Instagram

Facebook

Sista koleldade anläggningen i Stockholm stängs för gott


2020-04-16

Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi, vid KVV6 i Värtan.
Bild: David Walegren
Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi, vid KVV6 i Värtan.

Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi, utanför KVV6, Värtaverket.
Bild: David Walegren
Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi, utanför KVV6, Värtaverket.

Det koleldade kraftvärmeverket KVV6 vid Värtaverket har varit i drift och levererat värme och el till stockholmarna sedan 1989. Nu stängs det.  
– Vårt mål är att all vår produktion ska komma från förnybar eller återvunnen energi. Denna anläggning har försett stockholmarna med värme och el under lång tid, idag vet vi att vi måste sluta använda alla fossila bränslen, kolet behöver därför fasas ut och vi gör det flera år före ursprunglig plan, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Redan inför vintern 2019/2020 stängde Stockholm Exergi ned en av de två pannorna i KVV6 och den andra ställdes i ordning som effektreserv. Den milda vintern har gjort att den reserven inte har behövt användas, och nu stängs den alltså ned för gott. Att den sista koleldade anläggningen i Stockholm stängs är en milstolpe för bolaget, men också en viktig markör för den omställning som sker inom hela energibranschen och övrig industri. 

 – Från att Stockholm var nästan totalt fossilberoende för 30-40 år sedan så har vi gjort enorma förändringar och nu tar vi klivet bort från kolberoende och fortsätter resan mot ett energisystem helt baserat på förnyelsebar och återvunnen energi, säger Anders Egelrud Att lämna kolet är en milstolpe också i stadens arbete mot fossilbränslefrihet, som leds av miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP).  

– Att kolet nu fasas ut från stadens fjärrvärmesystem kommer att göra stor nytta för Stockholms klimatarbete och det kommer minska våra utsläpp rejält. Det innebär också att Stockholm kan visa vägen för andra städer - mot att skapa ett fossilfritt samhälle. Samtidigt räcker inte detta utan vi måste arbeta för att bli klimatpositiva och börja fånga in och lagra koldioxid. Jag hoppas att Stockholm kommer kunna visa vägen även inom det området, säger Katarina Luhr.

Stängningen av KVV6 innebär att all planerad användning av kol upphör och därmed kommer Stockholm Exergis utsläpp av CO2 att minska med ungefär hälften. Vd Anders Egelrud berättar:  
–  Vi fortsätter att arbeta med omställningen till klimatneutrala lösningar, och även lösningar för att skapa minusutsläpp. För här är forskarna eniga: vi behöver inte bara minska våra utsläpp ner till noll utan behöver också utveckla tekniker för att konkret minska koldioxiden i atmosfären. 

Vid Värtaverket finns ett flertal produktionsanläggningar, och även en testanläggning för Bio-CCS. Där testas och utvecklas tekniken för att avskilja CO2 från biobränsleeldad kraftvärmeproduktion. Målet är att bygga en fullskalig anläggning som kommer att skapa stora minusutsläpp som varje år.  
–  Här finns en stor potential att skapa minusutsläpp, en så kallad kolsänka, som motsvarar hela Stockholms biltrafik. Vi är beredda och har en konkret plan på hur och var vi kan bygga en fullskalig anläggning. Min förhoppning är att en sådan kan finnas på plats före 2025, säger Egelrud. 


Fakta om KVV6 

  • KVV6 (Kraftvärmeverk 6) är en del av Värtaverket som ligger i Hjorthagen i östra Stockholm.  
  • KVV6 togs i drift 1989. Bränslet var stenkol med mycket låg svavelhalt.  
  • Den avancerade rökgasreningen tog bort partiklar, svavel och kväveoxider och det låga svavelinnehållet i bränslet bidrog också till att ge miljövärden som passade för att driva anläggningen i stadsmiljö.   
  • KVV6 varit en viktig pusselbit för att Stockholm sedan 1989 har kunnat växa kraftigt med både bostäder och företag. Det har krävt en trygg och driftsäker värme- och elproduktion. 
  • Stängningen innebär att Stockholm Exergis årliga utsläpp i stort sett halveras. (Från nivån 800-900 tusen ton CO2 per år till ca 400 tusen ton CO2 per år.) 


Källa: Stockholm Exergi

 


Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin används i ett...

Läs mer
svero
Kraftvärmeverket i Västerås.

Enerco får nytt avtal inom industrirengöring vid MälarEnergi i Västerås

Enerco har just ingått ett flerårigt avtal med MälarEnergi inom industrirengöring vid kraftvärmeverket i Västerås. Avtalet med Enerco omfattar en fast bemanning...

Läs mer
Uppsala universitet
Visionsbild över det nya häktet i Kristianstad (bilden är en illustration).

Bravida säkrar Kriminalvårdens häkte i Kristianstad till ett ordervärde om cirka 35 miljoner

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar för larm och passerkontroll till Kriminalvårdens nya byggnad för verksamheterna häkte, frivård och transportenheten...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
cortus


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent...

Läs mer
Solarsupply


Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en...

Läs mer
hammar-produkter
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på elbolaget Bixia den 29 september. Han kommer närmast från tjänsten som Treasurychef...

Läs mer
KL Industri
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och...

Läs mer
Jakobssons Smide
BillerudKorsnäs anläggning i Gävle ska förse Sandviken Energi med restvärme genom en 22 km lång ledning.

Spill från Gävle värmer Sandviken

I maj togs första spadtaget för att bygga samman Gävle och Sandviken med en fjärrvärmeledning. Satsningen, som har fått 210 miljoner kronor i stöd från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman...

Läs mer
Enegic3


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen har på kort tid ökat kraftigt i pris. Orsaken är främst minskade gasleveranser...

Läs mer
Enerbrokers


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att...

Läs mer
netcontrol


Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se