Instagram

Facebook

Samhällsviktiga elnätsprojekt ska få bättre fart i tillståndsgivningen


2022-01-25

Specialstudier av elnätsprojekt ska ge bättre fart i myndigheternas tillståndsgivning.
Bild: E.ON
Specialstudier av elnätsprojekt ska ge bättre fart i myndigheternas tillståndsgivning.

Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.
Bild: E.ON
Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Fem samhällsviktiga elnätsprojekt ska specialstuderas för att ge ett effektivare samarbete myndigheter emellan. E.ONs bidrag i pilotprojektet, en regional kraftledning i småländska Uppvidinge, är en del av att ansluta södra Sveriges största vindkraftsatsning till elnätet.

I september2021 fick Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Energimarknads-inspektionen leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.  

– Vi är glada över möjligheten att bidra med våra erfarenheter. Regeringens uppdrag och pilotprojektet är av mycket stor betydelse. Kortare ledtider är fullständigt nödvändigt för att klara framtidens energibehov och att ställa om till ett grönt energisystem i Sverige, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

För närvarande tar det alldeles för lång tid att bygga elnät på de högre spänningsnivåerna, en ledtid på 10 år från ax till limpa är mera regel än undantag. Det är dock inte själva byggnationen som tar tid, utan långa och ineffektiva tillståndsprocesser.

–Det behövs samordning så att olika myndigheters tillståndsprocesser kan genomföras parallellt, i stället för, som i dag, då det sker efter varandra. Detta är också centralt i regeringens uppdrag. Tidsmässigt behöver tillståndsprocesserna halveras för att möta samhällsutvecklingen och vi har därför stora förväntningar på projektet, säger Martin Höhler, som också efterlyser förändringar i andra regelverk.

Energiomställningen accelererar, med en stark utveckling av vind- och solkraftsparker, och den storskaliga elektrifieringen av industrier och transporter har tagit fart.

– Utbyggnaden av ny produktion måste synkroniseras med utbyggnad och förstärkningar av elnätens kapacitet. Båda komponenterna är avgörande för elförsörjningen. Men då kan elnätets utbyggnad inte endast baseras på anslutningsförfrågningar från kunder, anser han.

– Det är mycket viktigt att branschen får förutsättningar för kraftfulla proaktiva investeringar. Vi vill ha möjlighet att på väl grundade prognoser bygga ut elnätet, vilket inte tillåts idag. Det borde ske genom att tillsammans med andra samhällsaktörer ta fram planer på hur elnäten behöver utvecklas för att möta kommande effektbehov.

Behovet av ny produktion är stort i hela landet, särskilt i södra Sverige, menar Martin Höhler.

E.ONs kraftledningsprojekt ingår i anslutningen av södra Sveriges största vindkraftssatsning, Uppvidingeklustret, som på sikt beräknas kunna bidra med 700 MW installerad effekt till elnätet. Det rör sig om en åtta kilometer lång kraftledning om 130 kilovolt mellan Bredhälla och Horshagafly, samt en av de 30 kilovoltledningar som ansluter till Horshagafly. Ledningen ska ansluta 160 megawatt vindkraft fördelade på tre vindparker, vilka ägs av SR Energy AB.

– Projektet är mycket viktigt, såväl vad gäller att få in mer elproduktion där den behövs som allra bäst, som för att möjliggöra energiomställningen, hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft, säger Martin Höhler.


Källa: E.ON

Skriv utDetaljanalyser av plasten i bränsleavfallet ska hjälpa E.ON att öka återvinning och utsortering.
Detaljanalyser av plasten i bränsleavfallet ska hjälpa E.ON att öka återvinning och utsortering.

Detaljerad analys ska fasa ut E.ONs förbränning av plast

Detaljerade analyser av bränsleavfall ska hjälpa E.ON att minska plastförbränningen. Nu avskiljs plast från cirka 20 ton blandat avfall och skickas till Tyskland för utredning.
– Vi ska minska mängden fö...

Läs mer
svero


Vattenfall Eldistribution ansluter ny vindkraft i Skellefteå

Vattenfall Eldistribution har färdigställt en ny station till Fjällbohedens vindkraftpark utanför Skellefteå och nu kan 165 GWh förnybar el årligen tillföras...

Läs mer
Uppsala universitet


Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
ONE Nordic har utbildat och engagerat totalt ca 200 elmätarmontörer. Många av de elmätarmontörer vi har engagerat har via denna tjänst fått sitt första jobb och på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden och i energibranschen.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska...

Läs mer
Solarsupply
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
hammar-produkter


Så ska Hallstahammars kommun förbättra energiprestanda

Som ett led i energi- och underhållsarbetet väljer Hallstahammars kommun Caverion till samarbetspartner för att genomföra ett så kallat energiprestandaavtal (Energy...

Läs mer
KL Industri

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt tecknats för kontorslokalen. Satsningen är ett led i myndighetens kraftiga expansion och ö...

Läs mer
Jakobssons Smide


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i Gent, Belgien, och kommer att leverera färdiga batteripack till Volvos helelektriska tunga...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Nu inleds inspektionen av Linköpings utomhusbelysning

Under tisdagen började det årliga underhållsarbetet med att inspektera Linköpings cirka 45 000 utomhusarmaturer för att bibehålla en ljus och trygg stad på...

Läs mer
Enegic3
Skiss över produktionsanläggning i Köpmanholmen (bilden är en illustration).

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktionsanläggningen

Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets första planerade produktionsanläggning för miljövänligt kaliumsulfat. Anlä...

Läs mer
Enerbrokers
Xian’e Li, doktorand vid Linköpings universitet, är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln publicerad i Nature Communications.

Nytt ljus över organiska solceller

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt...

Läs mer
netcontrol
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se