Instagram

Facebook

El från solkraft om Södertäljeborna får välja


2021-10-22

Bild: Telge Energi

Nya siffror från Telge Energi visar att solkraft är den populäraste energikällan när Södertäljeborna får säga sitt. Fyra av tio invånare i Södertälje ser helst att den el de själva konsumerar kommer från solkraft och 35 procent ser solkraft som den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden.

Södertäljes lokala elbolag Telge Energi har tillsammans med Kantar Sifo gjort en djupdykning i Södertäljebornas inställning till solkraft. Undersökningen visar att solkraft är den energikälla som flest Södertäljebor (35 procent) anser vara viktigast att satsa på inför framtiden. Hela 77 procent av Södertäljeborna kan tänka sig att sätta upp solceller. 38 procent föredrar att den egna elen kommer från solel.

– Det är viktigt för oss att solkraftens potential tas tillvara just här i vårt område. Därför är det fantastiskt att se den starka lokala tron på solkraft. Runt 80 procent av alla hushåll i området har oss som sitt elbolag och över 90 procent av alla privatpersoner som har solceller på taket säljer sitt solelöverskott till oss. Av alla solcellsinstallationer vi har genomfört och planerar för 2021 är uppemot 50 procent i Södertälje och Nykvarn, säger Johannes Boson VD på Telge Energi.


Hållbarhet är viktigt för Södertäljeborna
Undersökningen visar att hållbarhet är viktigt för Södertäljebor. Fler än hälften (56 procent) av Södertäljeborna anger att det främsta skälet till att de kan tänka sig att sätta upp solceller är just hållbarhetsperspektivet. Hälften av invånarna i Södertälje (50 procent) är dessutom beredda att betala mer för solceller som är mer hållbart producerade. Bland hela den svenska befolkningen anger 48 procent hållbarhet som främsta skäl och 46 procent att de kan tänka sig att betala mer för mer hållbart producerade solceller.


Många nya tak kan få solpaneler i Södertälje
Sju procent av Södertäljeborna i undersökningen svarar att de redan har satt upp solceller, men många tak står tomma. Idag har Södertälje och Nykvarns kommuner en bit över 1000 villaägare med solceller på taket varav över 90 procent säljer sitt solelöverskott till Telge Energi. Bara i Södertälje finns en bra bit över 10 000 småhus varav många alltså har tomma tak med potential för installation av solpaneler.

– Vår uppgift är att hjälpa fler privatpersoner och företag att ta steget och installera egna solpaneler, till exempel genom att erbjuda mer ekonomisk rådgivning och attraktiva finansieringslösningar. Vi kommer självklart också att ha fortsatt fokus på vårt närområde så att så många som möjligt hoppar på soltåget, säger Niklas Holberg, chef för affärsområdet Sol på Telge Energi.


Telge Energi fortsätter att satsa på sol
Telge Energi arbetar sedan länge aktivt för att skapa bättre förutsättningar för utbyggnaden av solenergi i Sverige och för att öka efterfrågan på lokalt producerad solkraft. Idag utgör solkraft under 1 procent av all el som matas in på elnätet i Sverige, men på Telge Energi är målbilden att den siffran ska vara runt 15 procent inom 10 år. När det kommer till bolagets egen elmix så utgör solel hela 15 procent.

Under 2020 gjorde Telge Energi en satsning för att göra solcellsinstallationer till ett eget affärsområde med ansvar för hela processen från offert till färdig installation. Redan första året installerade Telge Energi 59 solcellsanläggningar och i år ser det ut att bli nästan en 100 procent ökning. Under 2020 köpte bolaget en tredjedel av all handelsvolym med svenskproducerad solel som matas in på elnätet.

Telge Energi köper svenska ursprungsgarantier (UG) på den överskottsproduktion som mikroproducenterna säljer, vilket gör att bolagets övriga kunder kan teckna exklusiva avtal som garanterar svenskproducerad solel. Ett viktigt fokus framöver är att driva utvecklingen mot mer hållbara produkter, varav möjligheten att erbjuda Europatillverkade solpaneler är någonting som företaget undersöker närmare. Andra frågor som Telge Energi för närvarande driver är den högaktuella frågan om rätten till UG för mikroproducenter och avgiftsfria UG-konton. Även frågan om breddad skattereduktion för andelsägare, nationell plan för solelparker och att 500 kW-gränsen slopas är viktiga för bolaget.


Källa: Telge Energi


Skriv utSolceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.
Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.

Akademiska Hus driftsätter jättesatsning på solceller i Uppsala

Solceller som totalt producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är nu på plats på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. Majoriteten av...

Läs mer
Sun Solutions
SunRoofs soltak.

Stor efterfrågan på SunRoofs soltak

SunRoofs innovativa soltak har snabbt blivit populära i Sverige. Genom integrerade solceller...

Läs mer
Idcon

Projekt avseende solvärme i hantering av avloppsslam tilldelas 415 000 kronor

Avloppsslam generas på alla platser där det vistas människor och kan å...

Läs mer
Enerbrokers
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom...

Läs mer
Ferroamp
Nacka satsar på solceller.

Nacka kommun satsar på solceller

Nacka kommun kommer att utrusta ett antal av sina fastigheter med solceller under de tre kommande...

Läs mer
Vallacom gör Riksbyggens största solcellstak.

Vallacom bygger Riksbyggens största solcellsansläggning

Instalcobolaget Vallacom har fått uppdraget som totalentreprenör när Riksbyggen ska...

Läs mer
Solceller driver sopsugen som servar över 3000 hushåll.

Sopsugning som går på solkraft

Under sommaren installerades solceller och ett batteri i en av sopsugarna i Hammarby Sjöstad....

Läs mer
Servicechef Fredric Dahlgren (till höger), tillsammans med Geabs installatör kan konstatera att samtliga solcellspaneler nu är monterade på Riksantikvarieämbetets tak i Visby.

Gotländsk sol ska göra Riksantikvarieämbetet självförsörjande på el

Riksantikvarieämbetet på Gotland ska nu bli självförsörjande på el...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se