Instagram

Facebook

Sveriges största solcellspark återinvigs i Sjöbo med tredubblad kapacitet


2021-10-26

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo.
Bild: Svea Solar
Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo.

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo återinvigs imorgon onsdag efter en större utbyggnad. Anläggningen blir återigen landets största i sitt slag och bidrar till mer närproducerad el i Sydsverige, en region som är hårt ansträngd vad gäller elförsörjning.

Genom utbyggnaden går parken från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh. Den nya totalkapaciteten motsvarar hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor under ett år. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare. 

– Parken växlar upp på ett sätt som inte bara ökar tillgången till förnybar energi i elnätet, utan också ger ett tillskott av närproducerad el där det behövs som mest, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerat anläggningen.

Elbristen har periodvis varit påtaglig i Sydsverige och Skåne med höga energipriser och begränsningar i industrin som följd. Bakom har bland annat legat kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet. Många röster har höjts om att situationen riskerar hämma tillväxt och utveckling i regionen. 

I Skåne liksom i landet i övrigt är solkraft fortfarande ett av de mindre energislagen, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet i Sverige med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar.

Sparbanken Skåne är finansierande bank i solcellsparken utanför Sjöbo och även enskilt största slutkonsument av leveransen därifrån. Parken togs i drift 2019 och sedan dess tar banken all sin el ursprungsmärkt från anläggningen, som också fått bankens namn. 

– Det känns mycket angeläget att vara med och utveckla detta projekt. Parken är ett viktigt steg för mer närproducerad el i Skåne. Solkraft som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Detta ser vi i praktiken här i Sjöbo, i en anläggning som är uppförd på sedan tidigare obrukbar åkermark, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne.

I parkområdet strövar betande får i skuggan av solpanelerna under sommarhalvåret. Även mindre djur och insekter trivs i området, som är en ängsliknande mark med goda födomöjligheter för fåglar. I samband med utbyggnaden har fem storkbon satts upp i parken. 

– Just nu byggs många solcellsanläggningar i Sverige. Jag ser det bara som positivt att konkurrensen hårdnar om vilken kommun som lyckas skapa den största solcellsparken. Den snabba utbyggnadstakten behövs för att göra Sverige fossilfritt. Sedan visar Sparbanken Skånes Solcellspark att anläggningarna inte bara kan samexistera med naturen utan till och med gynna lokalt växt- och djurliv, säger Erik Martinson på Svea Solar.Källa: Sparbanken Skåne


Skriv utSolceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.
Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.

Akademiska Hus driftsätter jättesatsning på solceller i Uppsala

Solceller som totalt producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är nu på plats på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. Majoriteten av...

Läs mer
Sun Solutions
SunRoofs soltak.

Stor efterfrågan på SunRoofs soltak

SunRoofs innovativa soltak har snabbt blivit populära i Sverige. Genom integrerade solceller...

Läs mer
Idcon

Projekt avseende solvärme i hantering av avloppsslam tilldelas 415 000 kronor

Avloppsslam generas på alla platser där det vistas människor och kan å...

Läs mer
Enerbrokers
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom...

Läs mer
Ferroamp
Nacka satsar på solceller.

Nacka kommun satsar på solceller

Nacka kommun kommer att utrusta ett antal av sina fastigheter med solceller under de tre kommande...

Läs mer
Vallacom gör Riksbyggens största solcellstak.

Vallacom bygger Riksbyggens största solcellsansläggning

Instalcobolaget Vallacom har fått uppdraget som totalentreprenör när Riksbyggen ska...

Läs mer
Solceller driver sopsugen som servar över 3000 hushåll.

Sopsugning som går på solkraft

Under sommaren installerades solceller och ett batteri i en av sopsugarna i Hammarby Sjöstad....

Läs mer
Servicechef Fredric Dahlgren (till höger), tillsammans med Geabs installatör kan konstatera att samtliga solcellspaneler nu är monterade på Riksantikvarieämbetets tak i Visby.

Gotländsk sol ska göra Riksantikvarieämbetet självförsörjande på el

Riksantikvarieämbetet på Gotland ska nu bli självförsörjande på el...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se