Instagram

Facebook

Solcellsanläggningen i Svedberga kan samexistera med jordbruk och naturvärden


2021-05-06

European Energy tar nu nästa steg mot etableringen av det som kan bli Sveriges största solenergianläggning i Svedberga utanför Helsingborg. En miljökonsekvensbeskrivning och skötselplan har överlämnats till Länsstyrelsen Skåne som ska fatta beslut i ärendet.

– Vi är glada att vi har kunnat svara på alla frågor från Länsstyrelsen Skåne. Miljökonsekvensbeskrivningen är en mycket grundlig och detaljerad genomgång av en mängd olika miljöaspekter. Bedömningen visar att anläggningen kan samexistera med natur och jordbruk i området på ett bra sätt och att anläggningen lever upp till en rad miljömål, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef för European Energys svenska verksamhet.

Den samlade bedömningen av de olika aspekterna i miljökonsekvensbeskrivningen pekar på att anläggningen ger upphov till en minimal påverkan på hälsa och miljö. I vissa fall påverkas miljön positivt, till exempel gällande biologisk mångfald och markanvändning. I ett större perspektiv, på samhällsnivå, kommer solcellsanläggningen att tillföra stora mängder helt förnybar energi som bidrar till grön omställning och energiförsörjning i Skåne.

Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Anläggningen skulle kunna ge ett betydande tillskott av förnybar energi till en region där det råder energibrist och elektrifieringen väntas öka de kommande åren.

­– Regering och riksdag har ställt sig bakom ett nationellt mål på 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Anläggningen i Svedberga skulle bidra till att nå det målet, säger Ted Bergdahl.

Byggtiden, 12–16 månader, innebär att Skåne relativt snabbt kan få ny lokalproducerad, helt förnybar energi i direkt anslutning till elnätet, utan att det behöver kosta skattebetalarna en krona.

European Energy har samrått med myndigheter och lokala intressegrupper för att säkerställa att alla får komma till tals och att synpunkterna tas tillvara. Som komplement till miljökonsekvensbeskrivningen har det även tagits fram en skötselplan för att förvalta och förstärka naturmiljövärden.

– En central fråga är hur vi planerar att nyttja marken. Anläggningen utgör en tillfällig och hållbar användning av jordbruksmark. Jordbruk kan bedrivas mellan och runt panelerna under den tid som anläggningen är i drift. Ett mindre intensivt jordbruk främjar både biologisk mångfald och kolinlagning i marken. När panelerna är färdiganvända och plockas ner kan marken återgå till fullskalig jordbruksproduktion, säger Ted Bergdahl.


Fakta: Solcellsanläggningen i Svedberga
• 147 MWp installerad effekt
• Ungefärlig produktion 175 GWh/år (motsvarar 8 750 villors årskonsumtion av el (vid en årlig förbrukning om 20 000 kWh)
• Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler
• Marken mellan panelerna kan odlas eller användas till bete
• Byggtiden är 12­–16 månader efter godkännande


Källa: European Energy

European Energy Sverige

Tipsa en vn Skriv ut<span>Biovärmekartan 2024.</span>
Biovärmekartan 2024.

Här används lagrad solenergi för att ge biovärme

En ny undersökning visar att 564 orter i Sverige får största delen av sitt värmebehov från biobränsle. På dessa platser levereras värmen till lä...

Läs mer
PPAM Solkraft
<span>Björn Jernström, CTO och grundare av Ferroamp, tillsammans med V2G-laddaren som nu ska börja fälttestas.</span>

Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och...

Läs mer
flamkontroll
Elmia Solar arrangeras den 13-15 februari 2024 på Elmia i Jönköping. 

Stort internationellt intresse för nya mötesplatsen Elmia Solar

Det fanns en stark efterfrågan om en fackmässa för den snabbt växande...

Läs mer


Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt

Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på...

Läs mer
Nylansering av Solexperter 2023 

Solexperter - Din aktuella plattform för solenergi

Smartproduktion är stolta över att publicera den uppgraderade versionen av Solexperter -...

Läs mer


Energiföretagen välkomnar Centerpartiets nya energipolitik

Centerpartiets partistämma ägde rum den gångna helgen i Örebro. På...

Läs mer


EnergiEngagemang deltar i projekt tillsammans med RISE med mål att skapa verktyg för att säkerställa att utbyggnaden av solel sker på ett socialt hållbart sätt

Utbyggnaden av solel ökar snabbt både i städer och på landsbygd, bland annat...

Läs mer


Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar

Nu står det klart att livsmedelskoncernen Greenfood tillsammans med Öresundskraft och...

Läs mer


Intresset för solenergi ökar – få gratis rådgivning av Sveriges främsta aktörer inom området på Hem & Villamässan

Svenskarnas inställning till solenergi är mer positiv än någonsin. 8 av 10...

Läs mer


Överskott av energi när Örebro universitet får nya solceller

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Campus Örebro och installerar en...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se