Göteborg Energi presenterade FED-projektet i Bryssel


2017-11-08

Testbädden för FED är Chalmersområdet i Göteborg
Bild:Göteborg Energi
Testbädden för FED är Chalmersområdet i Göteborg

I går, tisdagen den 7 november, presenterades projektet Fossil-free Energy Districts, FED, i Bryssel och Göteborg Energi var en av projektpartnerna på plats.

FED är ett EU-finansierat innovationsprojekt som Göteborg Energi driver tillsammans med Göteborgs Stad och sex andra partners inom programmet Urban Innovative Action, UIA. Syftet är att skapa smarta lokala energisamhällen där fossila energitoppar minimeras genom en digital handelsplats för energi mellan fastigheter. Unikt för FED är att projektet innefattar tre energibärare: el, värme och kyla.

– Energieffektivitet har varit på agendan hos oss i många år. Med FED vill vi energieffektivisera inte bara den enskilda fastigheten utan hela kvarteret och utforska vår roll i ett föränderligt energilandskap, säger Patrik Arvsell från Göteborg Energi.

Testbädden ligger på Chalmersområdet i Göteborg och har en perfekt uppsättning fastighetsägare, energiinfrastruktur och användare. Området är undantaget från koncessionsrätten för elfördelning, vilket ger möjlighet att testa och utvärdera en lokal energimarknad. En byggnads energibehov ska balanseras med överskottet av en annan med hjälp av den digitala handelsplatsen.

– FED-projektet är ett spännande initiativ inom UIA. Det är bra att städer nu direkt kan ansöka om anslag för lite mer innovativa projekt. UIA upplevs som mindre byråkratiskt och mer flexibelt. Detta kommer att avlasta de regionala stöden avsevärt, säger Isabelle Poli, DG Regio, EU-kommissionen,

Fakta om FED:

Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfond inom programmet Urban Innovative Actions, UIA, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Projektperioden är 2017-2019.

Total projektbudget är 5,8 miljoner euro.

Samarbetspartners: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och ChalmersKälla: Göteborg Energi