Instagram

Facebook

Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället


2021-05-18

Bild: Tomas Bergman

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels.

– Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den utvecklingen i Sverige. Vi genomför vår vätgas-satsning för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner till svensk vätgasindustri, och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Samarbetsparter i CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden) är inledningsvis: LKAB, SSAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel, Skellefteå Kraft, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Piteå kommun. På sikt kommer fler intressenter med vätgasintresse att tas med.

Luleå tekniska universitet satsar 60 miljoner under 6 år men ambitionen är att dubblera budget med finansiering från externa aktörer. Gemensamt för aktörerna är ett intresse för de viktiga forsknings-, innovations- och pilotsatsningar inom vätgasområdet som genomförs i norra Sverige. Utgångspunkten i CH2ESS är verkliga behov och viktiga utmaningar kopplade till dessa vätgassatsningar.

– Vi ser positivt på Luleå tekniska universitets satsning att bygga kompetens i Norrbotten inom vätgasområdet, eftersom det är en nyckel för LKAB:s omställning. LKAB ska göra koldioxidfri järnsvamp med hjälp av stora volymer vätgas och därmed sänka de globala koldioxidutsläppen med 35 miljoner ton, motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. Det ställer stora krav på utbyggnad av förnybar elförsörjning och kraftnätet. Vätgasen kan fungera som energilager, till exempel i kombination med vindkraft där man producerar gas när vinden blåser och lagrar i stora bergrum till förbrukning vindstilla dagar, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

Forskningssatsningen i CH2ESS tar ett helhetsgrepp på produktion, lagring och transport av vätgas och inkluderar processintegration och elkraftsystemet.

– Elektrifiering och utfasning av fossila bränslen är avgörande för att svensk industri inte bara ska nå sina klimatmål utan också kunna ta en tätposition globalt. Vätgasproduktion, lagring och användning kommer att spela en viktig roll i denna omställning, för att lösa vår tids största fråga och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Luleå tekniska universitet planerar en kärna av tung experimentell verksamhet i universitets pilotanläggning för drivmedelsyntes, LTU Green Fuels. Där finns kapacitet att studera elektrolyssystem i industriellt relevant skala, att simulera industriella delprocesser och att genomföra experiment som är för avancerade eller dyra för kommersiella anläggningar. CH2ESS satsar även på delprojekt som är teoretiska eller som nyttjar den avancerade labbskaleutrustning som finns på universitetet.

–Vi vill tillsammans med Luleå tekniska universitet jobba fram en effektiv processintegration av vår vätgasanläggning. Genom att öka och sänka vätgasproduktionen kommer vi att kunna balansera elnätet. På så sätt minimerar vi den totala påverkan på nätet och uppnår samtidigt en lägre produktionskostnad. Detta är en viktig del i att kunna producera konkurrenskraftigt fossilfritt stål säger Maria Persson-Gulda, teknisk chef vid H2 Green Steel.

De storskaliga satsningarna inom vätgasområdet, inte minst i norra Sverige behöver ett stort antal civilingenjörer och annan kvalificerad personal med relevant kompetens. I samarbete med företag inom CH2ESS vidareutvecklar Luleå tekniska universitet sin forskning och sina utbildningar så att de matchar behoven av vätgaskompetens. Inom tio år har Luleå tekniska universitet CH2ESS utbildat 500 civilingenjörer med bred grundkompetens och relevant spetskompetens inom vätgasområdet, med start på utbildningarna hösten 2021.

– På SSAB har vi en lång tradition av att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Nu ska vi genomföra ett tekniksprång som ingen annan gjort och helt slopa fossila utsläpp vid ståltillverkningen. Det kommer att kräva system med nya fossilfria energislag som till exempel vätgas. Forskning i framkant och nära samarbeten blir avgörande för att nå målet, därför är detta initiativ mycket välkommet, säger Monica Quinteiro, platschef SSAB Luleå.

Luleå tekniska universitetet satsar även på skräddarsydd uppdragsutbildning för yrkesverksamma och på ett nytt upplägg kallat CH2ESS-trainee där studenter tillsammans med företagens anställda löser specifika utmaningar inom energiomställningen med vätgas. För civilingenjörsstudenterna vid Luleå tekniska universitet är CH2ESS en unik chans att bli direkt involverade i den hållbara ”Klondike-liknande” miljön med forskning och utveckling runt vätgastekniken som nu tar fart i norra Sverige.


Källa: Luleå Tekniska Universitet


Tipsa en vän     Skriv ut

Estlands största biogasproducent samarbetar med svenska C-Green kring cirkulär slamhantering

Estonian Cell, massatillverkare och Estlands största biogasproducent och C-Green, ett svenskt cleantech-företag med en ny teknologi för hållbar hantering av slam, meddelade idag att de har ingått i ett partnerskap...

Läs mer
Stella Futura


Rekordintresse när Stockholms marknadsplats för eleffekt öppnar

Nu öppnar den tredje säsongen av sthlmflex, marknadsplatsen för efterfrågeflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset är rekordstort, med 120 procents ökning av...

Läs mer
netcontrol

Solparken Floda-Sund ett steg närmare förverkligande

European Energy har nu skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om Samråd för Floda-Sund PV, den planerade solparken norr om Vika återvinningscentral i Katrineholms kommun....

Läs mer
Uppsala universitet


Absolicon och Kanarieöarnas tekniska institut visar upp ny solvärmeinstallation på Gran Canaria

Under 2022 har Absolicon installerat och driftsatt en solvärmeinstallation vid tekniska institutet ITC på Kanarieöarna. Installationen är byggd som en demonstartionsanlä...

Läs mer
Enegic3


Leverans till Alfredsson Transport av tung elektrisk lastbil med fossilfritt stål

Som världens första lastbilstillverkare har Volvo börjat introducera fossilfritt stål* i sina lastbilar. Nu levereras de första eldrivna lastbilarna med fossilfritt stå...

Läs mer
flamkontroll
Avtalet innebär att E.ON tillhandahåller kraftvärmeanläggningen Heleneholmsverket som reservanläggning för att säkra en tillförlitlig elförsörjning i södra Sverige under vintern.

E.ON och Svenska Kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige

E.ONs kraftvärmeanläggning Heleneholmsverket i Malmö ska vid behov öka elproduktionen med upp till 80 megawatt för att säkra energiförsörjningen i södra...

Läs mer
cortus
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu:

December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris

Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el både i Europa och i Sverige bidrog till högre elpriser i slutet av november....

Läs mer
Solarsupply


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Västerbotten och OKQ8 fortsätter satsningen på elbilsladdning och öppnar nya supersnabbladdare...

Läs mer
hammar-produkter

Solparken i Kingebol ett steg närmare verklighet

European Energy har nu skickat in ansökan om Samråd för Myren PV (photovoltaic) till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet ligger i anslutning till...

Läs mer
KL Industri


Sveriges statsminister om besöket hos Stockholm Exergi:

”Här tas nästa steg att fånga in koldioxid”

Den sista november tog Sveriges regering emot Europaparlamentets talmanskonferens på Värtaverket i Stockholm.


– För oss är det viktigt att samlas på Stockholm Exergi,...

Läs mer
Enerbrokers


Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen

Företag runt om i världen möts av ett tryck som aldrig tidigare skådats från energikostnader och angelägna klimatförändringar. En ny rapport från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
I mobilitetshuset Solkvarteret har solcellerna integrerats i fasaduttrycket.

Här är snyggaste solenergihuset

Mobilitetshuset Solkvarteret i Malmö, ritat av FOJAB, har södra Sveriges finaste solanläggning. Det menar föreningen Solar Region Skåne som tilldelar Solkvarteret utmä...

Läs mer
Längst till vänster ses naturligt trä. De tre träbitarna till höger har genomgått olika sorters behandling som ger högre ytarea och mindre porer, som ger snabb vattentransport genom materialet.

Forskare framställer el ur trä

I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom...

Läs mer


Assemblin installerar värme och sanitet i bostadsprojekt i Göteborg

Assemblin har fått uppdraget att utföra VS-installationer i bostadsområdet Fixfabriken som nu byggs i stadsdelen Majorna i Göteborg. Det rör sig om två kvarter med...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se