Instagram

Facebook

Telge Energi går en lysande framtid till mötes - startar nytt affärsområde för sol


2020-04-28

Niklas Holberg är chef för Telge Energis affärsområde Sol, en offensiv satsning som svarar upp mot framtidens energimarknads- och energikundskrav.
Bild: Telge Energi
Niklas Holberg är chef för Telge Energis affärsområde Sol, en offensiv satsning som svarar upp mot framtidens energimarknads- och energikundskrav.

Framtiden för solenergi i Sverige ser ljus ut och antalet installerade solceller ökar stadigt. För att möta den växande efterfrågan startar nu Telge Energi ett helt nytt affärsområde för sol. Syftet är att aktivt driva solrevolutionen och den hållbara utvecklingen framåt - en utveckling som inte får tappa fart, trots den rådande coronapandemin. Med nya satsningen vill Telge Energi visa vägen framåt och utmana fler i branschen att skapa affärslösningar som både kunderna och planeten tjänar på långsiktigt.

Den pågående coronakrisen har på kort tid förändrat vårt samhälle och hur vi lever i grunden. Ett resultat av detta är positiva bieffekter på miljö och klimat, bland annat med avsevärt förbättrad luftkvalitet i flera stora städer. Tyvärr spår många att detta bara är kortsiktiga effekter, varför det är av största vikt att fortsätta driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle framåt. En viktig komponent i detta är förnybar och hållbar energi; och inte minst solenergi. Svenskarnas intresse för solenergi är enormt och tillväxttakten för solceller har under de senaste åren legat på mellan 40-80 procent per år. Prognosen är att tillväxten fortsatt kommer att vara väldigt stark. För att ytterligare driva på denna utveckling växlar Telge Energi nu upp sitt solerbjudande genom att starta ett helt nytt affärsområde för sol. Affärsområdet leds av Niklas Holberg som rekryterades till Telge Energi vid årsskiftet.

– Vi ser att intresset och efterfrågan bland våra kunder är skyhögt för solenergi, både vad gäller att producera el för eget bruk och att sälja sitt överskott. Detta vill vi ta tillvara på allra bästa sätt. I tider som dessa känns det dessutom extra angeläget att vi nu tar en aktiv roll i att driva småskalig och decentraliserad solelproduktion, där fokus är att sänka tröskeln för våra kunder så fler vågar ta steget till att bli mikroproducenter. Ett viktigt steg för att driva den hållbara utvecklingen framåt, säger Niklas Holberg.

Utmärkande för det nya affärsområdet är att all specialistkompetens på bolaget, från projektering till kundvård, nu samlas i ett och samma team. Detta för att kunna hålla stadig fokus på tillväxtområdet som är av högsta prioritet för bolaget, men också för att göra kundupplevelsen bättre och smidigare. Vid en solcellsinstallation är oftast flera externa parter och kontaktpersoner inblandade, något som kan upplevas som rörigt och otryggt för kunden. Genom att samla all denna kompetens inne i huset kommer Telge Energi nu att stå som avsändare längs hela kedjan och varje kund kommer att ha en och samma kontaktperson - från första förfrågan till dess att anläggningen är installerad och driftsatt, en service som kunderna har efterfrågat.

Telge Energi har sedan 2011 arbetat för förändringar i regelverket som gör det enklare och tryggare att investera i solceller, samtidigt som de har drivit på för att få igång efterfrågan och handel på överskott av solel. Eftersom få villaägare själva kan använda mer än 50 procent av produktionen är ett långsiktigt värde på överskott väldigt viktigt för att investeringen skall få en avkastning. Strategin är att erbjuda en stabil, långsiktig och konkurrenskraftig ersättning - Telge Energi vill att det ska vara lönsamt för kunden att sälja sin överskottsproduktion.

– Ungefär hälften av den el som genereras från en normalstor villa behövs för eget bruk, resten blir överskottsproduktion. Här är jag stolt över att kunna säga att ersättningen från Telge Energi är en av de högsta i branschen, så att du som villaägare ska kunna betala av din investering så snabbt som möjligt och även tjäna en bra slant längs vägen, säger Niklas Holberg.

Unikt sedan tidigare är att Telge Energi köper svensk ursprungsgaranti på den överskottsproduktion som mikroproducenterna säljer. På så sätt kan Telge Energi garantera svensk, mikroproducerad solenergi i avtalen till sina kunder. Detta har bland annat resulterat i tilläggsprodukten ”100% Svensk Sol”. Något som både är bra för planeten och som driver på utvecklingen av solenergi i Sverige.Källa: Telge Energi


Skriv ut

Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en...

Läs mer
Sun Solutions
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande...

Läs mer
krannich_550
Det ovanligt höga elpriset bidrar till att solceller blir mer attraktiva och just nu märker Bixia av en solcellsboom.

6 av 10 villaägare försöker minska sin elförbrukning

Den senaste tidens höga elpriser har gjort att 62 procent av de svenska villaägarna har...

Läs mer
Enerbrokers


Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

Den som har ett eget tak att sätta solceller på gynnas av de regelverk och bidrag som...

Läs mer


Birra Peroni satsar på koldioxidfri produktion med koncentrerad solvärme från Absolicon

Absolicon förbereder ett första solfångarfält vid Birra Peronis bryggeri i...

Läs mer


6 av 10 vill bli självförsörjande på solenergi

Den svenska energidebatten är hetare än någonsin. Stigande elpriser, ökad...

Läs mer
E.ON investerar över 16 miljarder kronor mellan år 2020 och 2023 för att göra den gröna energiomställningen möjlig. Men just nu är det svårt att hinna med. Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset för att ansluta solkraft till elnätet till bristningsgränsen. Enskilda förfrågningar gäller anslutningar av solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.

Rekordrally för stora solparker

Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp antalet ansö...

Läs mer


Samråd om solparken i Hästhagen

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solpark på den...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se