Karlskoga och Degerfors samarbetar kring elnäten


2021-10-25

Bild: Karlskoga Energi & Miljö

Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi är båda relativt små aktörer när det gäller elnät och idén om att samarbeta för att vinna fördelar har funnits ett tag.

– Vi har diskuterat frågan under en tid och det känns väldigt bra att vi nu är igång. Våra organisationer kan till exempel dela beredskapspersonal, hjälpas åt vid stora avbrott, låna reservdelar av varandra för att slippa ledtider med mera. På sikt kan vi lära känna varandras nät och hitta fler synergieffekter, inte minst när det kommer till frågor om risk och sårbarhet, säger Jimmy Lundberg, elnätschef på Karlskoga Energi & Miljö.


Kortare avbrottstider
Samarbetet rullade igång på prov vid årsskiftet och organisationerna hjälps nu åt med bemanningen utanför ordinarie arbetstid. Det har fallit väl ut, inte minst under sensommarens blåsväder.

– Det har funkat väldigt bra, vi spar resurser samtidigt som servicen blir ännu bättre med kortare avbrottstider. Näten blir stabilare helt enkelt när processerna effektiviseras, säger Magnus Johansson, el- och fjärrvärmechef på Degerfors Energi.Källa: Karlskoga Energi & Miljlö