Skandinaviens mest energieffektiva hotell vann Solna stads miljöpris 2022


2022-06-02

Bild: Lasse Olsson Photo

Solna stads miljöpris 2022 går till Fabege och Nordic Choice Hotels i sin roll som fastighetsägare för och hyresgäst i House of Choice i Arenastaden.

House of Choice som färdigställdes 2021 är Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad, som rymmer både Comfort Hotel Solna, kontor och longstaylägenheter.Hotellet är ritat av White Arkitekter och ägs av Fabege. Verksamheten drivs av Nordic Choice Hotels. Med hjälp av solceller, passivhusteknik och geoenergi är det Skandinaviens första nollenergihotell.

– Genom att bygga smart och innovativt har vinnarna visat vägen för klimatsmart och hållbart byggande, utan att tumma på bekvämligheten. I en hotellbyggnad med verksamhet dygnet runt och krav på boendet från gästerna är det extra utmanande. Nu har Fabege och Nordic Choice Hotels visat att det är möjligt att kombinera miljömedvetenhet och trivsel. Det ger stor inspiration till andra aktörer i ett läge där alla nya byggnader ska vara nära-nollenergihus. Stort grattis till priset och för ett fantastiskt projekt, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Byggnaden har ca 2 400 kvadratmeter solceller, vilket under ett år ger el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Hotellet är världens mest solcellstäta och solcellerna täcker byggnadens årsförbrukning av el. De finns inte bara på taket utan även inbyggda i fasadens glaspaneler. Dessutom används energin smart inne i fastigheten exempelvis genom att värme som genereras från köket används för att värma upp rum. Ett vanligt hotell använder 80 KWH / m2 per år, House of Choice använder bara 15 KWH / m2 per år vilket är 80 procent mindre. Huset uppfyller både klassningen för Breeam Excellent och för FEBY Guld Plushus och utsågs till årets BREEAM-byggnad 2021.


Motivering
Fabege och Nordic Choice Hotels har tillsammans skapat Skandinaviens mest energieffektiva hotellbyggnad House of Choice. Genom att bygga smart och innovativt har vinnarna visat vägen för klimatsmart och hållbart byggande, utan att tumma på bekvämligheten. Det är inte bara en stor insats för klimatet utan också ett föredöme och en viktig inspiration för alla andra aktörer som ska bygga miljömedvetet och nytänkande för framtiden.


Om Solna stads miljöpris
Miljöpriset i Solna har delats ut sedan 2006. Miljöpriset delas ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet till enskild person eller företag, organisation, förening eller grupp som är lokaliserad eller verksam i Solna. Med insatser inom miljöområdet menas exempelvis arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, naturvård, opinionsbildning eller arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning.


Källa: Solna Stad