Ny investering kan halvera elkostnaden för Skellefteå Krafts kunder


2022-08-15

Bild: yousafbhutta/Pixabay

Skellefteå Kraft investerar i Emulate, ett företag som utvecklat en unik lösning som förväntas effektivisera energisystemet och bidra till hanteringen av ett 100 procent förnybart energisystem.

Intresset för efterfrågeflexibilitet ökar i takt med omställningen till en mer väderberoende energiproduktion. Med hjälp av Emulates lösning vill Skellefteå Kraft vidareutveckla ett verktyg för att arbeta med efterfrågeflexibiliteten. Det innebär att "samla ihop" energi som inte används för stunden, lagra den via ett ”virtuellt batteri” för att vid behov ladda från batteriet i nästa steg. På så sätt används energisystemet mer effektivt och kan sänka kundernas elkostnader med upp till 50 procent.

– Övergången till förnybar el som huvudsaklig energikälla är avgörande för en hållbar samhällsomställning. Därför ser vi fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av Emulates plattform som vi tror är en möjliggörare för att nå flexibilitet på riktigt, säger Joachim Nordin, koncernchef, Skellefteå Kraft.

Emulate antogs hösten 2021 till innovationsprogrammet Accelerate Skellefteå, ett program för att hitta nya lösningar i syfte att innovera det befintliga energisystemet.

– Skellefteå Kraft ansåg att Emulates lösning var innovativ och skilde sig från konkurrenterna i form av bland annat grundteknik, automation och unik kunskap kring hur många små resurser kan styras. I programmet har Emulate fått möjlighet att vidareutveckla sin lösning med oss i en verklig miljö- och tillsammans med våra kunder, säger Magnus Brodin, affärsutvecklare, Skellefteå Kraft.

Skellefteå Kraft gick från och med den 15 juli in som delägare i Emulate.

– Energiomställningen för med sig stora samhällsutmaningar och vi behöver påskynda innovationstakten för att möta klimatmålen. Skellefteå Kraft ligger i absoluta framkant i sitt hållbarhetsarbete och kommet att ge oss den stöttning vi behöver för att göra skillnad internationellt. Jag ser nu fram emot ett fördjupat samarbete i och med att ett innovativt inriktat bolag som Skellefteå Kraft går in som investerare i Emulate, säger Shawn Lamei, VD, Emulate Energy.


Källa: Skellefteå Kraft