Instagram

Facebook

Så ska elnätet stå emot snö och is


2024-02-06

Bild:Vattenfall

Vädrets makter skapar ofta problem för elnätet och ett förändrat klimat innebär att påverkan kan komma att öka framöver. Vad gör Vattenfall Eldistribution för att hantera väderrelaterade påfrestningar som nedisning och tunga snö- och islaster på elledningarna?

Ett varmare klimat innebär fler vinterdagar nära noll grader, vilket betyder ökad risk för snö och isbeläggning på elledningarna, så kallad islast. Det kan leda till snötyngda träd som faller över ledningar, att elstolpar raseras eller att ledningarna blir så nedtyngda av is att de hänger för nära marken - en allvarlig säkerhetsrisk för både allmänhet och personal i fält. 

Att gräva ned ledningarna i marken är bra men är inte alltid möjligt av tekniska och ekonomiska skäl. Ofta krävs flera olika åtgärder för att komma till rätta med en specifik risk. Vattenfall Eldistributions specialister som arbetar med anläggningsutveckling har tittat närmare på snö- och islastutmaningen, ett problem som är relativt stort i norra Sverige när vintrarna blir mildare.

 – Vi kunde se att vi hade omfattande störningar på elnätet som berodde på islaster och också att det rörde sig uppåt i landet. Vårt elnät i norra Norrland var ganska odrabbat för tio-femton år sedan men har blivit mer och mer utsatt, just på grund av att kraftig nedisning är mer frekvent. Det finns en tydlig koppling till det varmare klimatet, säger Jan-Åke Rosenqvist, Teknisk specialist lokalnät på Vattenfall Eldistribution. 

Snö- och islast på ledningarna kan leda till strömavbrott, materialskador, slitage, och personskada. Att rensa bort isen sker normalt manuellt, genom slag med stång och är ett slitsamt och tufft arbete. En viktig del av det förebyggande arbetet ligger i att förstå var och under vilka förutsättningar som islast bildas, analysera hur det hanteras idag och se över vilka åtgärder som behöver vidtas. 

För att komma till rätta med problemet identifierades riskområden tillsammans med Svenska kraftnät, SMHI och specialister. En separat studie genomfördes för att kunna bedöma problematiken och kartlägga var de största problemen finns. Man ville förstå hur isbildningen uppstår och förändras av miljön och bland annat installerades kameror på stolparna som övervakar och dokumenterar islasten. 

Projektet gick också igenom olika sätt att förhindra att islast uppstår, utförde materialtester, och utvärderade konstruktioner, metoder, produkter, tekniker och lösningar för att minska konsekvenserna av islasten. Just nu pågår arbete med att utvärdera hur arbetsmiljön vid borttagning av is och snö kan förbättras. 

Ett resultat är att Vattenfall Eldistribution nu bygger med fler och kraftigare stolpkonstruktioner samt bredare ledningsgator. Mer vind rensar bort initiala snön och kortare avstånd mellan stolparna ger lägre vikt av den is som eventuellt bildas. Ett annat resultat är att nya standarder håller på att tas fram och nya verktyg utvecklas för att beräkna de krafter som påverkar ledningarna och få dem rätt dimensionerade som följd av förändringen av klimatet. Även de prognosverktyg som visar på var riskerna kan uppstå håller på att anpassas till den här typen av ledningar som går i skogsgator. Mycket återstår att göra, men islastarbetet har kommit en bra bit på vägen.

 –  Vi jobbar med att säkerställa att våra anläggningar tål de krafter de utsätts för. När vi bygger nytt är det ytterst viktigt att vi bygger hållbart och utifrån de scenarios som kan uppstå. När det gäller det befintliga nätet, vill vi underhålla på bästa sätt och sätta in insatser både för att minimera att islast uppstår, och för att bekämpa det, säger Jan-Åke Rosenqvist


Källa: Vattenfall


Tipsa en vn Skriv ut<span>Biovärmekartan 2024.</span>
Biovärmekartan 2024.

Här används lagrad solenergi för att ge biovärme

En ny undersökning visar att 564 orter i Sverige får största delen av sitt värmebehov från biobränsle. På dessa platser levereras värmen till lägenheter, villor, fastigheter och industrier via fjä...

Läs mer
flamkontroll


LOCUS ENERGY FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE HÅLLBAR ENERGIPRODUKTION I DALARNA

Locus Energy fortsätter att växa genom ett nytt förvärv av lokal vindkraftsproduktion. Anläggningen är belägen nordöst om Falun i elområde SE3.

Läs mer
Elmia Solar


Nytt tillstånd för Örtoftaverket förhandlat

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anlä...

Läs mer
Espower


Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands...

Läs mer
Melbye


Minskad klimatpåverkan och stärkt livsmedelsförsörjning – Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi satsar för att utveckla Sveriges första fossilfria mineralgödselfabrik

I den största satsningen i sitt slag i Norden meddelar Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi ett partnerskap som syftar till att etablera Sveriges första fossilfria mineralgö...

Läs mer
Elmässan


PiteEnergi gör utvecklingsprojekt med batterilager

Vi tar ett steg in i framtiden genom att nu installera batterier för att utforska och förstå hur vi kan maximera möjligheterna på energimarknaden. Dessa batterier...

Läs mer
dekon_550
<span>Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, tillsammans med V2G-laddaren som nu ska börja fälttestas.</span>

Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lö...

Läs mer
Energiengagemang


Gasum investerar i en ny biogasanläggning i Borlänge för att erbjuda mer förnybar energi på marknaden

Gasum har beslutat att investera i en ny biogasanläggning i Borlänge, Sverige. Investeringsbeslutet är nästa steg i Gasums plan att bygga fem storskaliga biogasanläggningar i...

Läs mer
deutsche-windtechnik


Så ska elnätet stå emot snö och is

Vädrets makter skapar ofta problem för elnätet och ett förändrat klimat innebär att påverkan kan komma att öka framöver. Vad gör Vattenfall...

Läs mer
Energimässan
<span>Fjärrvärmen och FVB växer i Storbritannien, drivkraften till den växande marknaden är fjärrvärmens miljömässiga fördelar.</span>

FVB växer i Storbritannien

Fjärrvärmen växer i Storbritannien och FVB UK deltar i flera stora projekt. Målet är att fjärrvärmen ska tiofaldigas fram till 2050 jämfört med dagens...

Läs mer
PPAM Solkraft
Elmia Solar arrangeras den 13-15 februari 2024 på Elmia i Jönköping. 

Stort internationellt intresse för nya mötesplatsen Elmia Solar

Det fanns en stark efterfrågan om en fackmässa för den snabbt växande solenergibranschen. Nu, ett halvår senare, arrangeras Elmia Solar. Intresset för att ställa...

Läs mer
Clinton
 

Producentansvar för plast välkomnas

Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I sin rapport fö...

Läs mer
Solpalnet
Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination<span> </span>konstaterar forskare vid Etour.

Turister tål vindkraft

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt vid Etour som undersökt naturturism och...

Läs mer
Enegic3


Justering av elnätsavgiften i Luleå 2024

Luleå Energi Elnät höjer elnätsavgiften med 9% från och med den 1 januari 2024. Detta motsvarar ungefär 11 kr/månaden för en lägenhet och 28 kr/må...

Läs mer
cortus


Falkenberg Energi löser elnätsproblemen innan de uppkommer

Nu har Falkenberg Energi utfört kabeldiagnostik på en tredjedel av kommunens högspänningskablar. Resultaten används för att åtgärda kablar som är i...

Läs mer
KL Industri


Pressinbjudan: Pressträff om nya utställningen Drivkraft i Teknikens Hus

Vattenfall, Luleå Energi och Teknikens Hus bjuder in till pressträff och berättar om samarbetet med den nya utställningen Drivkraft.

Var: Teknikens Hus Luleå Teknikens Hus...

Läs mer
Solarsupply

Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector utsedda till projekt av gemensamt intresse av EU-kommissionen

Två stora vätgasinfrastrukturprojekt som drivs av Nordion Energi och Gasgrid Finland finns med på listan över energiinfrastrukturprojekt med potential att bygga en mer...

Läs mer
hammar-produkter


Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt

Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se