samt jämfört testresultaten med den beräknade elproduktionen i leverantörens offert. Vi har även granskat installation, dokumentation, märkning och skyltning.

– Det som gör det här testet speciellt är att vi har testat hela solcellssystem som säljs till villaägare, inte bara enskilda delar. Dessutom har testet pågått i ett helt år vilket är en lång tid i sammanhanget, säger Jonas Pettersson som ansvarar för testet vid Energimyndighetens Testlab.


Testresultaten i korthet
• Mest el per installerad kilowatt producerar Ikea Solstråle Plus och Energihusgruppens Roofit och Kraftpojkarnas paket Energibolag samt Svea solars Solar stone.
• Bäst uppskattning av förväntad elproduktion i offerten ger Soltech, Svea solar, Borås elhandel, Ikea och Kraftpojkarna.
• Bra på dokumentation är Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.
• Bra på märkning och skyltning är Soltech, Borås elhandel och Kraftpojkarna.
• Solcellssystem med monokristallina solcellsmoduler kan ta vara på det diffusa solljuset en mulen dag bättre än moduler i tunnfilm.


Några brister har upptäckts
• Lindabs system Solar roof har haft tekniska problem och fick byta tio av solcellsmodulerna under pågående test.
• Ikeas Solstråle Plus hade en lös kabel till överspänningsskyddet vid sista granskningen av installationen. Svea solar som installerar Ikeas solcellssystem har meddelat att de ändrat sina rutiner för att undvika lösa kablar framöver.
• Energihusgruppen gav ingen information om uppskattad elproduktion i sin offert. Det är viktig information för att villaägaren ska kunna följa upp om solcellssystemet fungerar bra.


Ett viktigt underlag för kommande EU-krav
Solcellsmoduler och växelriktare har idag varken energimärkning eller ekodesignkrav. Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning i förhandlingarna om kommande krav som just nu pågår i EU.

– Särskilt fokus ligger på verkningsgrad, funktionalitet och resurseffektivitet. Där utgör testresultaten ett viktigt tekniskt underlag, säger Peter Bennich, senior rådgivare vid Energimyndigheten.


Så har testet gått till
Testet omfattar nio solcellssystem för villatak. Urvalet är gjort för att omfatta olika varianter på marknaden. I testet ingår både solcellsmoduler i monokristallint kisel och tunnfilmsmoduler. Några är designade för att se ut som tegel- eller plåttak. Ett av systemen har batteri och hybridväxelriktare för att kunna lagra el.

Leverantörernas egna installatörer har monterat solcellssystemen och installationerna har granskats både före och efter avslutat test. Testet har pågått utomhus i Borås sedan juni 2020 och är utfört av RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av Energimyndigheten.


Opartisk hjälp för dig som vill investera i solelsystem
Ta hjälp av Solelportalen på Energimyndighetens webbplats och kontakta gärna Energi- och klimatrådgivaren i din kommun som kan ge opartiska och lokala råd utan att det kostar. 

Länktips:
Solelportalen - en vägledning om solceller
Hitta din energi- och klimatrådgivare


Källa: Energimyndigheten


Skriv utSolceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.
Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.

Akademiska Hus driftsätter jättesatsning på solceller i Uppsala

Solceller som totalt producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är nu på plats på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. Majoriteten av solcellerna har placerats på tak vid Uppsala...

Läs mer
Cortus Energi
Visionsbild över nya kontoret (bilden är en illustration).

Vattenfall Eldistribution etablerar sig i Umeå för att möta tillväxt

För att stärka närvaron i Västerbotten och bidra till att möjliggöra nya satsningar på elektrifiering i norra Sverige har Vattenfall Eldistribution fattat beslut...

Läs mer
Uppsala universitet
Energilagringssystem byggt av lithiumbatterier (bilden är ett kollage).

Premiär för MVS energilagringslösning på eCar Expo på Svenska Mässan

I takt med att världen blir alltmer elektrifierad ökar också kraven på pålitlig leverans av ström. Nu premiärvisar MVS sin kraftfulla och kompletta...

Läs mer
Solarsupply
SunRoofs soltak.

Stor efterfrågan på SunRoofs soltak

SunRoofs innovativa soltak har snabbt blivit populära i Sverige. Genom integrerade solceller erbjuder taken effektfull och pålitlig grön energi paketerat i en tilltalande design. Med...

Läs mer
KL Industri
t är mycket att hålla koll på för energikunder dessa dagar och Öresundskraft får många frågor.

Rekordstort intresse för energifrågor i Öresundskrafts kundundersökning

Över 500 fritextkommentarer i en kundenkät. Närmare 250 kunder anmälda till fjärrvärmemöte. Högtryck på solcellsfronten och många samtal om el till...

Läs mer
Jakobssons Smide

Ny VD på Powerpipe

Stefan Janols, ny VD.

Den 15 november tillträdde Stefan Janols som VD på Powerpipe. Stefan har en bred industriell erfarenhet inom produktion, teknik, kvalitet, marknad och som VD.

Läs mer


Göteborg Energi Nät justerar effektavgiften för elnät

Från och med den 1 februari 2022 kommer effektavgiften för villa- och radhuskunder i Göteborg justeras så att den baseras på genomsnittet av månadens tre högsta...

Läs mer
Enegic
Gomero SIPP kontrollutrustning i Tyskland webb II.

E.ON-bolaget Avacon beställer Gomeros kontrollutrustning SIPP

Gomero Group AB har via sina tyska partner Karberg & Hennemann erhållit en order för installation av kontrollutrustningen SIPP. Beställare är Avacon Netz GmbH, ett...

Läs mer
Göta energi

AstaZero och Polarium samarbetar för att utveckla snabbladdning för elfordon

AstaZero och Polarium ska samarbeta för att utveckla energilagringslösningar för effektiv laddning av tunga elfordon. Den nuvarande infrastrukturen för laddning av elfordon ä...

Läs mer
Enerbrokers

OX2 får rätt att bygga vindkraft på Riberget

OX2 har kommit överens med RWE Renewables Sweden om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Riberget i Ljusdals kommun i ...

Läs mer

Projekt avseende solvärme i hantering av avloppsslam tilldelas 415 000 kronor

Avloppsslam generas på alla platser där det vistas människor och kan återanvändas som biobränsle i kraftvärmeverk. Absolicon har i november 2021 beviljats...

Läs mer
<span>Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå.</span>

Skellefteå Kraft får toppbetyg när kunder på orolig elmarknad söker råd

Rekordhöga elpriser har under de senaste månaderna resulterat i rekordmånga samtal från privatkunder till Skellefteå Kraft. Under denna turbulenta tid är det just...

Läs mer
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är...

Läs mer

Bravida etablerar sig i Hälsingland och förvärvar Sörens El AB och Sörens Kraft och Montage AB

Från vänster, Magnus Ohlsson, Regionchef Bravida, Niklas Palm, Delägare Sörens El, Per-&Aring;ke Andersson, Delägare Sörens El, Ewa-Lotta Sköld, VD Sörens El, Jonas Andersson, &Auml;gare Sörens Kraft och Delägare Sörens El. VD Sörens kraft.

Bravida förvärvar de två bolagen Sörens El AB och Sörens Kraft och Montage AB och etablerar sig därmed i Hälsingland. Bolagen omsätter totalt 110 miljoner och...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se