Instagram

Facebook

Så kan nordvästra Skånes fastighetsägare hjälpa till att lösa den svenska elkrisen


2021-12-01

Snabb elektrifieringen och mer väderberoende elproduktion innebär utmaningar i elsystemet som ska mötas redan på fastighetsnivå.
Bild: Öresundskraft
Snabb elektrifieringen och mer väderberoende elproduktion innebär utmaningar i elsystemet som ska mötas redan på fastighetsnivå.

Elanvändningen kommer i princip fördubblas de närmaste åren och detta samtidigt som samhället ställer om från fossil till förnybar energi. Det skapar omfattande kapacitets- och effektutmaningar som Öresundskraft vill lösa tillsammans med sina kunder.

Byggnader i nordvästra Skåne ska förvandlas från passiva elkonsumenter till aktiva effektresurser. Det är visionen bakom samverkansprojektet ”En gemensam effektstrategi”, där Öresundskraft tillsammans med Castellum och fyra andra regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på klimatkrisen.

Effektbristen i nordvästra Skåne är ett faktum och Svenska kraftnät och lokalnätsägare kan inte ensamma lösa situationen. Därför har Öresundskraft tillsammans med fyra stora, offentliga energibolag och Castellum tagit fram en strategi för hur fastighetsägare och deras byggnader kan bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.

– Att samhället elektrifieras är väldigt bra men det resulterar också i effektbrist och flaskhalsar. Därför måste hela det svenska energilandskapet ritas om, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till det unika projektet.

Utgångspunkten är att elektrifieringen och ett ökat inslag av väderberoende produktion ska kunna ske med bibehållen balans mellan tillgång och efterfrågan i kraftsystemet. Och det börjar redan på lokal nivå, så nära användningen som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå.

– Lösningen på kapacitets- och effektproblemen är nämligen inte bara att producera mer el och förstärka infrastrukturen utan framför allt att se till att elanvändningen blir så effektiv som möjligt och fördelas jämnare över dygnet och kartan, säger Anna Sundberg, Affärsutvecklare Energisystem på Öresundskraft.

– Vi måste gå ned på enskilda kvarter, verksamheter och byggnader och börja där med att optimera energianvändningen. När det är gjort i stor skala kommer också effekterna i de övergripande systemen.

Teknikutvecklingen inom solelproduktion, energilagring och effektstyrning innebär nya och i många fall lönsamma affärsmöjligheter för fastighetsägare.

Effektstrategin svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.

Strategin beskriver tre roller - Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren - för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs. Genom att följa handlingsplanen kan alla fastighetsägare ta en aktiv roll i energiomställning. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

– Vi i hjälper våra kunder att hitta effektiva energilösningar och sänker trösklarna till en mer hållbar energianvändning. Det tjänar vi alla på, avslutar Anna Sundberg.


Fakta:
Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.


Källa: Öresundskraft


Skriv utFasad från parken (bilden är en illustration).
Fasad från parken (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag vid Handelshögskolan i Göteborg

Instalcobolaget Elektro-Centralen har fått uppdrag vid bygget av en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Uppdraget gäller elinstallationer och ska...

Läs mer


Instalco får uppdrag vid Västerviks sjukhus

Instalcobolaget Ventpartner har tecknat avtal med Skanska om att utföra ventilationsarbeten...

Läs mer


Bravida installerar på två hotellprojekt i Kirunas stadsomvandling

Bravida har fått i uppdrag av LKAB och Nåiden Bygg AB att utföra installationer i...

Läs mer


Kraftvärmeanläggningen i Hortlax möjliggjorde kommersiellt genombrott

I Hortlax har världsunik utveckling pågått i över ett decennium vilket lett...

Läs mer
Visionsbild över Umeås nya bostadsprojekt, som ska ge plats för 226 hyreslägenheter (bilden är en illustration).

Assemblin i naturnära bostadsprojekt i Umeå

Assemblin har fått ytterligare ett större uppdrag inom bostadsproduktion i Umeå....

Läs mer

Bravida vinner order om el- och rörinstallationer i Göteborgs nya kontorskomplex


Bravida har fått i uppdrag av NCC att utföra alla el- och rörinstallationer i den...

Läs mer
På Jynkkäskolan i Kuopio, Finland, säkerställer YIT att skolans inomhusluft och miljö förblir optimal med hjälp av ny teknik.

Bättre skolmiljö - AI och diagnostik förbättrar inomhusklimatet och driften i finsk skola

Den nya AI-baserade tekniken gör skolbyggnader smarta och självlärande. Den...

Läs mer
Köper vi LED-lampor eller glödlampor och släcker vi efter oss eller inte? Designas byggnaden för anpassning och ombyggnad? Sorteras byggmaterial för återanvändning vid rivning?

Beteende och livsstil har stor betydelse för klimatpåverkan från byggnader

Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på...

Läs mer
Den 12 km långa transiteringsledningen från Köping ska förse Kolsva med fjärrvärme. FVB har stått för projekteringen av ledningen samt tre pumpstationer.

Spillvärme från Köping värmer Kolsva

– Den nya fjärrvärmeledningen mellan Köping och Kolsva är bra både...

Läs mer
Instalco får uppdrag i Forskaren (bilden är en illustration).

Instalco får uppdrag i Stockholms nya landmärke

Instalcobolagen Klimatrör, VVS-Kraft och Instair har fått ett gemensamt uppdrag vid...

Läs mer


Bravida säkrar Kriminalvårdens anstalter Skänninge och Sagsjön

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar till Kriminalvårdens anstalter...

Läs mer


Assemblin får multitekniskt installationsuppdrag i ny psykiatrimottagning vid Västerviks sjukhus

Assemblin har fått i uppdrag att installera el, säkerhetsteknik, VS och sprinkler i en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se