Instagram

Facebook

Producentansvar för plast välkomnas


2024-01-15

 
Bild:Energiföretagen Sverige
 


Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I sin rapport föreslår de nu att lösningen för finansieringen blir en skatt på plastproducenterna. Energiföretagen Sverige välkomnar förslaget. Den som introducerar plast på marknaden har inte bara ansvar för att avfallet samlas in och behandlas utan också för att säkerställa att denna behandling inte resulterar i att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Energiföretagen Sverige anser att plastfrågan måste lösas högt upp i plastens värdekedja. Plastavfall ska i första hand återanvändas och materialåtervinnas. Det finns inget behov av plastavfall för el- och värmeproduktion men så länge plast förekommer i samhället är förbränning och energiåtervinning det mest resurseffektiva sättet att få bort giftig, kontaminerad eller utsliten plast.

Energiföretagen strävar efter fossilfri uppvärmning senast 2030 och arbetar på många sätt för att minska mängden avfall som skickas till förbränning men det räcker inte till för att minska den ökande mängd plastavfall som uppstår i samhället. Sverige har förbud mot deponering av brännbart och organiskt avfall och därför måste plast som inte går att materialåtervinna skickas till slutbehandling genom förbränning. Det har lett till att vi i Sverige byggt flera av världens modernaste och mest energieffektiva anläggningar för förbränning av restavfall där man återvinner energin så att det blir el och värme.

Energiföretagen vidtar åtgärder för att minska mängden plast som skickas till förbränning men vi anser att åtgärderna måste sättas in redan i design-, produktions- och konsumtionsledet. När plasten blivit avfall är det för sent. Plasten måste vara återanvändningsbar eller återvinningsbar.

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen föreslagit att en skatt på plastproducenterna ska finansiera CCS och CCU. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna anser att det är dags att förbjuda plastförbränning. Det är ett märkligt utspel från IKEM med tanke på att endast 10 procent av all plast som sätts på den svenska marknaden återvinns och en mindre andel läggs på deponi medan merparten skickas till förbränning. Det kan jämföras med att 80 procent av papper och pappersförpackningar materialåtervinns utan att det finns förbud mot förbränning av papper. Det beror på att det finns en marknad för återvunnet papper och pappersförpackningar och att dessa är lätta att sortera och återvinna medan det saknas en liknande fungerande marknad för återvunnen plast. Vid mekanisk återvinning av plast blir resultatet att kvaliteten på plasten går ner i varje materialcykel. Efter ett antal gånger återstår endast en lösning: att skicka plasten till förbränning och energiåtervinning. Teknik för kemisk återvinning av plast är ännu inte etablerad på marknaden och det finns många utmaningar för att återvinna flera plastsorter kemiskt.

Och hur skulle ett förbud mot förbränning av plastavfall ens fungera? I praktiken innebär det att plastavfall måste återvinnas till 100 procent såvida vi inte vill att det mesta eldas upp i ett annat EU-land, i anläggningar med lägre effektivitet, eller ännu värre, hanteras av oseriösa och kriminella aktörer i Sverige eller andra länder. Vi har ju sett många skräckexempel på kriminella verksamheter som förorenat miljön och förorsakat kommunerna stora ekonomiska utgifter. Det innebär också att alla försäljare av produkter som innehåller ett fossilt material måste ta tillbaka produkterna efter användning och återvinna eller återanvända allt.

Att förbränna och samtidigt energiåtervinna plast är i många fall det bästa sättet att omhänderta plast som inte kan eller bör materialåtervinnas. Det kan vara av hygieniska skäl, att plasten ingår i kombination med andra plaster och/eller material, eller att den är kontaminerad eller innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen. Att återvinna energin i denna plast utgör en miljötjänst som avgiftar samhället och förhindrar att miljö- och hälsoskadliga ämnen byggs in i nya produkter via materialåtervinning.

För att prissätta plastens inflöde, det fossila kolet, i material föreslår Energimyndigheten en form av utvidgat producentansvar som bygger på principen att förorenaren betalar: Den som introducerar plast på marknaden har inte bara ansvar för att avfallet samlas och behandlas, utan också för att säkerställa att denna behandling inte resulterar i att koldioxid släpps ut i atmosfären. Detta är ett viktigt styrmedel som välkomnas av Energiföretagen Sverige.

IKEM skriver att de behöver återvunnen plast som råvara för nya produkter. Energiföretagen Sverige välkomnar att plastindustrin vill materialåtervinna och även utveckla kemisk återvinning av plasten. Det är den vägen vi måste gå. Men för att det ska bli verklighet måste man röja bort de otaliga hinder som finns och se till att det finns en fungerande marknad, och den har hittills inte funnits.


Källa: Energiföretagen Sverige


Tipsa en vn Skriv ut<span>Biovärmekartan 2024.</span>
Biovärmekartan 2024.

Här används lagrad solenergi för att ge biovärme

En ny undersökning visar att 564 orter i Sverige får största delen av sitt värmebehov från biobränsle. På dessa platser levereras värmen till lägenheter, villor, fastigheter och industrier via fjä...

Läs mer
flamkontroll


LOCUS ENERGY FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION I DALARNA

Locus Energy fortsätter att växa genom ett nytt förvärv av lokal vindkraftsproduktion. Anläggningen är belägen nordöst om Falun i elområde SE3.

Läs mer
Elmia Solar


Nytt tillstånd för Örtoftaverket förhandlat

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anlä...

Läs mer
Espower


Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands...

Läs mer
Melbye


Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi satsar för att utveckla Sveriges första fossilfria mineralgödselfabrik

I den största satsningen i sitt slag i Norden meddelar Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi ett partnerskap som syftar till att etablera Sveriges första fossilfria mineralgö...

Läs mer
Elmässan


PiteEnergi gör utvecklingsprojekt med batterilager

Vi tar ett steg in i framtiden genom att nu installera batterier för att utforska och förstå hur vi kan maximera möjligheterna på energimarknaden. Dessa batterier...

Läs mer
dekon_550
<span>Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, tillsammans med V2G-laddaren som nu ska börja fälttestas.</span>

Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lö...

Läs mer
Energiengagemang


Gasum investerar i en ny biogasanläggning i Borlänge för att erbjuda mer förnybar energi på marknaden

Gasum har beslutat att investera i en ny biogasanläggning i Borlänge, Sverige. Investeringsbeslutet är nästa steg i Gasums plan att bygga fem storskaliga biogasanläggningar i...

Läs mer
deutsche-windtechnik


Så ska elnätet stå emot snö och is

Vädrets makter skapar ofta problem för elnätet och ett förändrat klimat innebär att påverkan kan komma att öka framöver. Vad gör Vattenfall...

Läs mer
Energimässan
<span>Fjärrvärmen och FVB växer i Storbritannien, drivkraften till den växande marknaden är fjärrvärmens miljömässiga fördelar.</span>

FVB växer i Storbritannien

Fjärrvärmen växer i Storbritannien och FVB UK deltar i flera stora projekt. Målet är att fjärrvärmen ska tiofaldigas fram till 2050 jämfört med dagens...

Läs mer
PPAM Solkraft
Elmia Solar arrangeras den 13-15 februari 2024 på Elmia i Jönköping. 

Stort internationellt intresse för nya mötesplatsen Elmia Solar

Det fanns en stark efterfrågan om en fackmässa för den snabbt växande solenergibranschen. Nu, ett halvår senare, arrangeras Elmia Solar. Intresset för att ställa...

Läs mer
Clinton
 

Producentansvar för plast välkomnas

Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I sin rapport fö...

Läs mer
Solpalnet
Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination<span> </span>konstaterar forskare vid Etour.

Turister tål vindkraft

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt vid Etour som undersökt naturturism och...

Läs mer
Enegic3


Justering av elnätsavgiften i Luleå 2024

Luleå Energi Elnät höjer elnätsavgiften med 9% från och med den 1 januari 2024. Detta motsvarar ungefär 11 kr/månaden för en lägenhet och 28 kr/må...

Läs mer
cortus


Falkenberg Energi löser elnätsproblemen innan de uppkommer

Nu har Falkenberg Energi utfört kabeldiagnostik på en tredjedel av kommunens högspänningskablar. Resultaten används för att åtgärda kablar som är i...

Läs mer
KL Industri


Pressinbjudan: Pressträff om nya utställningen Drivkraft i Teknikens Hus

Vattenfall, Luleå Energi och Teknikens Hus bjuder in till pressträff och berättar om samarbetet med den nya utställningen Drivkraft.

Var: Teknikens Hus Luleå Teknikens Hus...

Läs mer
Solarsupply

Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector utsedda till projekt av gemensamt intresse av EU-kommissionen

Två stora vätgasinfrastrukturprojekt som drivs av Nordion Energi och Gasgrid Finland finns med på listan över energiinfrastrukturprojekt med potential att bygga en mer...

Läs mer
hammar-produkter


Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt

Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se