Ny färdväg för uppmärksammat demoprojekt


2021-09-28

Linda Östberg, chef för avdelningen Energiproduktion på Karlstads Energi.
Bild: Karlstads Energi
Linda Östberg, chef för avdelningen Energiproduktion på Karlstads Energi.

Karlstads Energi och BioShares demoprojekt för framställning av biobaserade kemikalier och förnybara bränslen tar nu en ny riktning genom att själva demonstrationen flyttas till en annan anläggning.

BioShare och Karlstads Energi är överens om att fortsätta samarbetet i projektet och tillsammans arbeta vidare för att utveckla tekniken med målsättningen att ha en kommersiell anläggning i drift vid Hedenverket senast 2025.

BioShare, Karlstads Energi och Chalmers har sedan november 2020, med stöd av Energimyndigheten, drivit ett projekt som syftar till att i industriell skala samproducera gas och pyrolysolja vid Hedenverket i Karlstad.

Konceptet, som baseras på att bygga om en fastbränslepanna för produktion av gas- och vätskeformiga energibärare, är nyskapande på flera plan. Förutom design och konstruktion av konkreta tekniska lösningar så har projektet brutit ny mark i andra frågor som är viktiga för samproduktion med förbränningsanläggningar, såsom tillstånds- och försäkringsfrågor.

Eftersom projektet bygger på ny teknik som inte testats i kommersiell skala har det under projektgenomförandet visat sig vara omöjligt att teckna ett tillräckligt försäkringsskydd vid Hedenverket. Ett svagt försäkringsskydd tvingar de två inblandade parterna BioShare och Karlstads Energi att på egen hand bära stora risker med projektet. Trots en samsyn om att sannolikheten för skada är liten innebär det höga anläggningsvärdet, samt de potentiellt höga kostnaderna vid driftstörning, att den ekonomiska risken för parterna blir betydande.

Parterna har därför enats om att fortsätta projektet baserat på en installation av en testanläggning vid en annan anläggning än Karlstads Energis.

BioShare och Karlstads Energi är överens om att fortsätta samarbetet i projektet och tillsammans arbeta vidare för att utveckla teknik och koncept för samproduktion där målsättningen att ha en kommersiell anläggning i drift vid Hedenverket senast 2025 ligger fast.


Källa: Karlstads Energi