Instagram

Facebook

Beteende och livsstil har stor betydelse för klimatpåverkan från byggnader


2022-03-03

Köper vi LED-lampor eller glödlampor och släcker vi efter oss eller inte? Designas byggnaden för anpassning och ombyggnad? Sorteras byggmaterial för återanvändning vid rivning?
Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet
Köper vi LED-lampor eller glödlampor och släcker vi efter oss eller inte? Designas byggnaden för anpassning och ombyggnad? Sorteras byggmaterial för återanvändning vid rivning?

Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på beteendemässiga faktorer. Men trots att vår livsstil har betydande effekter på energianvändningen saknas såväl tydliga kategoriseringar över beteendemässiga åtgärder som uppskattningar av dess potential för att begränsa klimatförändringarna, visar ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är tydligt att forskningen har försummat icke-tekniska åtgärder för att begränsa klimatförändringarna, kanske på grund av svårigheten att mäta effekten av beteendemässiga åtgärder, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

När det gäller beteende i förhållande till klimatpåverkan från byggnader handlar det om både enstaka val vi gör som konsumenter till den vardagliga användningen av byggnaden och den utrustning som finns i den. Köper vi LED-lampor eller glödlampor till exempel och släcker vi efter oss eller inte? Designas byggnaden för anpassning och ombyggnad? Sorteras byggmaterial för återanvändning vid rivning?

Den stora energibesparingspotentialen finns framförallt i utvecklade länder och i bostadshus, visar studien, även om den varierar kraftigt mellan regioner och åtgärder. Den största potentialen finns i den cirkulära och delande ekonomin, vilka kan minska klimatpåverkan med mellan 25–70 procent. För andra åtgärder ligger de flesta potentialerna mellan 5 procent och 30 procent.

För att minska utsläppen genom beteendeförändringar föreslår forskarna en taxonomi som täcker efterfrågan (bibehållen/minskad), perspektiv (individuella/kollektiva) och direkt energianvändning (ja/nej) enligt fem typer av icke-teknologiska åtgärder:

• Aktiv och passiv styrning
• Efterfrågeflexibilitet
• Tillräckliga komfortnivåer
• Cirkulär och delande ekonomi
• Organisatoriska och sociala innovationer

Forskarna identifierade även en snedvridning i forskningslitteraturen med stor täckning över Europa och Nordamerika och väldigt lite från Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien samt Östeuropa och västra Centralasien. Även intressentperspektiv och åtgärder som handlar om cirkulär och delande ekonomi, efterfrågeflexibilitet över tid samt organisatoriska och sociala innovationer saknas i hög grad i forskningslitteraturen.

Mer forskning behövs också för att ta fram underlag kring rekyleffekter som kan motverka klimatfördelar av icke-teknologiska lösningar, affärsmodeller som kan demonstrera deras ekonomiska genomförbarhet och styrmedelsåtgärder, menar forskarna i studien.

– Att verkställa styrmedel som riktar sig mot människors livsstil är känsligt. Det är viktigt att beteendebaserade styrmedel integreras i klimatpolitiken och förstås i en socioekonomisk kontext, säger Érika Mata.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Skriv ut

Skandinaviens mest energieffektiva hotell vann Solna stads miljöpris 2022

Solna stads miljöpris 2022 går till Fabege och Nordic Choice Hotels i sin roll som fastighetsägare för och hyresgäst i House of Choice i Arenastaden.

Läs mer
Fasad från parken (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag vid Handelshögskolan i Göteborg

Instalcobolaget Elektro-Centralen har fått uppdrag vid bygget av en ny byggnad för...

Läs mer


Instalco får uppdrag vid Västerviks sjukhus

Instalcobolaget Ventpartner har tecknat avtal med Skanska om att utföra ventilationsarbeten...

Läs mer


Bravida installerar på två hotellprojekt i Kirunas stadsomvandling

Bravida har fått i uppdrag av LKAB och Nåiden Bygg AB att utföra installationer i...

Läs mer


Kraftvärmeanläggningen i Hortlax möjliggjorde kommersiellt genombrott

I Hortlax har världsunik utveckling pågått i över ett decennium vilket lett...

Läs mer
Visionsbild över Umeås nya bostadsprojekt, som ska ge plats för 226 hyreslägenheter (bilden är en illustration).

Assemblin i naturnära bostadsprojekt i Umeå

Assemblin har fått ytterligare ett större uppdrag inom bostadsproduktion i Umeå....

Läs mer

Bravida vinner order om el- och rörinstallationer i Göteborgs nya kontorskomplex


Bravida har fått i uppdrag av NCC att utföra alla el- och rörinstallationer i den...

Läs mer
På Jynkkäskolan i Kuopio, Finland, säkerställer YIT att skolans inomhusluft och miljö förblir optimal med hjälp av ny teknik.

Bättre skolmiljö - AI och diagnostik förbättrar inomhusklimatet och driften i finsk skola

Den nya AI-baserade tekniken gör skolbyggnader smarta och självlärande. Den...

Läs mer
Köper vi LED-lampor eller glödlampor och släcker vi efter oss eller inte? Designas byggnaden för anpassning och ombyggnad? Sorteras byggmaterial för återanvändning vid rivning?

Beteende och livsstil har stor betydelse för klimatpåverkan från byggnader

Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på...

Läs mer
Den 12 km långa transiteringsledningen från Köping ska förse Kolsva med fjärrvärme. FVB har stått för projekteringen av ledningen samt tre pumpstationer.

Spillvärme från Köping värmer Kolsva

– Den nya fjärrvärmeledningen mellan Köping och Kolsva är bra både...

Läs mer
Instalco får uppdrag i Forskaren (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag i Stockholms nya landmärke

Instalcobolagen Klimatrör, VVS-Kraft och Instair har fått ett gemensamt uppdrag vid...

Läs mer


Bravida säkrar Kriminalvårdens anstalter Skänninge och Sagsjön

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar till Kriminalvårdens anstalter...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se