Instagram

Facebook

Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt


2023-11-28

Bild:IVL Svenska Miljöinstitutet

Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige säkerställa att de investeringar som görs uteslutande rör förnybara energikällor, som inte påverkar livskvaliteten för framtida generationer negativt. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett inspel till regeringens energiforskningsproposition.

– Det kommer att krävas en snabb utbyggnadstakt av både elproduktion och elnät. De tekniker som väljs för dessa investeringar behöver vara effektiva, robusta samt ha ett så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt, säger Stefan Pettersson, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I inspelet till energiforskningspropositionen för 2025-2028 poängterar IVL att regeringen bör utveckla elmarknaden i form av lagar och policys som möjliggör både teknisk och affärsmässig energiomställning, men att det sen ska vara upp till marknadsaktörerna att bestämma vilket kraftslag och lösning de vill investera i.

IVL skriver också att Sverige bör verka för ökad användning av förnybar energi inom alla de sektorer som fortfarande använder energi från icke-förnybara energikällor. Fossila bränslen svarar i dagsläget för 383 TWh av total tillförd energi på 813 TWh, vilket motsvarar nästan 50 procent. I användningsfasen är transportsektorn en stor förbrukare av fossil energi men även flera industrisektorer som stål-, metall- och pappersindustrin använder stora mängder fossil energi i sin produktion.

Behov av forskning och innovation

– Vi behöver kontinuerligt och redan idag investera i ny fossilfri elproduktion, men det finns också ett stort behov av forskning och innovation för att utveckla kostnadseffektiva lösningar, säger Stefan Pettersson.

Ett område där det behövs forskning och utveckling är vätgas och elektrobränslen. Vätgas ses av många som en nyckel till omställningen för sektorer som annars är svåra att ställa om.

– Flera transportslag och industrisektorer kommer fortsatt ha behov av energibärare med mycket hög energitäthet. Elektrobränslen eller syntetiska bränslen kan här komma att spela en viktig roll när utsläppsmål ska nås och konkurrensen om bioresurser ökar, säger Anton Fagerström, forskare och chef för energigruppen på IVL.

IVL lyfter också fram att det är viktigt med ett helhetsperspektiv i arbetet mot ett hållbart energisystem och att systemet måste bli mer motståndskraftigt i framtiden än vad det är idag. I en sådan kontext blir det allt viktigare med flexibilitet i systemet och att man utvecklar smarta och innovativa lösningar för energibalansering. Här har forskningen en viktig roll, både att ta fram kunskap om tekniska lösningar och kring de nya affärsmodeller som behövs.

– Helheten glöms ofta bort i energifrågor, men det är viktigt att höja blicken och både tänka i nuet och vart man vill vara 2050. För att få till ett långsiktigt hållbart energisystem krävs både kunskap om tekniska lösningar och kring de nya affärsmodeller som behövs. Där har forskningen en viktig roll och den behöver stärkas, säger Kristina Lygnerud, forskare och energiexpert på IVL.


Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Tipsa en vn Skriv ut<span>Biovärmekartan 2024.</span>
Biovärmekartan 2024.

Här används lagrad solenergi för att ge biovärme

En ny undersökning visar att 564 orter i Sverige får största delen av sitt värmebehov från biobränsle. På dessa platser levereras värmen till lä...

Läs mer
PPAM Solkraft
<span>Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, tillsammans med V2G-laddaren som nu ska börja fälttestas.</span>

Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och...

Läs mer
flamkontroll
Elmia Solar arrangeras den 13-15 februari 2024 på Elmia i Jönköping. 

Stort internationellt intresse för nya mötesplatsen Elmia Solar

Det fanns en stark efterfrågan om en fackmässa för den snabbt växande...

Läs mer


Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt

Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på...

Läs mer
Nylansering av Solexperter 2023 

Solexperter - Din aktuella plattform för solenergi

Smartproduktion är stolta över att publicera den uppgraderade versionen av Solexperter -...

Läs mer


Energiföretagen välkomnar Centerpartiets nya energipolitik

Centerpartiets partistämma ägde rum den gångna helgen i Örebro. På...

Läs mer


EnergiEngagemang deltar i projekt tillsammans med RISE med mål att skapa verktyg för att säkerställa att utbyggnaden av solel sker på ett socialt hållbart sätt

Utbyggnaden av solel ökar snabbt både i städer och på landsbygd, bland annat...

Läs mer


Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar

Nu står det klart att livsmedelskoncernen Greenfood tillsammans med Öresundskraft och...

Läs mer


Intresset för solenergi ökar – få gratis rådgivning av Sveriges främsta aktörer inom området på Hem & Villamässan

Svenskarnas inställning till solenergi är mer positiv än någonsin. 8 av 10...

Läs mer


Överskott av energi när Örebro universitet får nya solceller

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Campus Örebro och installerar en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se