Flygfotografering av fjärrvärmenätet i Linköping nattetid


2021-03-03

Bild: Tekniska verken i Linköping

Under vecka 9 kommer Tekniska verken att fotografera fjärrvärmenätet i Linköping med omnejd. Det sker nattetid med hjälp av flygplan. Fjärrvärmeledningar fotas med värmekamera, så kallad termografering, för att upptäcka eventuella läckor. Fotograferingen görs vartannat år.

– Syftet med termografering, som görs av företaget Skymovies, är att i god tid upptäcka eventuella skador i fjärrvärmenätet och kunna åtgärda dem innan problemen blir akuta. För att termografering ska fungera måste det dock vara molnfritt väder och runt nollan i temperatur, men just nu ser det lovande ut, säger Martin Lindner,  gruppchef Konstruktion och Utbyggnad på Tekniska verken.


Källa: Tekniska Verken i Linköping