Instagram

Facebook

Folksam granskar solenergibranschen – vill se ökad transparens i produktionskedjan


2021-06-23

Bild: Folksam

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Solenergibranschen bör bli tydligare med vilka kvalitetskrav och certifieringar som ska uppfyllas av leverantörer på marknaden. Endast 50 procent av leverantörerna är anslutna till en branschorganisation. Folksam har nu släppt en rapport som jämför 380 solcellspaneler.

Det finns tveksamheter kring hållbarhet i delar av produktionskedjan för solcellspaneler. Spårbarheten av produkterna är svåröverskådlig och här krävs branschgemensamma initiativ för ökad transparens. Som köpare av paneler bör man ställa frågor kring tillverkningen.

Folksam har som första aktör tagit fram en rapport som jämför 380 solcellspaneler på den svenska marknaden. Syftet är att ge konsumenterna en överblick över tillgängliga produkter. Antalet installerade anläggningar ökar och år 2020 såldes hela 20 000 anläggningar.

En solcellspanel blir utsatt för väder och vind i cirka 30 år vilket ställer höga krav på kvalité och produktion. För att skydda panelerna så mycket som möjligt blir konstruktionen ofta sådan att återvinning försvåras. Idag återvinns främst ram och glas men målet är på att kunna återvinna även kiselskikt och metaller. Stora volymer av solcellspaneler installeras världen över och återvinningsgraden behöver förbättras samtidigt som kvalitén inte äventyras. Minskade elkostnader och ett ökat fossilbränsleoberoende är två incitament som driver utvecklingen mot samhällets klimatomställning.

– Vi ser ett stort värde av kvalitetssäkring för de solcellspaneler som säljs på marknaden och vi vill hjälpa våra kunder till ett bra och hållbart val. Vi följer utvecklingen utifrån den skaderisk som kan uppstå på anläggningen eller fastigheten. Det minskar risken för skador om solcellspanelerna installeras med rätt produkter, material och av rätt företag, säger Erik Arvidsson, Skadeförebyggare på Folksam.

Solcellspanelerna försäkras inom ramen för Folksams villa och fritidshusförsäkring som är certifierade som bra Miljöval av Naturskyddsföreningen.

Utvecklingen av solcellspaneler är positiv för omställningen mot en mer hållbar värld. Samtidigt så kostar produktionen av panelerna energi i form av utsläpp av bland annat växthusgaser, råvaruutvinning och transporter. En producent som löpande kontrollerar och effektiviserar sin produktion parallellt med teknikutvecklingen som sker minskar därigenom sin miljöpåverkan.

Ett sätt att mäta miljöpåverkan är att räkna på energiåterbetalningstid. Producenten räknar ut energiåtgången för att producera en solcellspanel ur ett livscykelperspektiv och delar detta i mängden energi panelen beräknas producera. Energiåterbetalningstiden i solcellsanläggningar i Sverige beräknas vara omkring 2-3 år.

Konsumenterna bör tydligt kunna se en jämförande siffra för energiåterbetalningstiden, till exempel på ett produktblad. Det skulle även ge ett incitament för tillverkarna att se över produktionskedjan.


Källa: Folksam


Skriv utAbsolicons vd Joakim Byström framför solfångaren T160.
Absolicons vd Joakim Byström framför solfångaren T160.

Sveriges största koncentrerande solfångarpark i drift

Hälften av världens totala energianvändning går till värme. I september driftsattes Sveriges största solvärmeanläggning med koncentrerande solfångare,...

Läs mer
Sun Solutions
Juha Pentinmäki, Production & Distribution Manager, visar de nya solcellerna.

Nu tillverkar Ejendalsägda Jalas skyddsskor med hjälp av solenergi

Nu skyddar Ejendals både fötter och planeten. I fabriken i Jokipii Finland kommer energi...

Läs mer
Idcon


Ansökningar om solcellsstöd ska åter kunna prövas

Regeringen har beslutat om förordningsändringar för att länsstyrelserna ska...

Läs mer
Enerbrokers
Elkunder med Framtidsavtal hos Öresundskraft bidrar till utbyggnad av solceller och stödjer utsatta barn och ungdomar.

Ny form av elavtal stöder förnybar energi och social hållbarhet

Nu kan Öresundskrafts elkunder vara med och bidra till utbyggnaden av solceller och samtidigt...

Läs mer
Ferroamp


Rekordmånga ansluter solceller till E.ONs nät

Privata hushåll och företag har under årets första åtta månader...

Läs mer
Solceller på Widerströmska huset i Campus Solna.

Solceller startklara på Campus Solna

Nu driftsätts sex solcellsanläggningar på campus i Solna som ska generera 360 000...

Läs mer


Martin & Servera dubblerar produktionen av solenergi med ny solcellsanläggning i Halmstad

Nyligen installerades en solcellsanläggning om 2 474 m2 på taket på Martin &...

Läs mer

Batterier från Nilar installerade i den svenska paviljongen i Dubai

Under Expo 2020 i Dubai visar Sveriges paviljong upp samarbetsvilja genom förnybar energi. Som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se