Spillvärme från BillerudKorsnäs möjliggör grönt industriprojekt


2021-10-28


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Spillvärme från produktionen på BillerudKorsnäs bruk i Frövi kommer att tas tillvara och användas till driften av en cirka 20 hektar stor industrietablering, bland annat Sveriges största växthusodling av tomater. Det blev klart när BillerudKorsnäs tecknade ett avtal med företaget WA3RM, som utvecklar cirkulära lösningar genom att ta till vara på fabrikers restströmmar som tex överskottsvärme.

– Det här är i linje med BillerudKorsnäs höga ambitioner inom hållbarhet, säger fabrikschefen i Frövi Richard Morén.

– Vår affärsidé är att utmana konventionella förpackningar, men det är också viktigt för BillerudKorsnäs att bidra till kampen mot klimatförändringarna. Idag är 97 procent av BillerudKorsnäs verksamhet helt fossilfri och vi samarbetar gärna med företag som liksom vi jobbar för ett klimatneutralt samhälle.

För BillerudKorsnäs del handlar det om överskott av värme från produktion av pappersmassa. Genom att samla spillvärme och distribuera den till växthuset bidrar BillerudKorsnäs till en cirkulär process och därmed en hållbar matproduktion.

– Vi bidrar redan till energiförsörjningen av Lindesberg genom att föra över spillvärme till Linde Energi. Att som ortens största arbetsgivare få möjlighet att bidra till att odla grönsaker i Frövi samtidigt som vi tar vara på vår överskottsvärme känns naturligtvis väldigt bra, säger Ingrid Engström, Senior Director Technology


Källa: BillerudKorsnäs