Neoen inleder byggnation av sin första vindparksanläggning i Sverige


2022-08-08

Bild: Neoen

Storbrännkullens vindpark kommer byggas i Jämtlands och Västernorrlands län inom kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå, ungefär 100 kilometer från Östersund. Parken kommer att bestå av tio Nordex N163 turbiner med en effekt på mellan 5,5 och 5,9 MW per verk, totalt 57,4 MW. Stenger & Ibsen Construction (SIC) ansvarar för anläggningsarbeten och idrifttagning. Parken kommer att anslutas till E.ON:s regionnät och planeras att tas i drift i slutet av 2023. Neoen avser att sälja en stor del av den el som produceras via ett ”Power Purchase Agreement” (PPA). Den förväntade produktionen motsvarar årsförbrukningen av 30 000 bostäder, inklusive uppvärmning.

I linje med sin långsiktiga strategi att ”utveckla för att äga”, kommer Neoen finnas kvar som 100 % ägare under parkens livslängd och även ansvara för parkens drift. Företaget arbetar för att investeringen ska gynna lokalsamhället, vars stöd har varit avgörande. Genom att inrätta en fond till förmån för lokalsamhället kommer Neoen stödja lokala initiativ och bidra till utvecklingen av närområdet.

För Neoen är Storbrännkullen det första steget mot målet att vara en ledande aktör på den svenska energimarknaden och spela en aktiv roll för att stödja omställningen till ett 100% förnybart energisystem år 2040. Neoen har funnits i Sverige sedan hösten 2020 och har idag ett snabbväxande team som utvecklar såväl vind-, sol- och energilagringsprojekt över hela Sverige.

– Jag gratulerar vårt svenska team för deras engagemang i detta första projekt, vilket är en milstolpe i vår utveckling i Sverige. Jag vill också tacka alla berörda parter, särskilt E.ON, för deras stöd under de senaste åren. Vi började etablera vårt svenska team för mindre än två år sedan och att redan nu kunna påbörja byggnationen av vindparken är en genuin prestation som visar vårt engagemang och vår förmåga att snabbt utvecklas i Sverige, säger Christophe Desplats-Redier, Regionansvarig Europa.

Xavier Barbaro, Neoens styrelseordförande och VD, konstaterar:
– Vårt svenska team såväl som vår projektportfölj expanderar snabbt och vi är stolta över att få ta en aktiv roll i Sveriges energiomställning. Tillgången till konkurrenskraftig, närproducerad och tillförlitlig förnybar energi är vår kärnkompetens och vi kommer göra vårt bästa för att bidra med denna till Sveriges energibransch.


Källa: Neoen