Nu kan gävleborna åka med lokalproducerat drivmedel


2020-06-12

Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.
Bild: Gästrike Ekogas
Gästrike Ekogas kommer att leverera biogas till de nya biogasbussarna i Gävle.

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat drivmedel, till och från jobb eller skola i ännu större utsträckning än tidigare. Från och med slutet på den här veckan kommer 40 nya biogasbussar att rulla i stadstrafiken i Gävle.

Bussarna drivs av biogas som produceras av Gästrike Ekogas och redan idag är gävlebor som sorterar sitt matavfall med och bidrar till det klimatsmarta bränslet. Nu när ännu fler bussar går på biogas kommer det lokala kretsloppet, där matavfall blir till biogas, att göra ännu större nytta.

Fler biogasfordon i regionen innebär också att produktionen av biogas vid anläggningen i Forsbacka och anläggningen vid Duvbacken måste hänga med för att kunna leverera gas i större mängd.

– Vi har jobbat för det och har kapaciteten att klara den ökade efterfrågan. När vi levererar biogas till stadsbussarna innebär det att vi kommer att nå 100 procent i våra produktionsanläggningar, det vill säga att all gas vi producerar kommer till användning. Det är ett lyckat projekt som går i lås nu när det här drar igång på riktigt, säger Anders Bergman, projektledare och tekniskt ansvarig för Gästrike Ekogas.

Förra året genomförde X-trafik en upphandling där kravet var att de nya stadsbussarna skulle gå på el eller gas och det är det som nu blir verklighet. Utöver biogasbussarna kommer också åtta elbussar att trafikera busslinjerna i Gävle framöver.

– Med de nya bussarna som går på biogas minskar klimatutsläppen och det insamlade matavfallet kommer till bästa möjliga användning så nära oss som möjligt. Produktionen av biogas skapar också jobbtillfällen i vår region och luften längs Gävles gator blir renare, säger Therese Metz, ordförande för Gästrike Ekogas.Källa: Gästrike Ekogas