Riksbyggens satsning på hållbar värmestyrning sparar pengar för bostadsrättsföreningar


2021-11-05

Magnus Larsson, säljare på Novosystems, gör en översyn av värmesystemet i en fastighet som förvaltas av bolaget.
Bild: Regin/Riksbyggen

Magnus Larsson, säljare på Novosystems, gör en översyn av värmesystemet i en fastighet som förvaltas av bolaget.Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare satsar Riksbyggen på systemutveckling och Artificiell Intelligens för att skapa ett tydligt tjänstepaket som hjälper bostadsrättskunder att långsiktigt optimera sin energianvändning.

– Med hjälp av effektiv teknik går det att göra mycket lönsamma investeringar i energieffektivitet. Ofta går det att uppnå besparingar på mellan 15-20 procent. Vanligtvis krävs en del tekniska åtgärder i fastigheternas system, men för att nå besparingsmålen är det minst lika viktigt att energiingenjören har en hög kompetensnivå och följer utvecklingen inom digitalisering, säger Göran Danling, Affärsutvecklare och processansvarig Energitjänster på Riksbyggen, och fortsätter.

– Gammal styrutrustning för värme, ventilation och kyla är ofta en bidragande orsak till onödig hög energianvändning. Riksbyggens affär går ut på att hjälpa bostadsrättsföreningar att analysera sina anläggningar, ta fram åtgärdspaket och koppla det lokala styrsystemet till Riksbyggens energioptimeringstjänst. Tanken är sedan att år efter år spara pengar genom kontinuerlig analys och optimering.


Standardiserade lösningar - hållbara energiinvesteringar
Satsningen på AI och hållbar värmestyrning startade för några år sedan och går ut på att accelerera en digitaliseringsresa där den tekniska plattformen för energioptimering utvecklas, samtidigt som utrustningen som används för styrningen av olika funktioner i enskilda fastigheter standardiseras. En positiv bieffekt är att projektet samtidigt förenklar arbetet för personalen och sparar tid.

Standardiserade produkter som är valda för att undvika tidskrävande programmeringsinsatser bidrar också till att göra arbetet effektivare. Riksbyggen valde att samarbeta med styrentreprenören Novosystems som fick i uppdrag att ta fram en fjärrvärmeundercentral som enkelt kunde kopplas upp till Riksbyggens energiförvaltningstjänster.


Färdig paketlösning för framtidssäker fastighetsstyrning
– För Riksbyggen var det viktigt att hitta en färdig paketlösning som skulle vara enkel att förstå både internt och för deras kunder, säger Magnus Larsson, säljare på Novosystems.
– Vi på Novosystems arbetar till vardags mycket med friprogrammerbara system, men vet också att programmering ibland faktiskt inte är den mest effektiva lösningen – i synnerhet inte när det gäller styrningen av relativt enkla funktioner. I det här fallet kunde vi snabbt konstatera att en stor del av Riksbyggens kunders behov skulle kunna lösas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, helt utan programmering.

I samarbete med Riksbyggen utvecklade Novosystems ett anpassningsbart paket som fungerade för de allra flesta typer av värmeapplikationer som Riksbyggen förvaltar. Paketet består av en enkel, men flexibel värmeregulator från Regin som monterades på en värmeväxlare. Värmeregulatorn Exigo levereras färdigkonfigurerad med rätt applikationer och värmekurvor tillsammans med passande ställdon och temperaturgivare från Regin. För Riksbyggens tekniker blev det på så vis enkelt att installera och underhålla de nya fjärrvärmecentralerna.

Då värmeregulatorn är kommunicerbar är det också möjligt att koppla värmesystemen till Riksbyggens centrala energiförvaltningssystem där man övervakar energianvändningen och optimerar den utifrån parametrar som väderprognos, inomhustemperatur, byggnadens tröghet och energitillförsel. I takt med att fastighetens behov ändras kan värmeregulatorn lätt konfigureras om och fler givare och funktioner som exempelvis rumstemperaturstyrning eller effektstyrning läggas till.


Åtgärdspaketet kommer att erbjudas till tusentals fastigheter
Idag har Riksbyggen installerat den hållbara värmelösningen i ett flertal fastigheter och åtgärdspaketet kommer att erbjudas till tusentals fastigheter som Riksbyggen förvaltar Sverige. Den nya fjärrvärmecentralen ökar energibesparingarna och därmed också fastigheternas värde.

Projektet är en långsiktig satsning och väntas pågå under många års tid. Genom att standardisera styrsystemen i en majoritet av fastigheterna, ökar Riksbyggen servicegraden och säkerställer att driftpersonalen alltid vet hur de kan driftsätta och optimera den installerade värmelösningen på bästa sätt. Tack vare Regins riksomspännande nätverk av svenska systemintegratörer säkerställs en stabiloch långsiktig lösning.


Källa: Regin