Instagram

Facebook

Fortum och Uniper inleder samarbete inom nedmontering och rivning av kärnkraft


2021-09-07

Arbete med nedmontering på OKG.
Bild: Uniper
Arbete med nedmontering på OKG.

Fortum och Uniper inleder nu ett nära samarbete med syfte att erbjuda tjänster inom nedmontering och rivning av kärnkraftverk. De båda företagen har under årtionden samlat på sig erfarenhet på kärnkraftsområdet, och besitter en mängd olika kompetenser som kommer att skapa värde i världsklass för kunderna. Framtidsvisionen är att bli marknadsledande i Europa.

– Kärnkraften runt om i Europa befinner sig i olika faser i livscykeln. Samtidigt som det byggs och planeras för nya reaktorer, så finns det också anläggningar som ska stängas och monteras ned. Här ser vi möjligheter att skapa gemensamma och attraktiva tjänsteerbjudanden inom nedmontering och rivning av kärnkraft. Vårt gemensamma mål är att bli marknadsledande i Europa , säger Johan Svenningsson, VD för Uniper Sweden.

– Uniper har utvecklat en stark kompetensplattform och har en unik referens med sitt decommissioning-projekt i Sverige. Fortum kommer att tillföra samarbetet kompletterande kompetens inom avfalls- och avvecklingsområdet, liksom vårt kundcentrerade arbetssätt. I vår Nuclear Services-verksamhet har vi betjänat kunder i många år med utmärkta resultat vad gäller kundnöjdhet, säger Petra Lundström, Vice President, Co-owned assets and Nuclear Services på Fortum.

– Tidigare i år offentliggjorde Fortum och Uniper ett gemensamt tjänsteerbjudande för energikunder och energikrävande industrier. Nu går vi samman också inom kärnverksamhetsområdet, och det är en vinnande kombination för att skala upp och utveckla en betydande affärsportfölj inom kärnkraftsavvecklingstjänster, säger Petra Lundström.

Just nu genomförs nedmontering och rivning av fyra reaktorer i Unipers svenska kärnkraftsflotta. Det handlar om Barsebäck 1 och 2, och Oskarshamn 1 och 2 – samtliga helägda av Uniper och Fortum. Reaktorerna rivs integrerat i en gemensam portfölj för att skapa logistiska och ekonomiska samordningsfördelar.

– Det här samarbetet sammanför kompletterande kärnkompetens, produkter och tjänster från både Fortum och Uniper. I takt med att våra interna projekt i Sverige går framåt, kommer vi att kunna flytta fokus för samarbetet till externa kunder. Tillsammans kommer vi att kunna använda alla lärdomar för att stödja andra kärnkraftverk i deras avvecklingsfas, förklarar Petra Lundström.

– Att blicka framåt och ut på den europeiska decommissioning-marknaden tillsammans med Fortum är ett naturligt nästa steg. Det gör det möjligt för oss att erbjuda våra kärntekniska experter långsiktiga karriär- och utvecklingsmöjligheter. I det avseendet är det viktigt för oss att avsluta livscykeln för Barsebäck 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2 på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Det ger legitimitet för en ny generation kärnkraft som är avgörande för en framgångsrik energiomställning, avslutar Johan Svenningsson.


Källa: Uniper


Skriv utRinghals 3 och 4.
Ringhals 3 och 4.

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs mer
Enerbrokers
Reaktorhall

AFRY Real Digital Twin gör kärnkraftsavveckling säkrare

AFRY X har tecknat ett avtal med OKG i Oskarshamn, Sverige, för att hjälpa klienten att...

Läs mer
Idcon
Pär Olsson, KTH-professor som samordnar forskningscentret Sunrise.

99 miljoner till små blykylda kärnreaktorer

Forskare och industri i Sverige samarbetar för att förverkliga fjärde generationens...

Läs mer
Minireaktorn Sealer.

Energimyndigheten beviljar anslag till SMR-projekt

Energimyndigheten beviljar upp till 99 miljoner kr i forskningsanslag till Swedish Modular Reactors...

Läs mer
Ringhals kärnkraftverk nytt medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

Ringhals kärnkraftverk är nytt medlemsföretag i Swerim

Ringhals kärnkraftverk, vars mål är att leverera efterfrågad el, säkert...

Läs mer
Fotomontage av Kärnbränsleförvaret i Forsmark, ovan och under jord. Tunnelsystemets totala längd uppgår till drygt 60 kilometer. Under jord är förvaret tre till fyra kvadratkilometer stort. Det placeras på ett djup av 500 meter.

Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

Regeringen har nu beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för...

Läs mer
Bottenplattan för reaktortanken på Barsebäck 1 lyfts ut.

Reaktortanken i Barsebäck 1 har lyfts ut

Nu är den borta. Reaktortanken i Barsebäck 1 har monterats ned som en del i Unipers...

Läs mer
I mitten av november 2021 anlände Fredrik Brännmark från Hansén Bil & Maskin i Boden med sin Volvo EC480E HR höghöjdsrivare för att riva det 22 meter höga kyltornet.

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk

Ågesta kärnkraftverk, söder om Stockholm, var Sveriges första kommersiella...

Läs mer
2021 producerade Oskarshamn 3 över 11 000 000 megawattimmar el, vilket är nytt årsrekord för reaktorn.

Nytt produktionsrekord för Oskarshamn 3

Mer än 11 000 000 megawattimmar (MWh) fossilfri elproduktion. Aldrig tidigare har kä...

Läs mer
Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk, bland annat Forsmark.

Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk

Assemblin har fått fortsatt förtroende som ramavtalsleverantör avseende...

Läs mer


SKB välkomnar regeringens tidplan för slutförvarsbeslut

Regeringen avser att fatta beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se