Instagram

Facebook

Sänkt klimatavtryck för Vattenfalls vindkraft


2022-08-09

Bild: Vattenfall

Koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft har nu sänkts till 13 gram per producerad kilowattimme, jämfört med 15 gram 2016, och trenden fortsätter. Den nya vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget landar på rekordlåga 8 g CO2/kWh. I det fallet en minskning av utsläppen med 47 procent jämfört med för sex år sedan. Dessutom är skillnaden mot fossil elproduktion mycket stor.

Den positiva nedåtgående trenden för koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft fortsätter. Jämförs vindkraft med fossil elproduktion framgår det hur stor skillnad ny fossilfri elproduktion gör för klimatet. Ur ett livscykelperspektiv (miljövarudeklaration, EPD) ligger de fossileldade alternativen på cirka 400-1100 g CO2/kWh.

– I vindkraftens nya miljödeklaration blir det tydligt att ny teknik leder oss i rätt riktning med ett lägre klimatavtryck per producerad kilowattimme. Vi ser en liknande utveckling för solpaneler och andra nya tekniker såsom batterier. Dessa tekniker lyfts i IPCC-rapporten om att nå 1,5-gradersmålet som nyckeltekniker för att minska utsläppen från energisektorn, möjliggöra klimatomställningen och ett fossilfritt liv inom en generation, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.

För Vattenfalls vindkraftsportfölj som helhet är en högre andel moderna vindkraftsparker med längre förväntad livslängd och en högre produktion viktiga bidragande orsaker till de minskade utsläppsnivåerna ur ett livscykelperspektiv. Det mesta av koldioxidutsläppen kommer från utvinning av råmaterial, konstruktion av komponenter, byggfasen och transporter. Analyserna visar att ett skifte till fossilfri energi och energieffektivisering i energitunga processer längs livscykeln, så som tillverkning av turbiner och produktion av råmaterial, bidrar mest till den nedåtgående trenden.

– Nyligen invigda delägda Blakliden Fäbodberget är ett exempel på att teknikutveckling och kunskap ger en snabb minskning av gram koldioxid per kilowattimme. Genom livscykelanalyser lär vi oss och kan förbättra vår egen prestanda, ha dialog med leverantörer och samarbeta med utvecklare för att minska miljöpåverkan över tid, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.

Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation omfattar hela värdekedjan. Det innebär att Vattenfall inte bara arbetar för att minska det egna klimatavtrycket där vi minskar utsläppen i linje med ett 1,5 graders-scenario, utan även samarbetar med kunder och leverantörer för att stötta dem i deras arbete med sina avtryck. Som en del i Vattenfalls åtagande om att nå nettonollutsläpp till 2040, har ett mål satts om att minska utsläppen från inköp av produkter och tjänster med 50 procent per kilowattimme till 2030. Dessutom arbetar Vattenfall för att till samma år även återvinna 100 procent av uttjänta vindkraftsblad.

Vattenfall har tagit fram livscykelanalyser i nästan 30 år för att beskriva miljöpåverkan från vagga till grav. Beräkningarna ger en indikation på olika typer av miljöpåverkan i de olika stegen i livscykeln.


Fakta:
Elproduktion med brunkol: ca. 1100 g CO2/kWh
Elproduktion med stenkol: ca. 800 g CO2/kWh
Elproduktion med naturgas: ca. 400 g CO2/kWh


Källa: Vattenfall

Skriv utAnläggningen i Bålsta norr om Stockholm omfattar över 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter.
Anläggningen i Bålsta norr om Stockholm omfattar över 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter.

Tredje stora solcellssatsningen på ett år när Axfood bygger en av landets största solcellsanläggningar i Landskrona

Axfood fortsätter att investera i solceller. Nu installerar Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab ytterligare en takbaserad solcellspark om cirka 30 000 kvadratmeter, på sitt nya frukt- och grönt-lager i Landskrona, som ska...

Läs mer
\

Tredje gången gillt för Linde energi – nominerade till Miljöstrategipriset

För tredje gången på fyra år är kommunägda Linde energi nominerade till Miljöstrategipriset, ett pris som ”tilldelas en verksamhet, grupp eller fö...

Läs mer
Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammades med en andraplats till klimatpriset The Roger Léron Award i Bryssel den 27 september 2022.

Vd för svenskt energikontor mottog prestigefullt europeiskt klimatpris

Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammas med en andraplats i The Roger Léron Award. Det avslöjades under en prisceremoni i Bryssel 27 september....

Läs mer
Uppsala universitet
Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

”En förmån att få delta i Elektrifieringskommissionen”

Elektrifieringskommissionens arbete med att hitta vägar att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn finns nu summerat i en ny rapport. Annika Viklund berättar om sin...

Läs mer
Enegic3


Lägre boränta för energisnåla hus

Det ska löna sig att energieffektivisera. Därför får nu de av Handelsbankens kunder som bor i ett energieffektivt hus, energiklass A eller B enligt Boverkets klassificering, sitt...

Läs mer


Peab bygger transformatorstation i Nordreisa

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys transformatorstation i Nordreisa kommun. Beställare är Statnett SF och kontraktssumman uppgår...

Läs mer
cortus


NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnätverksstationer i Hammarby Sjöstad. Det nya ställverket får en ökad kapacitet och fö...

Läs mer
Solarsupply


Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet...

Läs mer
hammar-produkter


Lokal kraft ska höja krisberedskapen i Jönköping

Så kallad ö-drift är på väg att bli verklighet i Jönköpings kommun. Kommunen har tagit beslut om en avsiktsförklaring att tillsammans med Jönköping...

Läs mer
KL Industri
Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.

Kommunen agerar för att minska sin elanvändning i rådande energikris

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag om en inriktning för arbetet som uppmanar alla förvaltningar och bolag att agera för...

Läs mer
Jakobssons Smide
E.ON krymper kontorens arbetsytor, sänker temperaturen och släcker sina ljusskyltar. Ambitionen är att minska energiförbrukningen med upp till 15 procent. Nästa steg kan bli att stänga hela kontorsplan och att släcka ner både teknik och uppvärmning av vissa ytor.

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar.
– Vi vill föregå...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Solkompaniet och Niam samarbetar i miljardsatsning på solparker

Solkompaniet har ingått ett ramavtal med Niam genom infrastrukturfonden Niam Infra Fund för att utveckla storskaliga solparker i södra Sverige. Målsättningen är att...

Läs mer
Enerbrokers


Tredubblat intresse för anslutning till fjärrvärmenätet

Till följd av situationen på energimarknaden ser Kraftringen nu ett kraftigt ökat intresse för anslutning till fjärrvärme. Fjärrvärmens fortsatta stabila...

Läs mer
netcontrol


Gomero och Ellevio genomför valideringsprojekt för prediktivt underhåll av transformatorstationer

Gomero Group AB har tillsammans med Ellevio påbörjat ett valideringsprojekt av SIPPHub, Gomeros egenutvecklade lösning för insamling av data från kritiska komponenter...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se