Påskhelgens sol kunde gett 42 miljoner kWh i Stockholm


2019-04-25

Bild: Bixia

Många av oss har njutit av påskhelgens sol. I Stockholms län sken solen sammanlagt 56  timmar under helgen. Om hälften av villaägarna hade haft solpaneler på taket skulle det ha genererat en elproduktion på 42 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har påskens solstrålar genererat 308 kilowattimmar.  

– Vi ser en fantastisk utveckling där många, både privatpersoner och företag, väljer att investera i förnybar produktion. Den tydligaste trenden just nu är att solel har tagit fart på allvar och även om den fortfarande står för en liten andel av den totala elproduktionen så ökar den i snabb takt, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Fördubbling av solelsproducenter 
Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, främst när det gäller solel.  

– Under 2018 har antalet solelsproducenter ökat med nästan 100 procent hos oss på Bixia. De som valt att investera har verkligen fått utdelning. Jag hoppas att det ska locka ännu fler att våga satsa, säger Peter Janefjord. 

De flesta producenter som levererar el från sina solelsanläggningar till Bixia är så kallade prosumers – dvs de producerar el för eget behov och säljer överskottselen till Bixia.

Priset på el inte så lågt som man kan tro
Trots att vårvärmen har kommit så har priset på el inte sjunkit i den takt man kan tro, även om det går åt mindre el när vi slipper värma upp våra hus eller ha lamporna tända. 

– Vädret har stor påverkan på elpriset. Men fortfarande har vi ett underskott i våra vattenmagasin vilket beror på förra sommarens torra väder och eftersom vattenkraften står för en stor del av vår energiförsörjning i Norden, har vattentillgången stor påverkan på elpriset. Än så länge bidrar inte solel med några större mängder el, som kan väga upp detta, säger Peter Janefjord.

Många positiva till solel
Runt om i världen är solel nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi goda förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Åtta av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra. 

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för drygt tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom kan vara gynnsamt ekonomiskt, säger Peter Janefjord.


Så gjordes uträkningen: 
Antalet småhus i Stockholms län enligt SCB 2017:276 071. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel. 1 kW installerad effekt ger cirka 1 kWh varje soltimme. En solanläggning på 5,5 kW (vilket är en vanlig anläggning för villor) generera alltså cirka 5,5 kWh per soltimme.
Hälften av Stockholms läns villor, 138 035 x 308 kWh (kilowattimmar per villa) = 42 miljoner kWh. Källor: SMHI, Energiföretagen, SCB.Källa: Bixia