Instagram

Facebook

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket


2021-06-14

Nils Bergstrand, Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.
Bild: John Guthed
Nils Bergstrand, Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material och avlägsnat drygt 20 procent av den totala radioaktiviteten i verket. Radioaktivt material har packats i godkända behållare och transporterats till Studsvik för mellanlagring inför placering i slutförvar. Under nedmonteringen hittades även en hälsning från laddmaskinen.

– Vi har haft ett bra första år där vi säkert och effektivt har monterat ner flera stora komponenter och system, till exempel laddmaskinen, tungvattentankarna och styrstavarna, Material från icke radioaktiva föremål och strukturer har återvunnits och vissa föremål ska skänkas till Tekniska muséet, säger Nils Bergstrand som är Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.

Under nedmonteringen av laddmaskinen hittade Vattenfall en handskriven lapp med en hälsning där det stod ”Torsdagen den 20.2 1975 kl. 11.02 – Jag har gjort mitt. LM”. Laddmaskinens uppgift var att byta kärnbränsle i reaktorn och det var en rejäl pjäs med en vikt på 220 ton. Av dess system och komponenter var 50 ton kontaminerat och har därmed omhändertagits som radioaktivt avfall, medan övriga 170 ton stål kunnat verifieras vara fritt från radioaktivitet och därefter hanteras vidare för återvinning.

– Vattenfall deltog i uppförandet och driften av Ågestaverket och nu sluter vi dess livscykel med en säker och hållbar avveckling. Det känns bra att vi tar detta ansvar i vår generation istället för att lämna över till kommande, säger Nils Bergstrand.

Liksom övriga samhället har Vattenfall i samband med pandemin vidtagit en rad åtgärder och pausat vissa arbeten i Ågestaverket i syfte att minska risken för smittspridning av Covid -19. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna återupptas med full fart igen efter sommaren. 

Nedmontering och rivning av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. När det är bevisat att radioaktiviteten i de kvarvarande strukturerna är borttagen till så låga nivåer att anläggningen kan bli radiologiskt friklassad, kommer Vattenfall att försluta bergrummet och återlämna det till Stockholms Stad.


Första kommersiella kärnkraftverket
Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och i drift 1964-1974. I verket finns endast låg- och medelaktivt material kvar efter att kärnbränsle och annat högaktivt material forslades bort kort efter att verket stängdes 1974. Vattenfall ser till att bevara verkets historia och nedmonteringsarbetet genom högkvalitativa fotoproduktioner.


Källa: Vattenfall


Skriv utOskarshamn 3 - Sveriges största kärnreaktor levererar igen efter avslutad revision.
Oskarshamn 3 - Sveriges största kärnreaktor levererar igen efter avslutad revision.

Oskarshamn 3 åter på nät efter avslutad årsrevision

Under fredagen den 18 juni avslutade OKG den årliga revisionsavställningen i och med att Oskarshamn 3 (O3) kopplades in på kraftnätet. Inom kort levererar anläggningen...

Läs mer
Enerbrokers

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Nils Bergstrand, Vattenfalls projektledare för nedmonteringen av Ågestaverket.

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Å...

Läs mer
Idcon
Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, tror på en ny kärnkraftsgeneration i Sverige.

Svensk kraftsamling kring forskning och utveckling av ny kärnkraftsteknik

Ett nytt svenskt kompetenscentrum för ny kärnkraftsteknik. Det vill Uppsala universitet...

Läs mer
Kalev Kallemets (till vänster), VD för Fermi Energia, och Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområde Generation vid Vattenfall, i samband med signering vid estländska ambassaden i Stockholm av avtalet som gör Vattenfall till minoritetsägare inom Fermi Energia.

Vattenfall blir minoritetsägare i det estniska kärnkraftsföretaget Fermi Energia

Vattenfall har tecknat ett avtal med det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för att...

Läs mer
Bilden är ett fotomontage över slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden.

WSP vinner "Detaljprojektering Berg" av utbyggnad SFR åt SKB

WSP tillsammans med Golder (numera WSP) och Amberg vinner uppdraget "Detaljprojektering Berg" av...

Läs mer
Illustration visar befintligt SFR i grå färg och utbyggnaden i blå färg.

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar

Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret...

Läs mer
SSABs stålverk.

Ny kylmetod minskar stålindustrins miljöpåverkan radikalt

– I våra unika testriggar har vi utvecklat metoder att kyla stål som spar energi,...

Läs mer


Kärnkraft och elbrist – het debattfråga i Svensk energipolitik

Efter elprisets toppnoteringar under inledningen av februari har en het debatt blossat upp kring...

Läs mer
Prototypen är planerad att uppföras på OKG:s område utanför Oskarshamn.

Nu tas nästa steg i utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige

Nu inleds nästa kapitel för den svenska kärnkraften. Uniper Sverige, Blykalla och...

Läs mer

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Ringhals 1.

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg stä...

Läs mer
Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se