125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag


2022-04-27

Ålyngelutsläpp 2022.
Bild: Tekniska verken i Linköping
Ålyngelutsläpp 2022.

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska vattendrag och sjöar, bland annat Stångån, Sommen, Roxen och Glan, samt även nere i Storsjön i Kalmar län. Ålutsättningen, som utförs årligen, är ett sätt att kompensera för vattenkraftens påverkan för att bevara den numera akut hotade ålen.

Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken i Linköping, ansvarar för arbetet med ål inom koncernen.

– Vi har som målsättning att kunna producera fossilfri el och samtidigt bevara ålen. Vattenkraftverken hindrar ålen från att vandra fritt i vattendragen och vi skulle helst vilja bygga faunapassager vid alla våra vattenkraftverk. Men tills vi kan det, importerar vi ålyngel som sedan får växa till sig i sjöarna under cirka 15 år, innan de ska ge sig iväg till Sargassohavet igen. Och då fiskar vi upp dem med hjälp av yrkesfiskare, skjutsar dem förbi kraftverken och släpper dem i havet, säger Jakob Bergengren.

Efter Uppdrag gransknings reportage ”Den sista ålen” som Svt sände förra året, har projektet Krafttag ålintensifierat sitt arbete.

– Granskningen innebar att vi fick en blåslampa i projektet. Vi på Tekniska verken kommer att fiska upp fler vuxna ålar i samtliga sjöar runtom i Östergötland och samtidigt arbetar vi med att ta fram nya passagelösningar vid våra vattenkraftverk. Under våren kommer vi exempelvis att installera en helt ny modell av ålyngeluppsamlare i Söderköpingsån, direkt uppströms Slätbaken, säger Jakob Bergengren.


Bakgrund
Det europeiska ålbeståndet minskar, bland annat på grund av vandringshinder vid vattenkraftverk och dammar. Utsättningen av ålyngel är en viktig del för att bevara ålbeståndet och en av åtgärderna som Tekniska verken i Linköping gör, utifrån sina fastställda vattendomar, för att minska påverkan från sina vattenkraftverk. Tekniska verken deltar i projektet ”Krafttag ål”, tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och flera andra kraftbolag. I Krafttag ål är ett delprojekt så kallad Trap &Transport där man fångar lekmogen ål och transporterar ut den till havet förbi vattenkraftverken.


Källa: Tekniska Verken i Linköping