Nacka kommun satsar på solceller


2021-11-17

Nacka satsar på solceller.
Bild: Nacka kommun
Nacka satsar på solceller.

Nacka kommun kommer att utrusta ett antal av sina fastigheter med solceller under de tre kommande åren. Satsningen beräknas kosta åtta miljoner kronor årligen, totalt 24 miljoner, vilket kommer att innebära både minskad negativ klimatpåverkan och minskade driftskostnader för verksamheterna.

– Solenergin är den förnybara energikällan med störst framtidspotential och övergången till solceller är därmed en viktig hållbarhetsfråga. Satsningen är ett steg i vår ambition att minska vår klimatpåverkan och öka den lokala energiproduktionen, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu tar Nacka kommun ytterligare ett steg mot att bli klimatneutralt. På så sätt bidrar vi till miljöförbättringar och visar vägen framåt så att vi kan klara 1,5-graders målet. Det är i praktisk handling vi gör skillnad, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.


Ett 30-tal fastigheters möjlighet att utrustas med solceller kommer att utredas vidare. De byggnader som har bäst förutsättningar för solceller är kopplade till idrottsanläggningar, skolor och förskolor – till exempel Järlahöjdens förskola. Vad som är avgörande är att fastigheten idag har ett elnät som inte behöver uppgraderas vid själva installationen.

All el som produceras från solcellerna kommer används inom den aktuella byggnaden. En av fördelarna med solcellerna är att de kommer att minska fastighetens driftkostnader i form av minskad köpt el. Solcellernas livslängd är ca 25 – 30 år och kräver vanligen ingen service eller underhåll.Källa: Nacka kommun