Nytt ramavtal inom kraftnät till Norconsult


2022-08-12

Bild: Tomas Ärlemo, Svenska Kraftnät

Norconsult har fått tilldelning för ett tredje ramavtal med Svenska kraftnät. Det nya avtalet avser konstruktion och gäller under tre år med möjlig förlängning i ytterligare fem år.

Sedan tidigare har Norconsult ramavtal med Svenska kraftnät vad gäller konsulttjänster och projekt. Nu har bolaget även fått ramavtal inom konstruktion.

– Nu kommer vi även leverera rena konstruktionsuppdrag, i det här fallet beräkning, konstruktion och underhåll av stålstolpsfamiljerna, som Svenska kraftnät använder vid nybyggnation av kraftledningar. Det är ett viktigt avtal där Norconsults experter i Polen, Island och Sverige gemensamt bidrar med erfarenhet från olika marknader för att uppnå bästa resultat, säger Johan Jalvemo, sektionschef för Energi & Industri.

Ramavtalet delas av fyra konsultbolag: Norconsult, EFLA, AFRY och Sweco, och omfattar ungefär 100 miljoner kronor.


Källa: Norconsult