HANZA bygger vidare på sina värmländska framgångar – förvärvar elektroniktillverkare i Tyskland


2021-10-26

Willibald Berger, CAO HANZA, Timo Dreyer, CEO Beyers, Erik Stenfors, CEO HANZA, Wolfgang Beyers, huvudägare Beyers.
Bild: HANZA
Willibald Berger, CAO HANZA, Timo Dreyer, CEO Beyers, Erik Stenfors, CEO HANZA, Wolfgang Beyers, huvudägare Beyers.

HANZA Holding AB har förvärvat Helmut Beyers GmbH, en elektroniktillverkare i Mönchengladbach, Tyskland, med ca 150 medarbetare. Förvärvet baseras på bolagets framgångsrika tillverkningskluster i Värmland och markerar en återstart för expansionen i Tyskland som haft ett uppehåll under pandemin.

HANZA har sedan tidigare en produktionsanläggning i Remscheid, Tyskland, som erbjuder produktutveckling, slutmontering samt tillverkning av mekanik och elektronik. Den nya produktionsenheten i Mönchengladbach ligger på cirka sju mils avstånd från Remscheid och kompletterar med kompetens och kapacitet inom elektroniktillverkning.

– Vårt första och tillika största tillverkningskluster i västra Värmland har om och om igen bevisat att vår affärsmodell med komplett tillverkning är rätt väg att gå. Konceptet ger en god orderingång på de nordiska marknaderna och vi arbetar därför strategiskt och kontinuerligt för att stärka HANZAs övriga tillverkningskluster, säger Erik Stenfors, VD HANZA.
– Under pandemin har vi avvaktat att den tyska marknaden skulle öppna upp igen. Men nu går startskottet för en expansion även i Tyskland och vi adderar en modern elektronikfabrik i enlighet med vår kluster­strategi.

Säljare är Beyers ledning, som kvarstannar i sina positioner och driver vidare fabriken enligt HANZAs klusterkoncept.

– Vi har haft en dialog under en period där vi även besökt HANZAs kluster i Värmland och sett de stora fördelar som finns med komplett och lokal tillverkning, säger Wolfgang Beyers, VD och tidigare huvudägare av Beyers.
– HANZAs kombination av fokus på affärslogik och fokus på personalvård var det som avgjorde affären. Vi ser fram emot att bidra och bli en del av HANZA-koncernen.


Information om transaktionen och finansiell information
HANZA har förvärvat 100 procent av aktierna i Beyers för en köpeskilling som motsvarar det egna kapitalet i bolaget som enligt preliminärt bokslut uppgår till 2,7 miljoner euro. Vidare finns en tilläggsköpeskilling som är kopplad till en förväntad omsättnings­ökning för verksamhetsåren 2022 och 2023 från nuvarande nivå och som maximalt kan uppgå till ytterligare 2,5 miljoner euro. Transaktions- och integrationskostnader bedöms sammanlagt uppgå till cirka 10 miljoner kronor, vilka i huvudsak förväntas belasta det fjärde kvartalet 2021.

Beyers bedöms omsätta cirka 18 miljoner euro under år 2021, vilket är en volymnedgång orsakad av pandemin om cirka 10 procent jämfört med 2020. Även resultatet har påverkats negativt och bolaget har idag en nollmarginal. Beyers bidrar med kompetens och kapacitet inom det så kallade EMS området, vilket är en viktig förutsättning för HANZAs fortsatta expansion. Förvärvet av Beyers bedöms påverka koncernens tillväxt och lönsamhet positivt under år 2022.


Källa: HANZA