Instagram

Facebook

Svensk träindustri tecknar hållbart samarbetsavtal med elbolaget Bixia


2023-01-31

Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.
Bild: Bixia
Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.

Inköpsorganisationen Sågtjänst i Syds medlemmar producerar drygt hälften av Sveriges sågade trämaterial. Råvaran är helt förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Genom ett nytt samarbete med elbolaget Bixia erbjuds medlemmarna även hundra procent förnybar energi främst från lokala producenter – och får möjligheter att bli flexleverantörer av el.

Sågtjänst i Syd är en icke vinstdrivande inköpsorganisation som ägs av sina medlemsföretag. 151 sågverk, hyvlerier och trärelaterade industrier runt om i Sverige har gett Sågtjänst i Syd förtroende att förhandla fram sina inköpsavtal. Avtalen omsätter i dag runt 355 miljoner kronor och medlemmarna står för drygt hälften av den sågade svenska träråvaran i Sverige. Hållbarhetsarbete och energiförbrukning är viktiga frågor för sågverk och andra trärelaterade industrier.

– Våra medlemmar har stort fokus på hållbarhet och bidrar till klimatet genom att producera hållbara byggmaterial och träprodukter. Genom vårt nya avtal med Bixia kan våra sågverk, hyvlerier och andra trärelaterade industrier nu även använda 100 procent förnybar el och stötta lokala elproducenter samt får möjlighet att bli flexleverantörer av el, säger Ralf Ekbäck, vd för Sågtjänst i Syd.

Det treåriga exklusiva samarbetsavtalet mellan Bixia och Sågtjänst i Syd började gälla vid årsskiftet. Genom avtalet får medlemmar som blir nya kunder hos Bixia ett skräddarsytt och vässat elhandelsavtal med 100 procent förnybar el, samtidigt som befintliga kunder får förbättrade villkor. Avtalet ger även medlemmarna nya intäktsmöjligheter på flexmarknaden.

Elbolaget Bixia arbetar sedan länge aktivt med omställningen till ett förnybart elsystem och är ett av de bolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige. En stor del av elen kommer från lokala lantbrukare, som förutom att odla mat även producerar el från sol, vind och vatten.

– Vi har under de senaste åren sett ett ökande intresse för hållbara elavtal med lokalt producerad förnybar el bland företagskunderna, vilket gynnar oss. Vi är mycket stolta över att Sågtjänst i Syd, vars medlemmar har stort fokus på hållbarhet i både verksamhet och produkter, har valt att inleda ett samarbete med oss, säger Christian Andersson, företagssäljare på Bixia.


Möjligt med nya flextjänster
Att omställningen till mer förnybar elproduktion är väderberoende innebär utmaningar för Svenska kraftnät, som ansvarar för att upprätthålla balansen i det svenska elsystemet. Genom flextjänster säkerställs att det tillförs lika mycket el som det förbrukas varje sekund. Bixia är sedan ett par år tillbaka en aktiv aktör på flexmarknaden och erbjuder sina kunder att bli flexleverantörer av el.

Sågverk är ett exempel på en bransch där aktörerna har stora möjligheter att bli flexleverantörer. De kan dra ner sin elförbrukning under kortare perioder, till exempel genom att under korta stunder trappa ner på effekten i sina virkestorkar, utan att det påverkar produkternas kvalitet eller produktionstakten. Redan i dag pågår en dialog med flertalet medlemmar om möjligheterna att bli flexleverantörer av el.

– Det finns stor potential för sågverk på flexmarknaden. Genom att bli flexleverantörer av el kan de vända elkostnader till intäkter. Samtidigt bidrar de både till den gröna omställningen och till samhällsnyttan, genom att vara med och säkerställa frekvensen i elnätet genom vår flextjänst, säger Christian Andersson.


Stabilt elpris
Trä- och sågindustrin är en elintensiv bransch, vilket gör att branschens elval kan göra stor skillnad för klimatet. För energiintensiva företag är det även viktigt att hålla kontroll på sina elkostnader. Det nya avtalet ger Sågtjänst i Syd tillgång till Bixias portföljförvaltning och analysavdelning.

– Det är många faktorer som påverkar elprisets utveckling, alltifrån politiska beslut till väderförhållanden. Det är inte många företag som har tiden, kunskapen och engagemanget att följa elmarknaden dagligen. Våra portföljförvaltare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att köpa in el vid flera olika tillfällen för att skapa ett stabilt och förutsägbart pris över tid, säger Christian Andersson.


Källa: Bixia

Tipsa en vän Skriv ut

ABB:s synkronkompensatorer tas i bruk i Liverpool för att stabilisera Storbritanniens elnät

• Satsningen på nollutsläpp för elektricitet minskar nivån av roterande tröghet vilket är avgörande för stabil drift av elnäten

• Lister Drive Greener Grid Park är en av nycklarna i ett...

Läs mer
Stella Futura


Tufft år för elhandelsbolaget Bixia – men vändning under fjärde kvartalet

2022 har varit ett turbulent år på elmarknaden med höga elpriser och stor volatilitet. Bixias omsättning under året fördubblades till 7 miljarder kronor, samtidigt...

Läs mer
netcontrol


Fortum och Outokumpu inleder samarbete kring SMR för att titta på möjligheterna att minska stålindustrins CO2-utsläpp

Fortum, som är ett ledande nordiskt företag inom fossilfri energi, och Outokumpu, som är en global aktör inom hållbart tillverkat rostfritt stål, har signerat ett...

Läs mer
dekon_550


Jönköping Energi väljer Sectras tjänst för att skydda kritiska system mot intrång

Cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra (STO: SECT B) har mottagit en beställning från Jönköping Energi på monitoreringslösningen Sectra...

Läs mer
volter_550


Ny regionnätsledning möjliggör ökad tillväxt i södra Stockholmsregionen

Vattenfall Eldistribution driftsätter idag en ny 130 kV-ledning mellan Nykvarn i Nykvarns kommun och Almnäs i Södertälje kommun. Ledningen är den första som tas i drift...

Läs mer
deutsche-windtechnik


EnergiEngagemang rustar för nästa fas i tillväxtresan

Solelbolaget EnergiEngagemang är en av Sveriges största aktörer när det kommer till storskalig solenergi och energilager inom B2B. Tillväxten har varit hög sedan starten...

Läs mer
Uppsala universitet


EWS fortsätter att växa
Fokus på internationalisering och digitalisering


Under 2022 dubblerade EWS sin omsättning och förväntar sig fortsatt stark tillväxt på alla solcellsmarknader i norra Europa under de kommande åren.Målsä...

Läs mer
flamkontroll


Nytt rekord för Forsmarks elproduktion

2022 blev ett rekordår för Forsmark. Aldrig tidigare har så mycket el producerats på kärnkraftverket, som är Sveriges största elproducent.

Läs mer
Solpalnet


Byggandet av Gasums biogasanläggning i Götene påbörjas – först i raden av flera strategiska investeringar för att öka tillgången av biogas

Gasums nästa kommande nya biogasanläggning i Götene fick sitt slutgiltiga bygglov i slutet av januari. För Gasum är anläggningen början på en rad...

Läs mer
Enegic3


Länets största energibolag visar på stabil ekonomi

Jönköping Energi, som är ett av de bolag som ägs av Jönköpings kommun, har gjort vinst med 251 miljoner kronor. Det är elproduktionen, från lokalproducerad...

Läs mer
cortus

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme


Varje år säljs cirka 3 miljoner granar i Sverige, vilket innebär stora mängder avfall som ska hanteras i början av året. I Sjöbo har ortens invånare mö...

Läs mer
KL Industri


Elpriset i januari har störtdykt

Årets första månad inleds med ett snittpris på cirka 1 krona per kWh på den nordiska elbörsen, vilket är betydligt lägre än i december då...

Läs mer
Solarsupply


NU ÄR DEN PÅ PLATS – OCH I DRIFT

KL Industris första 24 kV-station med den nya SF6-fria lastfrånskiljaren AirPacT. Tidigare i höst levererades stationen till Elenia i Finland som nu i dagarna har satt den i drift i...

Läs mer
Enerbrokers


Ny solcellspark kan försörja 300 villor med el

Anläggningen planeras längs med E16 mot Vansbro i Gagnefs kommun. Ytan för solcellsanläggningen motsvarar cirka 12 fotbollsplaner. Planen är att markarbetet ska inledas under...

Läs mer
hammar-produkter
Solceller, laddstolpar och nya företagsetableringar kräver investeringar i elnätet.

E.ON investerar drygt 50 miljoner i Kramfors elnät för att dimensionera för framtida behov

Under 2023 investerar E.ON drygt 50 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Kramfors kommun.
– Vår ambition är ett robust energisystem som möjliggör nya...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.

E.ON investerar drygt 26 miljoner i Hässleholms elnät för att dimensionera för framtida behov

Under 2023 investerar E.ON drygt 26 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Hässleholms kommun.
– Vår ambition är ett robust energisystem, som tillåter...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

rörkraft

ramab

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250

promoco
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se