Instagram

Facebook

6 av 10 vill bli självförsörjande på solenergi


2022-06-16

Bild: Svea Solar

Den svenska energidebatten är hetare än någonsin. Stigande elpriser, ökad kapacitetsbrist och en pågående elektrifiering av samhället är några exempel som visar att behovet av förnybar energi ökar. Nu efterfrågar nära hälften av svenskarna större politiska satsningar på solenergi och en stor majoritet vill vara helt självförsörjande på solenergi, det visar en ny rapport från Svea Solar.

Intresset för solenergi i Sverige är stort och antalet installerade solcellsanläggningar ökar för varje år, men trots det ökade intresset står solenergi i dag för endast en procent av den totala energimixen. Svea Solar har tillsammans med Novus kartlagt svenskarnas inställning till solenergi där resultatet, tillsammans med enkätsvar från flera riksdagspartier, nu presenteras i den nya Solenergirapporten 2022 “Svenskarnas inställning till solenergi”.

– Vi lever i en allt osäkrare omvärld, och en tydlig effekt blir då att fler vill trygga sin egen energiförsörjning. Att bli mer självförsörjande på el genom solpaneler är självklart bra för klimatet, men också en försäkring när chockhöjningar av elpriset blir allt vanligare. Solenergi måste stå för betydligt större andel av energimixen i Sverige och här har politiker, myndigheter och näringsliv en avgörande roll i hur snabbt omställningen kan gå. Vår ambition är att så snabbt som möjligt eliminera fossil energi och göra fler självförsörjande på ren energi, säger Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar.


En majoritet vill installera solpaneler på sin fastighet
Undersökningen visar att allt fler svenskar vill installera solpaneler på sin fastighet, där 6 av 10 uppger att de vill installera solpaneler i framtiden. Störst intresse finns det hos personer som bor i, eller i närheten av, storstäder. Vidare uppger nästan var tredje person att de vill installera solpaneler inom en treårsperiod.


Solenergirapporten 2022 visar att:
• En stor majoritet, 61 procent, vill vara helt självförsörjande på solenergi
• Nästan varannan person, 47 procent, anser att sänkt skatt på egenproducerad el är bästa lösningen för att öka solenergi i Sverige
• Nästan hälften, 45 procent, av svenskarna vill se större politiska satsningar på solenergi


Källa: Svea Solar

Skriv utHär införs ett av ställen med batterierna i det specialbyggda teknikrummet som hanterar brand, vätskeläckage, kylning och som även inkapslar elstrålning.
Här införs ett av ställen med batterierna i det specialbyggda teknikrummet som hanterar brand, vätskeläckage, kylning och som även inkapslar elstrålning.

Sex ton batterier ska lagra studenthusets solenergi

På KTH Live-In Lab är det full fart. Ankomsten av de stora batterierna från Northvolt-projektet håller som bäst på att installeras. Att få in de olika delarna,...

Läs mer
Sun Solutions

Intresset för solel ökar – och nu blir det ännu lättare för microproducenterna att teckna avtal

Intresset för att installera solceller har ökat stadigt. Enligt Energimyndigheten har...

Läs mer
krannich_550


Sveriges största solpark kommer byggas i Blekinge

Nyligen tecknades ett avtal mellan elbolaget Bixia, sågverkskoncernen Vida samt...

Läs mer
Enerbrokers


Ny stor solpark i södra Sverige driftsatt

I Skåne utanför Åhus sätts en av landets största solcellsparker nu i...

Läs mer

Svea Solar lockar över produktchef från Greenely

Joakim Grönvall, ny global produktchef (CPO) hos Svea Solar.

Svea Solar, ett av Europas snabbast växande cleantech-bolag, växer i rekordtakt. Svea...

Läs mer


Solceller höjer värdet på hus

Det är inte bara plånboken som blir glad av lägre löpande utgifter om man har...

Läs mer


Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anlä...

Läs mer
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se