Wihlborgs och E.ON satsar på solceller med lägre klimatavtryck


2021-10-06

Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige, Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs, och Johan Hörlin, Key Account manager på E.ON.
Bild: Wihlborgs
Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige, Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs, och Johan Hörlin, Key Account manager på E.ON.

Nu stärker Wihlborgs synd största solcellsanläggning. Solcellerna är placerade på en av Wihlborgs fastigheter i Lund, Nya Vattentornet 3, och den största anläggning med eget med ett lägre klimatavtryck som E.ON installerat i Sverige.

Panelerna som nu pryder taket på Wihlborgs fastighet Bricks (Nya Vattentornet 3) i Ideon Science Park i Lund har ett lägre klimatavtryck jämfört med standardpaneler. Det beror främst på att panelerna produceras med material som har lägre klimatavtryck vid framställningen och brytningen av kisel. Panelerna är försam sammansatta i Europa bidrar till att klimat minskaavtrycket, eftersom transporterna kan minska.

– För Wihlborgs har det varit viktigt att välja en europeisk leverantör med livscykelperspektivet i fokus. Om vi kan optimera klimatnyttan genom att installera paneler med klimat lägreavtryck är det en klok investering. Vi sätter stort värde vid att ta ett helhetsperspektiv i våra inköp. Solceller är en viktig del i vårt klimatarbete eftersom det bidrar till miljöprestandan i fastigheten och till ökad förnybar energi i det skånska energisystemet, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

– Samarbete med Wihlborgs visar att företag där ute menar allvar med sina hållbarhetsambitioner. Vi är glada för samarbete och att vi tillsammans skapar förutsättningar för lokalt producerad el och en hållbar energiomställning, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige.

Solcellsanläggningen är Wihlborgs största hittills med en yta på 2500 kvadratmeter och är den största anläggningen som E.ON installerat i Sverige där kunden valt att satsa på paneler med lägre klimatavtryck. Den beräknade produktionen är cirka 247 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 70 lägenheters årsförbrukning av hushållsel. Anläggningen ägs och förvaltas av Wihlborgs.

Installationen är en del av Wihlborgs och E.ON:s långsiktiga samarbete kring solceller. Inom kort påbörjas utredningsarbetet gällande installation av solceller på ytterligare två fastigheter i Östra Ideon Science Park, Node (Vattentornet 2) och Kub (Vattentornet 4). Samtliga fastigheter är certifierade enligt Miljöbyggnad iDrift.


Fakta:
Om Miljöbyggnad iDrift: Miljöbyggnad iDrift är en certifiering som fokuserar på inomhusmiljön, hälsa, klimat, resurser och byggnadens skick. En viktig del är de obligatoriska krav som innehåller kravnas påverkan på byggnadens miljöprestanda, som gör att processen leder till en närmare dialog och t samarbete mellan Wihlborgs och inställningar.

Wihlborgs miljömål och solceller: Ett av Wihlborgs miljömål är att ha solcellsanläggningar på plats till utgången av år 2022 med en samlad toppeffekt på totalt 3 MWp (Mega Watt peak, d.v.s. maxeffekt) och att all köpt energi till fastigheterna ska vara förnybar. Hittills i år har två nya anläggningar och klara och sex solcellsprojekt pågår. Dessa initiativ har en samlad toppeffekt i drift på 1 MWp, i sin tur beräknas producera cirka 1 000 MWh förnybar el årligen. Vid utgången av år 2020 hade Wihlborgs en toppeffekt från sina då 30 befintliga anläggningar på 1,6 MWp.


Källa: Wihlborgs