Kundnöjdheten ökar hos Vattenfall Eldistribution


2022-01-07


2021 års kundnöjdhetsmätning för energibranschen visade att Vattenfall Eldistribution tar ett stort kliv uppåt i rankningen och har Sveriges näst mest nöjda företagskunder. Även bland privatkunder ökade kundnöjdheten, om än marginellt.

Svenskt Kvalitetsindex mäter och analyserar varje år kundnöjdheten bland privat- och företagskunder i elhandels-, elnäts- och fjärrvärmeföretag.

Bland elnätskunderna har Vattenfall Eldistribution klättrat markant inom kategorin företagsmarknad, från under genomsnittet till näst bäst i klassen. Undersökningen 2020 visade en kundnöjdhet bland Vattenfall Eldistributions företagskunder på 59,3 och 2021 ökade den siffran hela tio punkter till 69,2. Hos privatkunder är ökningen marginell, från 59,8 till 60,7.

– Vi är mycket glada för den positiva utvecklingen och med att våra företagskunder rankar oss högt. Det sporrar oss att fortsätta vårt arbete med att förbättra kundupplevelsen och satsa ännu mer på att alla våra kunder ska vara nöjda, säger Catarina Grenemark, Chef Kundrelationer Företag.

Catarina Grenemark säger att anledningarna bakom vad som gör kunder nöjda skiljer sig åt, Vattenfall Eldistributions företagskunder är indelade i olika segment och har olika behov.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla oss och vår verksamhet för att kunna möta våra kunders behov och använder då bland annat kundinsikter från egna och andras undersökningar. Vilka insatser som är viktigast att prioritera beror på kundsegment men bra kommunikation och samarbete är en nyckel för all kundnöjdhet.


Källa: Vattenfall