Instagram

Facebook

Svensk kraftsamling kring forskning och utveckling av ny kärnkraftsteknik


2021-06-01

Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, tror på en ny kärnkraftsgeneration i Sverige.
Bild: Uniper
Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, tror på en ny kärnkraftsgeneration i Sverige.

Ett nytt svenskt kompetenscentrum för ny kärnkraftsteknik. Det vill Uppsala universitet satsa på tillsammans med akademi- och industripartners. I fokus är den lovande nya teknologin med högt standardiserade småskaliga kärnreaktorer så kallade små modulära reaktorer (SMR).

Uppsala universitet har lämnat in en ansökan om forskningsmedel till Energimyndigheten. Bakom ansökan står också KTH och Chalmers liksom energiföretagen Uniper, Fortum och Vattenfall liksom specialistföretagen Westinghouse och Studsvik Nuclear.

– Det vi ser nu är en kraftsamling för att lägga grunden till en ny generation kärnkraft i Sverige. Vi har gjort det en gång tidigare, och vi kan göra det igen. Satsningen i slutet på förra seklet resulterade i en kommersiell kärnkraftsflotta på tolv reaktorer inom loppet av 15 år, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, med ägarandelar i samtliga svenska kärnkraftverk.

– Tillgången till stabil och konkurrenskraftig elproduktion, har varit en stark bidragande orsak till framgångarna inom svensk industri. Nu står industriföretagen inför en klimatutmaning som kommer att kräva enorma volymer av fossilfri elproduktion, enligt flera samstämmiga prognoser handlar det om en fördubblad elanvändning inom loppet av 20 år, säger Johan Svenningsson.

Ansökan till Energimyndigheten omfattar ett bidrag på 25 miljoner under fem års tid. Beviljas ansökan kommer industrin tillsammans bidra med ytterligare 31 miljoner kronor och akademiparterna med 25 miljoner kr under samma period.

– Vi vill samla svensk teknisk och icketeknisk kompetens inom akademi och industri under en gemensam nationell forskningsorganisation. Målet är att kunna utveckla en strategi baserad på inhemsk kunskap om hur små modulära reaktorer kan införas i Sverige, säger professor Ane Håkansson vid Uppsala universitet.

– Genom att samla kompetens och resurser på det här sättet vinner man flera saker. Man får en högre nyttjandegrad av de forsknings- och utvecklingsresurser som finns. Men man kan också få en internationellt mycket stark miljö med svensk forskning, expertis och företagsamhet som bas, fortsätter Ane Håkansson.

Internationellt framstår fossilfri kärnkraftsproduktion som en allt viktigare resurs för att klara av denna utmaning och på flera håll i världen satsas därför utvecklingsresurser på innovativ kärnkraftsteknologi.


Källa: Uniper


Skriv utRinghals 3 och 4.
Ringhals 3 och 4.

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs mer
Enerbrokers
Reaktorhall

AFRY Real Digital Twin gör kärnkraftsavveckling säkrare

AFRY X har tecknat ett avtal med OKG i Oskarshamn, Sverige, för att hjälpa klienten att...

Läs mer
Idcon
Pär Olsson, KTH-professor som samordnar forskningscentret Sunrise.

99 miljoner till små blykylda kärnreaktorer

Forskare och industri i Sverige samarbetar för att förverkliga fjärde generationens...

Läs mer
Minireaktorn Sealer.

Energimyndigheten beviljar anslag till SMR-projekt

Energimyndigheten beviljar upp till 99 miljoner kr i forskningsanslag till Swedish Modular Reactors...

Läs mer
Ringhals kärnkraftverk nytt medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

Ringhals kärnkraftverk är nytt medlemsföretag i Swerim

Ringhals kärnkraftverk, vars mål är att leverera efterfrågad el, säkert...

Läs mer
Fotomontage av Kärnbränsleförvaret i Forsmark, ovan och under jord. Tunnelsystemets totala längd uppgår till drygt 60 kilometer. Under jord är förvaret tre till fyra kvadratkilometer stort. Det placeras på ett djup av 500 meter.

Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

Regeringen har nu beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för...

Läs mer
Bottenplattan för reaktortanken på Barsebäck 1 lyfts ut.

Reaktortanken i Barsebäck 1 har lyfts ut

Nu är den borta. Reaktortanken i Barsebäck 1 har monterats ned som en del i Unipers...

Läs mer
I mitten av november 2021 anlände Fredrik Brännmark från Hansén Bil & Maskin i Boden med sin Volvo EC480E HR höghöjdsrivare för att riva det 22 meter höga kyltornet.

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk

Ågesta kärnkraftverk, söder om Stockholm, var Sveriges första kommersiella...

Läs mer
2021 producerade Oskarshamn 3 över 11 000 000 megawattimmar el, vilket är nytt årsrekord för reaktorn.

Nytt produktionsrekord för Oskarshamn 3

Mer än 11 000 000 megawattimmar (MWh) fossilfri elproduktion. Aldrig tidigare har kä...

Läs mer
Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk, bland annat Forsmark.

Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk

Assemblin har fått fortsatt förtroende som ramavtalsleverantör avseende...

Läs mer


SKB välkomnar regeringens tidplan för slutförvarsbeslut

Regeringen avser att fatta beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se