Eco Wave Power tillkännager milstolpe i slutskedet av EWP-EDF One projektet


2022-01-07

Bild: Eco Wave Power

Eco Wave Power Global AB har tillkännagivit att den första uppsättningen flottörer och stödjande strukturer för Eco Wave Powers nätanslutna EWP-EDF One projektet har levererats till Jaffa Port i Israel. Detta markerar en viktig milstolpe i detta innovativa projekt. Flottörerna levererades i enlighet med det samarbetsavtal som ingåtts mellan EWP-EDF One Ltd. och Lesico Ltd. Projektets nästa steg är den kommande installationen av de första flottörerna på vågbrytaren i Jaffa Port.

– Genom att leverera vår första uppsättning flottörer och stödjande strukturer gör vi betydande framsteg mot den första nätanslutna vågenergianläggningen i Israel, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.
– Förberedelserna för installationen av flottörerna på den yttre sidan av vågbrytaren i Jaffa Port är i slutskedet och vi gläds åt utsikterna att snart vara i drift i Medelhavets vågor.

Den faktiska installationen av den första uppsättningen flottörer och testutrustning förväntas påbörjas senare denna månad. System- och kapacitetstester ska genomföras under andra kvartalet i år.

Eco Wave Power levererade flottörerna och stödjande strukturer till projektplatsen med lastbilar, i motsats till den traditionella användningen av dyra fartyg och dykare för leverans av utrustning för offshore-vågenergiinstallationer. Detta understryker ytterligare enkelheten i Eco Wave Powers landbaserad vågkraft.

– Vårt mål är att generera el under det tredje kvartalet i år, tillade Braverman.
– Detta är en viktig milstolpe i den övergripande utvecklingen av Eco Wave Power-teknologin, och resultaten förväntas göra det möjligt för oss att ta viktiga steg mot kommersiell lansering av vår banbrytande teknologi.

EWP-EDF One-vågenergiprojektet kommer att omfatta 10 flottörer kopplade till en konverteringsenhet, som redan är installerad på plats. EWP-EDF One-konverteringsenheten är placerad på land, liknande en vanlig kraftstation, vilket möjliggör enkel åtkomst för drift och underhåll. Detta belyser de betydande fördelarna med EWP onshore-tekniken, jämfört med offshore-lösningar.

Flottörerna och stödstrukturerna konstruerades i Israel av Lesico, som har mer än 50 års erfarenhet av att tillhandahålla ingenjörs-, konstruktions-, drift- och underhållstjänster för infrastrukturprojekt, samtidigt som de bedriver forskning och utveckling av miljövänlig teknologi.

– Vårt företag har betydande erfarenhet av att arbeta med miljövänlig teknik inom vatten- och avsaltningssektorerna, säger Eran Sidi, Chief Operating Officer för Lesico.
– Vi tror därför att vi att vi kommer att erbjuda betydande mervärde i produktionen av flottörerna för Eco Wave Power. Dessutom har Lesico ett uppdrag att delta i tillhandahållandet av tjänster för innovativa förnybara energikällor, som kommer att hjälpa den globala kampen mot klimatförändringar. Vi känner att vi tar en viktig roll genom vårt deltagande i det första nätanslutna vågenergiprojektet i Israel, samtidigt som vi lägger till ett nytt marknadssegment till Lesicos portfölj.


Källa: Eco Wave Power