Instagram

Facebook

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket


2021-06-14

Nils Bergstrand, Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.
Bild: John Guthed
Nils Bergstrand, Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material och avlägsnat drygt 20 procent av den totala radioaktiviteten i verket. Radioaktivt material har packats i godkända behållare och transporterats till Studsvik för mellanlagring inför placering i slutförvar. Under nedmonteringen hittades även en hälsning från laddmaskinen.

– Vi har haft ett bra första år där vi säkert och effektivt har monterat ner flera stora komponenter och system, till exempel laddmaskinen, tungvattentankarna och styrstavarna, Material från icke radioaktiva föremål och strukturer har återvunnits och vissa föremål ska skänkas till Tekniska muséet, säger Nils Bergstrand som är Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.

Under nedmonteringen av laddmaskinen hittade Vattenfall en handskriven lapp med en hälsning där det stod ”Torsdagen den 20.2 1975 kl. 11.02 – Jag har gjort mitt. LM”. Laddmaskinens uppgift var att byta kärnbränsle i reaktorn och det var en rejäl pjäs med en vikt på 220 ton. Av dess system och komponenter var 50 ton kontaminerat och har därmed omhändertagits som radioaktivt avfall, medan övriga 170 ton stål kunnat verifieras vara fritt från radioaktivitet och därefter hanteras vidare för återvinning.

– Vattenfall deltog i uppförandet och driften av Ågestaverket och nu sluter vi dess livscykel med en säker och hållbar avveckling. Det känns bra att vi tar detta ansvar i vår generation istället för att lämna över till kommande, säger Nils Bergstrand.

Liksom övriga samhället har Vattenfall i samband med pandemin vidtagit en rad åtgärder och pausat vissa arbeten i Ågestaverket i syfte att minska risken för smittspridning av Covid -19. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna återupptas med full fart igen efter sommaren. 

Nedmontering och rivning av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. När det är bevisat att radioaktiviteten i de kvarvarande strukturerna är borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad, kommer Vattenfall att försluta bergrummet och återlämna det till Stockholms Stad.


Första kommersiella kärnkraftverket
Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och i drift 1964-1974. I verket finns endast låg- och medelaktivt material kvar efter att kärnbränsle och annat högaktivt material forslades bort kort efter att verket stängdes 1974. Vattenfall ser till att bevara verkets historia och nedmonteringsarbetet genom högkvalitativa fotoproduktioner.


Källa: Vattenfall


Skriv utRinghals 3 och 4.
Ringhals 3 och 4.

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs mer
Enerbrokers
Reaktorhall

AFRY Real Digital Twin gör kärnkraftsavveckling säkrare

AFRY X har tecknat ett avtal med OKG i Oskarshamn, Sverige, för att hjälpa klienten att...

Läs mer
Idcon
Pär Olsson, KTH-professor som samordnar forskningscentret Sunrise.

99 miljoner till små blykylda kärnreaktorer

Forskare och industri i Sverige samarbetar för att förverkliga fjärde generationens...

Läs mer
Minireaktorn Sealer.

Energimyndigheten beviljar anslag till SMR-projekt

Energimyndigheten beviljar upp till 99 miljoner kr i forskningsanslag till Swedish Modular Reactors...

Läs mer
Ringhals kärnkraftverk nytt medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

Ringhals kärnkraftverk är nytt medlemsföretag i Swerim

Ringhals kärnkraftverk, vars mål är att leverera efterfrågad el, säkert...

Läs mer
Fotomontage av Kärnbränsleförvaret i Forsmark, ovan och under jord. Tunnelsystemets totala längd uppgår till drygt 60 kilometer. Under jord är förvaret tre till fyra kvadratkilometer stort. Det placeras på ett djup av 500 meter.

Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

Regeringen har nu beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för...

Läs mer
Bottenplattan för reaktortanken på Barsebäck 1 lyfts ut.

Reaktortanken i Barsebäck 1 har lyfts ut

Nu är den borta. Reaktortanken i Barsebäck 1 har monterats ned som en del i Unipers...

Läs mer
I mitten av november 2021 anlände Fredrik Brännmark från Hansén Bil & Maskin i Boden med sin Volvo EC480E HR höghöjdsrivare för att riva det 22 meter höga kyltornet.

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk

Ågesta kärnkraftverk, söder om Stockholm, var Sveriges första kommersiella...

Läs mer
2021 producerade Oskarshamn 3 över 11 000 000 megawattimmar el, vilket är nytt årsrekord för reaktorn.

Nytt produktionsrekord för Oskarshamn 3

Mer än 11 000 000 megawattimmar (MWh) fossilfri elproduktion. Aldrig tidigare har kä...

Läs mer
Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk, bland annat Forsmark.

Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk

Assemblin har fått fortsatt förtroende som ramavtalsleverantör avseende...

Läs mer


SKB välkomnar regeringens tidplan för slutförvarsbeslut

Regeringen avser att fatta beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se