Instagram

Facebook

Platinan – ett logistiskt utmanande projekt i kolossalformat


2022-02-14

Kvarteret Platinan, som ska bli Göteborgs nya samlingsplats.
Bild: Elektroskandia
Kvarteret Platinan, som ska bli Göteborgs nya samlingsplats.

Allan Eragi, Elektro-Centralen, Mattias Jacobsson, Elektroskandia, Alexander Utkovic, Elektro- Centralen och Robert Urbowicz, Elektroskandia på plats i hotellets entréplan
Bild: Elektroskandia
Allan Eragi, Elektro-Centralen, Mattias Jacobsson, Elektroskandia, Alexander Utkovic, Elektro- Centralen och Robert Urbowicz, Elektroskandia på plats i hotellets entréplan

Med 60 000 kvadratmeter hotell, kontor, mötesplatser, restauranger och butiker kommer kvarteret Platinan att bli Göteborgs nya samlingsplats. Elektro-Centralen ansvarar för elinstallationerna i byggnaden och huvudleverantör av elmateriel är Elektroskandia. Att det är ett av de största byggprojekten någonsin i Göteborg samtidigt som det är beläget centralt i staden har inneburit stora utmaningar vad gäller materiallogistiken.

Vasakronan är byggherre och Peab totalentreprenör för kvarteret Platinan, som en del i den nya Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Platinan är beläget vid Lilla Bommen, alldeles intill nya Hisingsbron. Byggnaden är 18 våningar hög varav Scandic Hotels ska disponera nio våningar, innehållande 450 hotellrum samt konferensanläggning. Elektro-Centralen ansvarar för all elinstallation i projektet med projektchef Markus Svensson som övergripande ansvarig.

– Det här är vårt största projekt någonsin och det har inte funnits någon större elentreprenad i Göteborg tidigare. Vi ansvarar för installation av kraft, högspänning, el, tele, säkerhet, datanät, fibernät, mobilnät inomhus, reservkraftanläggning. Totalt är vi cirka 100 personer på företaget varav 50 på entreprenad. Den styrkan har dock inte räckt till här utan vi har fått anlita mycket inhyrd personal, för installation av bland annat brandlarm, kraft och mobilnät. Som mest har vi haft 108 montörer samt fyra tjänstemän igång samtidigt på projektet och totalt rör det sig om cirka 200 000 mantimmar för vår del, säger Markus Svensson.

Projektet drivs enligt ett partneringkoncept, där beställare och entreprenörer styr och leder projektet tillsammans för bästa möjliga resultat.
– Det här gör att vi kan komma med idéer och förslag på besparingsåtgärder som gynnar projektet som helhet, säger Markus Svensson.


Centrala läget en utmaning
Det centrala läget och storleken på projektet har dock inneburit utmaningar. - Vi behövde kunna ta emot stora mängder materiel samtidigt som det inte fanns platser att ställa det på. Allt som levererades måste direkt komma in på rätt plats i bygget för att det skulle fungera. Vi förstod därför snabbt att vi behövde en pålitlig logistikpartner som kunde ansvara och garantera leveranser på rätt plats i rätt tid, kommenterar Markus Svensson.

Elektro-Centralen fick uppdraget 2016, då fanns det i stort sett bara en arkitektvision att utgå ifrån och ingen visste exakt hur mycket materiel som behövdes. Man fick helt enkelt utgå från sin erfarenhet av kontor och hotell och göra en budget utefter det.

– Vi bjöd in flera elgrossister för att höra vad de kunde erbjuda och tillföra framför allt då det gäller logistiklösningar. Elektroskandia presenterade ett helt koncept av tjänster som kunde underlätta vårt arbete. Vi vet också att de har erfarenhet av stora projekt och har samarbetat med dem flera gånger tidigare med lyckat resultat, säger Markus Svensson och fortsätter:
– Prislappen på materiel skiljer inte så mycket mellan olika grossister utan det är ofta de mervärden de kan erbjuda som avgör valet. Elektroskandia vann upphandlingen tack vare deras logistiklösningar och att de bäst förstod vilket jobb som skulle krävas. De fungerade inte bara som en leverantör till projektet utan mer som en kollega som löser logistiken.


Logistiktjänster framgångsfaktor
För att effektivisera installationen av armaturer förmonterade Elektroskandia kabel. Kabelstegar och tillbehör projektpackades per våningsplan och brytare samt uttag per hotellrum. För att minimera antalet leveranser köpte Elektroskandia in och lagerförde materiel från externa leverantörer, så kallad crossdocking.

Leveranser skedde med tidspassning på speciella tider då stora mängder gods kunde tas emot och direkt bäras in på rätt plats. För att effektivisera projektet administrativt så sköttes all dokumentöverföring elektroniskt mellan Elektroskandia och Elektro-Centralen. Dessutom avdelade Elektroskandia en dedikerad projektansvarig som arbetade med detta projekt till 100 procent.


En dedikerad kontaktperson
Elektroskandias tekniske innesäljare Robert Urbowicz i Göteborg blev utsedd att vara projektansvarig och Elektro-Centralens främste kontaktperson.

– Min roll var att vara ”spindeln i nätet” och ha fullt fokus på detta projekt. Från Elektroskandias sida hade jag den mesta dagliga kundkontakten och då det var ett så pass stort projekt hade jag ett antal kontaktpersoner, två projektledare och åtta ledande montörer på Elektro-Centralen, säger Robert och fortsätter:

– Det gällde att kunna hålla många bollar i luften och kunna tillgodose olika önskemål, men den största utmaningen var definitivt logistiken. Projektet var enormt storleksmässigt samtidigt som det var beläget mitt inne i Göteborg. Det gjorde det svårt att ta emot mycket materiel och efter en tid begränsades det till att varje leverantör endast fick leverera maximalt två EU-pallar per dag. Vi löste det med kvällsleveranser på torsdagar, då vi levererade de stora mängderna materiel, exempelvis kabelstegar och annat otympligt som direkt måste fraktas upp på respektive våningsplan. Genom att hela tiden ha bra och tät kommunikation med alla inblandade har vi lyckats genomföra projektet på ett bra sätt. Det har både varit kul, spännande och utvecklande att få vara delaktig i Platinan.


250 st projektorder
Vid Elektroskandias logistikcenter i Örebro ansvarade Peter Samuelsson, innesäljare Projektorder, främst för alla projektorder och samordning.

– Efter att jag fått information om projektets omfattning av Robert Urbowicz så kallade jag till ett introduktionsmöte i slutet av februari 2020, med alla ansvariga hos Elektroskandia i Örebro som skulle bli involverade i Platinan, projektpackningen, operativt inköp samt transport. Detta för att gå igenom projektet, våra åtaganden, ansvarsfördelning samt räta ut eventuella frågetecken, säger Peter Samuelsson.

Allt fler installatörer väljer att Elektroskandia förmonterar sladdställ på armaturer och att få elmateriel projektpackat per rum eller våningsplan för att effektivisera arbetet. Peter Samuelsson arbetar dagligen med detta så det var inget nytt i sig, det speciella med detta projekt var omfattningen.

– Hittills har vi levererat cirka 250 st projektorder till Platinan. I det första skedet var det mycket kabelstegar, kablage och tillbehör för att senare bli mer av armaturer, strömbrytare och uttag. Det var också viktigt att märka godset ordentligt, enligt excelfil där en A4 skulle fästas på varje pall. För att säkerställa att allt fungerade enligt plan så fotograferade vi de första ordrarna, hur godset var packat och skickade till kunden.


Leveranser med tidspassning
Varje projektorder tidsbokades sedan på Peabs portal. Där framgick hur mycket materiel som skulle levereras, när och vart i Platinan det skulle vara. Peab hade personal på plats som tog emot leveransen och såg till att det hamnade på rätt plats. Elektroskandia levererade till Gullbergs Strandgata 4, cirka klockan 15:30. Förutom de stora, projektpackade leveranserna så levererade Elektroskandia mindre materielbeställningar löpande med turbilar under hela byggets gång.

– För att vara förutseende om Elektro-Centralen skulle behöva leveranser tidigare än beräknat tog vi hem materiel och packade några månader innan. Det gällde att vara förberedd på det mesta. Vi har också cirka 120 order i projektet som bara är mellanlagringsorder. Det gäller materiel från externa leverantörer, som antingen vi eller Elektro-Centralen köpt in, vi mellanlagrar hos oss och skickar ut det när det behövs. På så sätt har kunden bara en partner för alla leveranser vilket underlättar i ett sådant här stort projekt. Det är en fördel att vårt logistikcenter i Örebro har så bra kapacitet, säger Peter Samuelsson.

– För att alltid kunna leverera med kort varsel om det blev panik hade vi även lagrat projektmateriel i vår butik i Marieholm, som ligger fem minuter från projektet. Arbetet skulle aldrig stanna upp på grund av oss, inflikar Robert Urbowicz. Fokus på hållbarhet

Projektet har fokus på hållbarhet och byggs enligt miljöcertifieringssystemet LEED med målsättning på högsta nivå, Platinum. LEED används för att skapa byggnader med högre miljöprestanda.

– För att uppnå klassificering enligt LEED måste alla ingående produkter i projektet kontrolleras enligt Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan. Robert Urbowicz lade ner ett stort jobb på att mata in alla produkter och antal som de levererade i Byggvarubedömningens databank, säger Markus Svensson.


Projektering under byggtiden
Allan Eragi är ledande montör på Elektro-Centralen och har arbetat mycket med det administrativa kring projektet.

– Jag har varit ledande montör för våra fyra ledande montörer. Arbetet har inneburit att ta tag i alla frågor och ändringar som kommer upp, vara bollplank och problemlösare. De största utmaningarna var projektets storlek samt att projekteringen ej var klar. Så det var mycket att lösa under resans gång, nya idéer, frågeställningar, ändra ritningar och hitta den bästa vägen framåt, säger Allan Eragi och fortsätter:

– I vårt samarbete med Elektroskandia har jag haft mest kontakt med Robert Urbowicz. Det har fungerat mycket bra att ha en dedikerad person att kontakta om allt och utan hans hjälp hade det nog aldrig fungerat.


Över 100 montörer
Elektro-Centralens montör Alexander Utkovic var ansvarig för logistiken på plats under stora delar av projektet.

– Jag har i stort sett haft daglig kontakt med Elektroskandia och Robert, från att beställa materiel och ta emot det till att fördela ut det till kollegorna på plats. Det har varit fråga om stora mängder skrymmande materiel och över 100 montörer inblandade från oss som mest. Så visst har det funnits utmaningar men i stort sett har arbetet flutit på riktigt bra, säger Alexander Utkovic.


Elektroskandia proaktiva
– Det här projektet har verkligen varit ett riktigt teamarbete, inom Elektroskandia, med kunden, leverantörer och fraktbolag. På regionen har jag haft mycket hjälp av mina kollegor, inte minst tekniske innesäljaren Pär Fridén, och våra leverantörer har kommit med många innovativa idéer för att hitta speciallösningar när det krävts, kommenterar Robert Urbowicz.

– Huvudprojektet för vår del beräknas vara klart i mitten av mars, sen tillkommer hyresgästanpassningar så vi kommer nog hålla på till september. Samarbetet med Elektroskandia har fungerat riktigt bra. De har hela tiden varit på tårna, proaktiva och kontaktat oss i förväg om det varit några problem att få fram materiel. Vi har också försökt att uppskatta materialåtgången framåt i tid så de kunnat ta hem mer i förväg. Nyckeln till framgång i samarbetet är att vi fick en dedikerad kontaktperson, bra kommunikation och att deras logistiktjänster effektiviserade vårt dagliga arbete, avslutar Markus Svensson.


Källa: Elektroskandia

Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin används i ett...

Läs mer
svero
Kraftvärmeverket i Västerås.

Enerco får nytt avtal inom industrirengöring vid MälarEnergi i Västerås

Enerco har just ingått ett flerårigt avtal med MälarEnergi inom industrirengöring vid kraftvärmeverket i Västerås. Avtalet med Enerco omfattar en fast bemanning...

Läs mer
Uppsala universitet
Visionsbild över det nya häktet i Kristianstad (bilden är en illustration).

Bravida säkrar Kriminalvårdens häkte i Kristianstad till ett ordervärde om cirka 35 miljoner

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar för larm och passerkontroll till Kriminalvårdens nya byggnad för verksamheterna häkte, frivård och transportenheten...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
cortus


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent...

Läs mer
Solarsupply


Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en...

Läs mer
hammar-produkter
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på elbolaget Bixia den 29 september. Han kommer närmast från tjänsten som Treasurychef...

Läs mer
KL Industri
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och...

Läs mer
Jakobssons Smide
BillerudKorsnäs anläggning i Gävle ska förse Sandviken Energi med restvärme genom en 22 km lång ledning.

Spill från Gävle värmer Sandviken

I maj togs första spadtaget för att bygga samman Gävle och Sandviken med en fjärrvärmeledning. Satsningen, som har fått 210 miljoner kronor i stöd från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman...

Läs mer
Enegic3


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen har på kort tid ökat kraftigt i pris. Orsaken är främst minskade gasleveranser...

Läs mer
Enerbrokers


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att...

Läs mer
netcontrol


Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se