Eltel tecknar sitt största fiberavtal någonsin – kontraktsvärde på 200 miljoner euro


2022-09-19


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Eltel Finland har ingått ett ramavtal med Valokuitunen, ett joint venture mellan CapMan Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet (FTTH). Avtalet är värt cirka 200 miljoner euro under en treårsperiod och inkluderar en option på ytterligare ett år.

Eltel och Valokuitunen kommer att verka i nära samarbete och Eltel kommer att ansvara för projektledning, materialhantering och logistik, utbyggnad av fibernät, installationstjänster och dokumentation. Eltel kommer även att ansvara för underhåll och livscykeltjänster.

Eltel och Valokuitunen har arbetat tillsammans sedan 2020, då Eltel utsågs till Valokuitunens byggpartner. Det nya ramavtalet mer än fördubblar de tidigare volymerna, dessutom utökas det geografiska området till att omfatta hela Finland.

Det treåriga ramavtalet gäller från och med september 2022 och löper fram till 2025, varefter det finns möjlighet till ett års förlängning.


Källa: Eltel