Instagram

Facebook

Rekordintresse när Stockholms marknadsplats för eleffekt öppnar


2022-12-05

Bild: Vattenfall

Nu öppnar den tredje säsongen av sthlmflex, marknadsplatsen för efterfrågeflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset är rekordstort, med 120 procents ökning av deltagande flexresurser jämfört med föregående år.

Initiativet till sthlmflex uppstod när situationen med kapacitetsbrist i Storstockholm för några år sedan blev alltmer ansträngd. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elektrifieringen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretagen rekordinvesterar i nya och upprustade kablar, ställverk och annan utrustning, men innan elnätet är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket. sthlmflex introducerades för att hitta eleffektresurser.


Flytta, minska eller producera
Enkelt uttryckt handlar sthlmflex om en marknad för elnätskunders flexibilitet. Olika aktörer erbjuds ersättning för att vara flexibla med sin elanvändning eller elproduktion, och på så sätt frigörs eleffekt när behovet uppstår. Det handlar om allt ifrån uppvärmning av villor och fastigheter, till elbilsladdare, reservkraftverk, fastighetsstyrning samt belysning. En deltagare kan alltså få betalt både för att den vid en given tidpunkt minskar eller flyttar sitt elbehov, eller för att man producerar el.

Inför årets säsongsöppning är intresset större än någonsin. Det rådande läget på elmarknaden, med ökade kostnader för el och efterfrågan på el i elnätet, har gjort att flexibilitet blivit en allt viktigare del av elsystemet. Marginalerna i det svenska elnätet har minskat och behoven av marknadslösningar som sthlmflex ökar. Det visar sig i att intresset mer än fördubblats jämfört med föregående vinter. Flexibilitetsmarknaden behövs när flaskhalsar i elnäten uppstår. Genom att allt fler aktörer deltar med effektflexibilitet kan kapacitet frigöras när det blir trångt i elnätet, till exempel under kalla vinterdagar.

─ Det är viktigt med flexibilitet idag av flera skäl. Inom sthlmflex är det ett snabbt och effektivt sätt att hantera flaskhalsar i elnätet innan nätförstärkningar är på plats. I framtiden kommer den energiomställning vi står inför att ställa stora krav på elnätet, och då behöver vi använda oss av alla verktyg, däribland flexibilitet, säger Staffan Engström, enhetschef nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät driver sthlmflex i samarbete med de två elnätsföretagen Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

─ sthlmflex är ett utmärkt exempel på hur olika företag går ihop för att lösa ett problem. Tillsammans tar vi ansvar för att våra kunder i Stockholmsregionen har en fortsatt trygg elförsörjning. Att vi går samman på en gemensam marknad gör också att sannolikheten för att den tillgängliga flexibiliteten kommer till användning, säger Magnus Westman Larsson, projektledare hos Ellevio.


Motsvarar en medelstor stad
Den nya säsongen öppnar den 1 december 2022 och pågår till 31 mars 2023. Denna vinter deltar totalt cirka 4 600 flexibilitetsresurser från 10 olika leverantörer. En nyhet till vinterns säsong är testet av en ny affärsmodell i sthlmflex som liknar den som finns på den nationella balansmarknaden FCR. Under vissa timmar får deltagarna på sthlmflex en ersättning för att de har tillgänglig effekt att sälja, oavsett om effekten i slutändan används eller inte. Det ökar lönsamheten för deltagarna på marknaden och minskar också tröskeln för nya deltagare att ta steget in på marknaden.

─ Årets flexibla resurser på marknadsplatsen kan tillsammans frigöra upp till cirka 150 MW om allt skulle vara tillgängligt vid samma tidpunkt. Det kan jämföras med effektbehovet i en mellanstor svensk stad. Affärsmodellen är en nyckelfråga för att potentiella flexibilitetsresurser fortsatt ska bli tillgängliga på flexibilitetsmarknaden, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.


E.ON Energidistribution ny projektmedlem
I år går E.ON Energidistribution in som ny medlem i projektet, som köpare av effekt i sina lokala elnät i länet. Köp av flexibilitet sker för första gången i sthlmflex på och av lokalnätet. I EON:s lokalnät finns också nya resurser från två stora värmeanläggningar, men också från villakunder i Vaxholm via en aggregator. Resurserna kommer sedan att kunna stötta både E.ONs lokalnät, men även Vattenfall Eldistribution och Ellevio som regionnätsägare.

─ sthlmflex är ett spännande bidrag till att mildra kapacitetsbristen i regionen, bidra till fortsatt tillväxt och till att möjliggöra smartare styrning av vårt energisystem. Det är också spännande att se hur fler och fler olika typer av aktörer är aktiva på flexmarknaden. Ju fler olika typer av resurser som blir aktiva på marknaden, desto troligare är det att det finns flexibilitet när vi behöver det som mest i nätet, säger Adam Engström, prognoschef på E.ON.


Källa: Vattenfall

Tipsa en vän Skriv ut

Wärtsiläs projekt för flytande biogas kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sin teknik för förvätskning av biogas till ett viktigt nytt projekt i Mönsterås i Sverige. Systemet har beställts av Scandinavian Biogas Mönsterås, ett...

Läs mer
Stella Futura

Solenergi för två miljoner till Hovdala Slott

På beställning av Statens Fastighetsverk har OurLiving påbörjat leveransen av solcellsanläggningen på 150kWh till Hovdala Slott utanför Hässleholm i...

Läs mer
netcontrol
Elpriserna har drivit upp intresset för solceller till rekordnivå. E.ON fördubblade antalet installationer i fjol, jämfört med 2021. Haussen innebär längre väntan på anslutning till elnätet.

E.ON fördubblade solcellsanslutningarna 2022

E. ON anslöt över 15 000 solcellsanläggningar 2022. Det är en ökning med 110 procent jämfört med 2021. Sammantaget inkom nästan 30 000 föranmälningar...

Läs mer
volter_550
Nanotrådar i tre material avbildade av ett svepelektronmikroskop. En tråd är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. Den röda och blå färgen visar strömriktning och att nanotrådarna fungerar som en tandemsolcell.

Ny typ av solceller testas i rymden

Fysikforskare vid Lunds universitet lyckades nyligen bygga små solslukande antenner – nanotrådar – med tre olika material som bättre matchar solspektrat jämfört...

Läs mer
Uppsala universitet
Från vänster: Jimmy Olsson, Account manager HANZA, Magnus Glavmo, CEO Thermia, Veronica Svensson Sales director HANZA, Mathias Axelsson Löfvenholm, Inköpschef Thermia.

HANZA utökar samarbetet med Thermia

HANZA AB utökar och fördjupar sitt samarbete med Thermia AB, en världsledande leverantör av värmepumpar för geotermisk energi. Försäljningen till Thermia ö...

Läs mer
deutsche-windtechnik

Energy Save utser ny COO

Yibo Zhao som ny COO.

ES Energy Save Holding AB har tillsatt Yibo Zhao som ny COO. Yibo Zhao kommer att ansvara för vidare utveckling av bolagets supply chain, industrialisering och kvalitet.

Läs mer
Solpalnet
Metanolbunkring pågår. Bunkerfartyget Stolt Sandpiper ligger intill Stena Germanica på Stena Lines Tysklandsterminal i Göteborgs hamn.

Världsunik metanolbunkring genomförd i Göteborgs hamn

En milstolpe för användningen av metanol som fartygsbränsle har uppnåtts i Göteborgs hamn. Detta då det metanoldrivna fartyget Stena Germanica under måndagen...

Läs mer
flamkontroll
Var tredje småföretagare (35 procent) har upplevt att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser, visar en undersökning från If, som genomförts av Novus.

Elpriset har påverkat var tredje småföretagare negativt

Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även företagare som är beroende av el i sin verksamhet. Ifs årliga företagarundersö...

Läs mer
cortus
Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande.

E.ON investerar 85 miljoner i Sollefteås elnät

Under 2023 investerar E.ON drygt 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun. Investeringarna syftar till att öka kapacitet och leveranstrygghet i elnäten.
– Vi fortsätter vå...

Läs mer
Enegic3
En av sensorerna.

Stockholmshem minskar energianvändningen med sensorer i 22 000 lägenheter

Genom att installera sensorer i alla lägenheter beräknar Stockholmshem att energianvändningen kommer att minska med cirka sex procent till vintern 2023/2024.

Läs mer
Solarsupply


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll av 300 trafiksignaler och ITS-anläggningar (Intelligenta transportsystem) i norra Stockholm....

Läs mer
KL Industri
Vindkraft från Hörnefors utanför Umeå.

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag för att lösa industrins utmaningar. Swedish Battery Regions, som samarbetet kallas, ska arbeta...

Läs mer
hammar-produkter
Koncernchef i Aneo, Ståle Gjersvold, och koncerndirektör för tillväxt av förnybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Aneo med miljardinvestering i Sverige

Koncernen Aneo som är verksam inom förnybar energi förvärvar två svenska vindkraftsparker för drygt 1 miljard kronor. Investeringen är den första Aneo gö...

Läs mer
Enerbrokers
Olof Boson som är lantbrukare och styrelseordförande i Mönsterås Biogas.

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Anläggningen byggs i samarbete med lokala lantbrukare och ska producera flytande biogas (Bio-LNG) baserad på rötning av gödsel. Produktionskapaciteten blir drygt 120 GWh och...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Pär Kaller, vd Bixia.

Bixia gör det lättare att styra elanvändningen med ny app

2022 års elpriser går till historien som de högsta någonsin. De skyhöga elpriserna har gjort att allt fler svenskar vill styra sin elanvändning till dygnets...

Läs mer

Instalco förstärker inom nätverksinstallation

Instalco förvärvar TelePatrol OY i Finland och stärker därmed sin ställning inom installation av fiber, data och nätverk. Bolaget med säte i Tuusula i norra delarna...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se