Skellefteå Kraft får toppbetyg när kunder på orolig elmarknad söker råd


2021-11-23

<span>Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå.</span>
Bild: Paulina Holmgren
Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå.

Rekordhöga elpriser har under de senaste månaderna resulterat i rekordmånga samtal från privatkunder till Skellefteå Kraft. Under denna turbulenta tid är det just Skellefteå Kraft, av landets alla energibolag, som har klarat av den utmaningen allra bäst. Det visar resultatet i den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

När Sveriges energikunder rankar hur nöjda de är med sina leverantörer i 2021 års upplaga av kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, så tar Skellefteå Kraft hem tre förstaplatser och tre andraplatser.

En av dessa förstaplatser är i kategorin privatkund elhandel – en kundgrupp som i stor utsträckning har varit i kontakt med Skellefteå Kraft under det gångna året.

– De senaste månaderna har präglats av stigande elpriser, vilket har gjort att rekordmånga privatkunder har kontaktat oss för att ställa frågor och göra en översyn av sina avtal, berättar Lars Lundmark, affärsenhetschef försäljning på Skellefteå Kraft.

Under september tog Skellefteå Krafts kundservice emot dubbelt så många samtal som under samma månad år 2020, och redan vid månadsskiftet oktober-november hade avdelningen tagit emot fler samtal än under hela 2020.

– Vår kundservice har jobbat oerhört hårt för att möta kundernas funderingar på allra bästa sätt, och det känns därför fantastiskt att vi får ett sådant högt betyg för ett arbete som vi har gjort under ganska pressade förhållanden, säger Lars Lundmark.

Skellefteå Kraft har också placerat sig bäst på elnätssidan, både för privatpersoner och företagskunder försvarar bolaget sin förstaplats från fjolåret.

– Det här visar att våra satsningar på att bygga och utveckla ett tryggt elnät ger fortsatt goda resultat, samt att det är satsningar som är helt rätt ur ett kundperspektiv. Vi fortsätter också att förstärka elnätet, både för privat- och företagskunder, för att skapa trygghet och för att möjliggöra den gröna industrietableringen i vårt område, säger Clas Berglund, vd på Skellefteå Kraft Elnät AB.

På fjärrvärmesidan är Skellefteå Kraft fortfarande med i toppen, och tar i år andraplatsen för både privatkunder och företagskunder.

– Vi är mycket tacksamma att våra kunder rankar oss högt, och vi är stolta över att vara näst bäst i branschen samtidigt som vi växer kraftigt. Under året har vi välkomnat rekordmånga nya värmekunder, såväl villakunder som fastigheter och industrier, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme på Skellefteå Kraft.

– Samtidigt, i denna expansiva fas, så finns det alltid läge att reflektera kring hur vi ska fortsätta vårda våra trogna kunder samtidigt som vi välkomnar och förbereder för de nya etableringarna i staden. Det gäller alltid att hitta en bra balans.


Källa: Skellefteå kraft