Instagram

Facebook
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Kommunen agerar för att minska sin elanvändning i rådande energikris


2022-09-29

Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.
Bild: Uppsala kommun
Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag om en inriktning för arbetet som uppmanar alla förvaltningar och bolag att agera för att spara el.

Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och bidra till att minska elenergianvändningen i linje med europeiska och nationella beslut och riktlinjer måste kommunen intensifiera sina ansträngningar.

– Energiförsörjningen har länge varit en prioriterad fråga i Uppsala kommun. Vi arbetar långsiktigt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. När hela Europa befinner sig i en energikris kommer Uppsala kommun självklart ta sitt ansvar och göra vad vi kan för att spara el och avlasta elnätet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


Uppsala kommun tar sitt samhällsansvar
Kommunen kommer med omedelbar verkan förbereda och genomföra energibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning. Genom att minska kommunens elkonsumtion minskar efterfrågan på el. Det leder i sin tur till att elpriset går ned. Kommunen agerar först och främst inte utifrån egen ekonomisk vinning, utan i solidaritet med hela Europa. Hela samhället; offentliga verksamheter, näringsliv, civilsamhälle och invånare måste bidra. Det gäller i Uppsala, Sverige och Europa för att minska effekterna av energikrisen.


Kommunstyrelsen beslutade idag en inriktning för kommunens arbete framåt:
• Inom Uppsala kommun ska man tillsammans ta ett samhällsansvar och bidra till att minska samhällets sårbarhet för rådande energikris.
• Alla medarbetare uppmanas att i konkret handling bidra till att minska elenergianvändningen.
• Uppsala kommun ser över genomförande av evenemang i syfte att minska elenergianvändning och föregå med gott exempel.
• Kommunledningskontoret får i uppdrag att stödja kommunkoncernen i genomförandet av inriktningen.


Allt ljus på Uppsala skalar ner
Ett exempel på åtgärd är att skala ner ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala. Konstverken kommer lysa två timmar kortare varje dag, vilket minskar evenemangets energianvändning med cirka 30 procent.

– Allt ljus på Uppsala har alltid prioriterat energieffektivisering och vi arbetar hårt med att göra årets festival så energisnål som möjligt. Det är också ett viktigt evenemang för cityhandeln och restaurangerna som har fått kämpa de senaste åren, där vi vill göra allt vi kan för att stötta dem. Dessutom bidrar festivalen till att öka den upplevda tryggheten i centrala Uppsala, säger Jonas Ekebacke, projektledare för Allt ljus på Uppsala.


Fler förslag på åtgärder kommer
Rysslands invasion av Ukraina har lett till en energikris i Europa. EU-kommissionen har därför föreslagit sina medlemsländer att de ska minska elanvändningen med minst fem procent under vissa högpristimmar, och minska sin totala efterfrågan på el under dygnets alla timmar med tio procent. Även om regeringen inte formellt har gett något uppdrag till kommunerna att minska sin elenergianvändning än är det tydligt att det förväntas av det offentliga att bidra till att hantera den uppkomna situationen.

Kommunledningskontoret får i och med detta och kommunens inriktning också i uppdrag att stödja och koordinera kommunkoncernen i genomförandet av inriktningen. Förvaltningar och bolag vet bäst vilka åtgärder som kan och bör vidtas i varje verksamhet. Nu börjar arbetet med att löpande ta fram dessa åtgärder.


Källa: Uppsala kommun

Tipsa en vän Skriv utEnergy Save utser ny COO

Yibo Zhao som ny COO.

ES Energy Save Holding AB har tillsatt Yibo Zhao som ny COO. Yibo Zhao kommer att ansvara för vidare utveckling av bolagets supply chain, industrialisering och kvalitet.

Läs mer
Enerbrokers
Var tredje småföretagare (35 procent) har upplevt att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser, visar en undersökning från If, som genomförts av Novus.

Elpriset har påverkat var tredje småföretagare negativt

Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även fö...

Läs mer
Idcon
Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande.

E.ON investerar 85 miljoner i Sollefteås elnät

Under 2023 investerar E.ON drygt 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun. Investeringarna...

Läs mer


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll...

Läs mer
Vindkraft från Hörnefors utanför Umeå.

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer

December blev åter en månad med minskad elförbrukning


Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december...

Läs mer
BatteryLoops energilagersystet BLESS.

Stena Fastigheter satsar på att bli självförsörjande på el

Stena Fastigheter gör omfattande satsningar på egenproducerad el, bland annat för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se