Instagram

Facebook

Vattenfall avtalar om nedmontering av stora radioaktiva komponenter i Ringhals 1 och 2


2021-08-17

<span><span><span>Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar, och Aziz Dag, VD Westinghouse Electric Sweden AB, signerar avtalet för rivning av stora radioaktiva komponenter I Ringhals 1 och Ringhals 2.</span></span></span>
Bild: Vattenfall, fotograf John Guthed
Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar, och Aziz Dag, VD Westinghouse Electric Sweden AB, signerar avtalet för rivning av stora radioaktiva komponenter I Ringhals 1 och Ringhals 2.

Vattenfall har tecknat avtal med Westinghouse Electric Sweden AB för nedmontering av reaktortankar och dess inre delar samt bränsleställ i Ringhals 1 och Ringhals 2. Därmed står det klart hur dessa stora radioaktiva komponenter i anläggningarna ska monteras ner och omhändertas, vilket också sätter ramarna för övriga nedmonteringsarbeten i dessa anläggningar.

– Vattenfalls uppdrag är att montera ner och omhänderta uttjänta reaktorer och andra komponenter på samma sätt som de har drivits: säkert och effektivt. Avtalet med Westinghouse Electric innebär att det är klart hur de stora radioaktiva komponenterna i Ringhals 1 och 2 ska tas om hand och detta sätter även ramarna för övriga avvecklingsarbeten i anläggningen. Jag är stolt över att Vattenfall tar ansvar för kärnkraftens hela livscykel och jag välkomnar Westinghouse Electric som samarbetspartner, säger Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar.

– Vi fick flera bra anbud men valet föll på Westinghouse Electric eftersom de bäst svarade upp mot våra utvärderingskriterier. Kontraktet är en så kallad totalentreprenad där leverantören ansvarar för hela arbetet givet att de uppfyller Vattenfalls krav, säger Katarina Gereborg som har lett upphandlingen från Vattenfalls sida.

– Vi är tacksamma för Vattenfalls fortsatta förtroende för hela vår livscykelkapacitet inom kärnkraft, säger Aziz Dag, vd för Westinghouse Electric Sweden AB. ASEA Atom, som idag är Westinghouse, byggde Ringhals 1 och Westinghouse byggde Ringhals 2. Med detta avtal sluter vi cirkeln med säker demontering av reaktorerna.

Det fysiska arbetet med nedmontering av de aktuella komponenterna startar tidigast den 1 april 2023. Det exakta värdet av avtalet uppges inte av affärsmässiga skäl, men det handlar om ett flertal hundra miljoner kronor.


Så går rivningen till

Först kapas de inre delarna, interndelarna, i reaktortanken på Ringhals 1, och därefter interndelarna i Ringhals 2. Interndelarna är mest radioaktiva och tas därför om hand först i syfte att få undan radioaktivitet från anläggningarna. Arbetet sker med fjärrstyrda verktyg under vatten som skyddar från strålning.

Därefter kapas reaktortankarna med start på Ringhals 1, då är vattnet tömt och istället täcks tanken med lock för skydda från strålning. Kort förklarat skärs tanken i ringar uppifrån och ner och även då med fjärrstyrd utrustning som manövreras från en station inne i anläggningen.  Bränsleställen saneras och skärs sedan ner till hanterbara storlekar.

Totalt väger de aktuella komponenterna cirka 1 500 ton varav en absolut majoritet är radioaktivt. Högaktivt material såsom kärnbränsle har forslats bort när dessa arbeten startar och det kvarvarande materialet är medel- respektive låggradigt radioaktivt. Materialet kapas och packas i godkända behållare och mellanlagras på Ringhals i väntan på att slutförvaren byggs ut. Allt material tas om hand med säkerhet som högsta prioritet och i enlighet med lagar och föreskrifter.

Vattenfall beräknar att nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 ger upphov till totalt cirka 340 000 ton avfall varav 5-10 procent bedöms vara radioaktivt. Material som bevisats vara fritt från radioaktivitet används som reservdelar, säljs, återanvänds på anläggningarna som till exempel som fyllnadsmassa, eller återvinns på konventionellt sätt.


Den radiologiska rivningen av Ringhals 1 och 2 är planerad att påbörjas under slutet av 2022 för att därefter pågå i närmare ett årtionde. Avvecklingen av kärnkraft i Sverige har en trygg finansiering: sedan 1970-talet har kärnkraftsbolagen avsatt medel för avveckling och slutförvar. Pengarna förvaltas av Kärnavfallsfonden.Källa: Vattenfall


Skriv utRinghals 3 och 4.
Ringhals 3 och 4.

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs mer
Enerbrokers
Reaktorhall

AFRY Real Digital Twin gör kärnkraftsavveckling säkrare

AFRY X har tecknat ett avtal med OKG i Oskarshamn, Sverige, för att hjälpa klienten att...

Läs mer
Idcon
Pär Olsson, KTH-professor som samordnar forskningscentret Sunrise.

99 miljoner till små blykylda kärnreaktorer

Forskare och industri i Sverige samarbetar för att förverkliga fjärde generationens...

Läs mer
Minireaktorn Sealer.

Energimyndigheten beviljar anslag till SMR-projekt

Energimyndigheten beviljar upp till 99 miljoner kr i forskningsanslag till Swedish Modular Reactors...

Läs mer
Ringhals kärnkraftverk nytt medlemsföretag hos metallforskningsinstitutet Swerim.

Ringhals kärnkraftverk är nytt medlemsföretag i Swerim

Ringhals kärnkraftverk, vars mål är att leverera efterfrågad el, säkert...

Läs mer
Fotomontage av Kärnbränsleförvaret i Forsmark, ovan och under jord. Tunnelsystemets totala längd uppgår till drygt 60 kilometer. Under jord är förvaret tre till fyra kvadratkilometer stort. Det placeras på ett djup av 500 meter.

Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

Regeringen har nu beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för...

Läs mer
Bottenplattan för reaktortanken på Barsebäck 1 lyfts ut.

Reaktortanken i Barsebäck 1 har lyfts ut

Nu är den borta. Reaktortanken i Barsebäck 1 har monterats ned som en del i Unipers...

Läs mer
I mitten av november 2021 anlände Fredrik Brännmark från Hansén Bil & Maskin i Boden med sin Volvo EC480E HR höghöjdsrivare för att riva det 22 meter höga kyltornet.

Volvo EC480E HR river Sveriges första kärnkraftverk

Ågesta kärnkraftverk, söder om Stockholm, var Sveriges första kommersiella...

Läs mer
2021 producerade Oskarshamn 3 över 11 000 000 megawattimmar el, vilket är nytt årsrekord för reaktorn.

Nytt produktionsrekord för Oskarshamn 3

Mer än 11 000 000 megawattimmar (MWh) fossilfri elproduktion. Aldrig tidigare har kä...

Läs mer
Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk, bland annat Forsmark.

Assemblin tecknar nationellt serviceavtal gällande Vattenfalls kärnkraftverk

Assemblin har fått fortsatt förtroende som ramavtalsleverantör avseende...

Läs mer


SKB välkomnar regeringens tidplan för slutförvarsbeslut

Regeringen avser att fatta beslut om slutförvar för använt kärnbränsle i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se