Instagram

Facebook

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr


2021-10-21

Spjutmo
Bild: Fortum
Spjutmo

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det togs i drift 1969 och ägs i dag av energibolaget Fortum som just nu utför underhållsarbete där, och när det är klart så ska det sprängas för att ge plats för Siljansöring och harr att ta sig förbi kraftverket när de leker.

I ett förnyelseprojekt av Spjutmo byts bl a turbin och generator ut. Det är en viktig investering för att vattenkraftverk som detta ska kunna fortsätta leverera fossilfritt producerad el i många år till. När arbetet är klart anläggs en fiskväg som ska göra det möjligt för vandringsfiskar som Siljansöring och harr att ta sig förbi när de leker. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. 

– Vattenkraft förutsätter magasinering av vatten i dammar som är betydelsefulla för reglerkraft och blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft byggs ut. Men dammar kan också utgöra hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra i vattendrag, föröka sig och söka föda. Därför arbetar Fortum på olika sätt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Den här satsningen är en av många vi gör för att stärka viktiga fiskbestånd i utbyggda älvar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum. 

För att minska risken för att fisk skadas i turbinerna vid kraftverken finns olika tekniska lösningar att tillgå. Vid Spjutmo anläggs upphissbara, snedställda så kallande alfagaller framför samtliga turbinintag. I gallren finns öppningar som leder fisken via en lockvattenström ut i en avledningsanordning, där de skickas vidare nedströms. Det är första gången denna teknik anläggs i Sverige men bygger på noggranna studier om vandringsfiskars beteende. 

Arbetet vid Spjutmo ska vara klart 2023. Under den tiden kommer dammen över vattnet, som använts som bro, att vara avstängd för allmänheten. Det är nödvändigt då det handlar om ett väldigt komplext projekt där en stor installation ska göras i en befintlig anläggning. Fisken leds längs en ränna av till största delen prefabricerad betong som blir c:a 560 m lång och c:a fyra m bred. Innan den kan börja byggas upp så måste bergmassor schaktas bort, som högst blir det ett 19 m djupt schakt. Även dammen vid Blyberg kommer att stängas av för fiskvägsarbetet. 

– Fortum har prövat flera olika lösningar för att underlätta fiskvandring längs den här älvsträckan. Det är stora utmaningar i att kostnadsberäkna och anlägga fiskvägsprojekt vid älvar och kraftverk. Sammantaget blir de investeringar vi gör i fiskvägar längs Dalälven de största i svensk historia, säger projektledare Kristoffer Sjöstrand. 

Olika former av fiskvägar förbi kraftverk och dammar kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP). Den lösning som nu installeras vid Spjutmo fungerar dock inte vid alla typer av kraftverk. 

Spjutmo kraftverk har en kapacitet på 35 MW och en genomsnittlig årsproduktion på 138 GWh – vilket motsvarar elanvändningen för drygt 5 500 elvärmda normalvillor under ett år. Planen är att hålla kraftverket igång hela tiden medan arbetet pågår och dess verksamhet ska inte påverkas. 


Källa: Fortum


Skriv utSolceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.
Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.

Akademiska Hus driftsätter jättesatsning på solceller i Uppsala

Solceller som totalt producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är nu på plats på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. Majoriteten av solcellerna har placerats på tak vid Uppsala...

Läs mer
Cortus Energi
Visionsbild över nya kontoret (bilden är en illustration).

Vattenfall Eldistribution etablerar sig i Umeå för att möta tillväxt

För att stärka närvaron i Västerbotten och bidra till att möjliggöra nya satsningar på elektrifiering i norra Sverige har Vattenfall Eldistribution fattat beslut...

Läs mer
Uppsala universitet
Energilagringssystem byggt av lithiumbatterier (bilden är ett kollage).

Premiär för MVS energilagringslösning på eCar Expo på Svenska Mässan

I takt med att världen blir alltmer elektrifierad ökar också kraven på pålitlig leverans av ström. Nu premiärvisar MVS sin kraftfulla och kompletta...

Läs mer
Solarsupply
SunRoofs soltak.

Stor efterfrågan på SunRoofs soltak

SunRoofs innovativa soltak har snabbt blivit populära i Sverige. Genom integrerade solceller erbjuder taken effektfull och pålitlig grön energi paketerat i en tilltalande design. Med...

Läs mer
KL Industri
t är mycket att hålla koll på för energikunder dessa dagar och Öresundskraft får många frågor.

Rekordstort intresse för energifrågor i Öresundskrafts kundundersökning

Över 500 fritextkommentarer i en kundenkät. Närmare 250 kunder anmälda till fjärrvärmemöte. Högtryck på solcellsfronten och många samtal om el till...

Läs mer
Jakobssons Smide

Ny VD på Powerpipe

Stefan Janols, ny VD.

Den 15 november tillträdde Stefan Janols som VD på Powerpipe. Stefan har en bred industriell erfarenhet inom produktion, teknik, kvalitet, marknad och som VD.

Läs mer


Göteborg Energi Nät justerar effektavgiften för elnät

Från och med den 1 februari 2022 kommer effektavgiften för villa- och radhuskunder i Göteborg justeras så att den baseras på genomsnittet av månadens tre högsta...

Läs mer
Enegic
Gomero SIPP kontrollutrustning i Tyskland webb II.

E.ON-bolaget Avacon beställer Gomeros kontrollutrustning SIPP

Gomero Group AB har via sina tyska partner Karberg & Hennemann erhållit en order för installation av kontrollutrustningen SIPP. Beställare är Avacon Netz GmbH, ett...

Läs mer
Göta energi

AstaZero och Polarium samarbetar för att utveckla snabbladdning för elfordon

AstaZero och Polarium ska samarbeta för att utveckla energilagringslösningar för effektiv laddning av tunga elfordon. Den nuvarande infrastrukturen för laddning av elfordon ä...

Läs mer
Enerbrokers

OX2 får rätt att bygga vindkraft på Riberget

OX2 har kommit överens med RWE Renewables Sweden om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Riberget i Ljusdals kommun i ...

Läs mer

Projekt avseende solvärme i hantering av avloppsslam tilldelas 415 000 kronor

Avloppsslam generas på alla platser där det vistas människor och kan återanvändas som biobränsle i kraftvärmeverk. Absolicon har i november 2021 beviljats...

Läs mer
<span>Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå.</span>

Skellefteå Kraft får toppbetyg när kunder på orolig elmarknad söker råd

Rekordhöga elpriser har under de senaste månaderna resulterat i rekordmånga samtal från privatkunder till Skellefteå Kraft. Under denna turbulenta tid är det just...

Läs mer
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är...

Läs mer

Bravida etablerar sig i Hälsingland och förvärvar Sörens El AB och Sörens Kraft och Montage AB

Från vänster, Magnus Ohlsson, Regionchef Bravida, Niklas Palm, Delägare Sörens El, Per-&Aring;ke Andersson, Delägare Sörens El, Ewa-Lotta Sköld, VD Sörens El, Jonas Andersson, &Auml;gare Sörens Kraft och Delägare Sörens El. VD Sörens kraft.

Bravida förvärvar de två bolagen Sörens El AB och Sörens Kraft och Montage AB och etablerar sig därmed i Hälsingland. Bolagen omsätter totalt 110 miljoner och...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se