Biologisk mångfald i fokus när E.ON uppmärksammar europeiska hållbarhetsveckan


2021-09-21

Bild: Felix-Mittermeier/Pixabay

Under europeiska hållbarhetsveckan, som äger rum den 20-26 september, sätter E.ON Sverige fokus på biologisk mångfald genom att lyfta fram några av de åtgärder som görs för att främja djur- och växtarter i ledningsgator och kring fördelningsstationer.

European Sustainable Development Week, ESDW, är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och uppmärksamma aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling. ESDW utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– E.ON Sverige vill med sin verksamhet bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och säkerställa att hela vår affär kan vara ekonomiskt lönsam och konkurrenskraftig i ett samhälle där alla målen är uppfyllda. Vi arbetar därför aktivt med de av FN:s mål som är centrala för E.ON, vilka är flera, men just under europeiska hållbarhetsveckan har vi valt att sätta extra fokus på vårt arbete för att främja biologisk mångfald, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef E.ON Sverige.

Sedan flera år tillbaka arbetar E.ON i nära samarbete med Länsstyrelser och markägare för att gynna arter som lever i ledningsgator och kring fördelningsstationer. Några är starkt hotade och finns bara på några få ställen i Sverige, andra är vanligt förekommande, men riskerar att minska i antal om inget görs.

– Enkla åtgärder, som att inte klippa gräset runt våra fördelningsstationer utan istället ha äng, kan exempelvis göra stor skillnad för pollinatörer. Om vi dessutom, vilket vi gjort på flera ställen, kompletterar ängsblommor med sandbäddar och bihotell skapar vi livsmiljöer som ökar pollinatörernas förutsättningar att överleva och föröka sig. Vilket i sin tur gynnar även oss människor, vars livsmedelsproduktion ju är beroende av att det finns pollinatörer, säger Carina Tollmar.

Satsningen på pollinatörer har hittills bedrivits på ett antal utvalda ställen, men en plan tas nu fram för alla E.ONs stationer där insatser är möjliga. För att få bäst effekt görs så mycket som möjligt i samarbete med andra pågående insatser, bland annat tillsammans med Länsstyrelsen i respektive län.

– Vi gör också, i samarbete med Länsstyrelser och ornitologiska föreningar, flera insatser för fåglar som använder våra höga ledningsstolpar som utkiksplats. Till exempel monterar vi fågelavisare på ledningsstolpar och isolerar luftledningar så de inte blir strömförande om fåglarna kommer i kontakt med dem och sätter upp boplattformar åt exempelvis fiskgjuse. I Skåne bedriver vi bland annat ett framgångsrikt samarbete med Skånes Ornitologiska Förening för att trygga berguvens framtid, berättar Carina Tollmar.

I juni i år blev det även klart att E.ON, som första energibolag i världen stödjer ”UN Decade on Ecosystem Restoration”, ett globalt initiativ från FN:s miljöprogram UNEP med målet att göra världens viktiga ekosystem livskraftiga. E.ON kommer att ta fram ett underhållsprogram för bolagets samtliga ledningsgator, ett område motsvarande 100 000 fotbollsplaner, för attsäkra en livskraftig levnadsmiljö för växter och djur.

– Det går inte att bortse från att vår verksamhet påverkar de arter som lever på marken – och i luften – där vi verkar. Därför är det vårt ansvar att göra vad vi kan för att möjliggöra livskraftiga ekosystem och värna det liv som finns där vi är, säger Carina Tollmar.


Källa: E.ON