Instagram

Facebook

Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet till havs


2022-06-20

Bild: Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät planerar i en första omgång för sex havsbaserade anslutningspunkter utanför landets kuster till en preliminär kostnad på 30-42 miljarder. Därigenom möjliggörs investeringar i havsbaserade vindkraftsparker motsvarande elförbrukningen för 8 miljoner bostäder.

Som ett led i regeringens klimatmål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser pågår en elektrifiering av samhället. I Svenska kraftnäts kort- och långsiktiga bedömningar ökar därför elförbrukningen mycket kraftigt. För att möta samhällets ökade behov av el behövs nya stora investeringar i elproduktion. Som ett led i detta gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnätet inom svenskt sjöterritorium.

– Idag presenterar vi i en första utlysningsomgång planer på utbyggnad av transmissionsnätet till sex havsbaserade anslutningspunkter i svenskt sjöterritorium, vilka ligger inom befintliga havsplaneområden. Den första anslutningspunkten kan vara klar tidigast 2029, den sista 2035, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

De nya anslutningspunkterna skapar förutsättningar för att ansluta upp till upp till 40 TWh ny havsbaserad elproduktion på årsbasis. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av den årliga svenska elproduktionen idag.


Sex anslutningspunkter
De sex havsbaserade anslutningspunkterna placeras utanför Skånes sydkust respektive Hallandskusten samt i Sydöstra Östersjön, Norra Västerhavet, Södra Bottenhavet och Bottenviken. Eftersom varje anslutningspunkt har unika förutsättningar kommer en mer detaljerad planering och aktörsdialog i dessa områden att initieras. Nästa utlysningsomgång planerar Svenska kraftnät att tidigast presentera 2025 då nya havsplaner är fastställda.

Besluten om vilka elproduktionsanläggningar som får ansluta till det nya transmissionsnätet till havs sker på helt nya villkor eftersom drivkraften i detta nya nätutbyggnadsuppdrag är att få ökad andel förnybar elproduktion i Sverige. Idag gäller en enkel turordningsprincip där de projekt som anmäler sig först erbjuds anslutning.

– För anslutning av elproduktionsanläggningar till havs utvecklar vi en ny anslutningsmodell. Detta är ett pågående arbete och detaljerna är inte spikade. Men i grova drag kommer den aktör som först erhåller nödvändiga tillstånd också bli den som först erbjuds anslutning, säger Daniel Gustafsson.


Traditionellt kösystem
Med ett traditionellt kösystem premieras de aktörer som har skickat in sin ansökan tidigt oavsett förutsättningar att kunna realisera projektet.

– Därmed finns en risk att det projekt som står först i kön inte är det projekt som har högst tillståndsmässig mognadsgrad och har praktiska förutsättningar att kunna anslutas först. Istället blockerar detta projekt för andra projekt i kön som kanske har bättre förutsättningar att bygga, säger Daniel Gustafsson.

Även fortsättningsvis kommer aktörer ha möjlighet att ansluta till transmissionsnätet på platser där inte Svenska Kraftnät planerar en havsbaserad anslutningspunkt. De får då själva bekosta anslutningen av havsbaserad elproduktion till en landbaserad anslutningspunkt.


Bakgrund
Svenska kraftnät fick hösten 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Den 1 januari i år ändrades Svenska kraftnäts instruktion, vilket innebär att Svenska kraftnät ansvarar för att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta havsbaserad vindkraft men även andra slags elproduktionsanläggningar.

Bakgrunden till dessa förändringar är 2016 års energiöverenskommelse där en politisk utfästelse gjordes om slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft. Syftet bakom den politiska överenskommelsen var att uppmuntra investeringar i detta kraftslag. 15-30 procent av totalkostnaden för ett havsbaserat vindkraftsprojekt utgörs av anslutningen till land.


Källa: Svenska kraftnät

Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin används i ett...

Läs mer
svero
Kraftvärmeverket i Västerås.

Enerco får nytt avtal inom industrirengöring vid MälarEnergi i Västerås

Enerco har just ingått ett flerårigt avtal med MälarEnergi inom industrirengöring vid kraftvärmeverket i Västerås. Avtalet med Enerco omfattar en fast bemanning...

Läs mer
Uppsala universitet
Visionsbild över det nya häktet i Kristianstad (bilden är en illustration).

Bravida säkrar Kriminalvårdens häkte i Kristianstad till ett ordervärde om cirka 35 miljoner

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar för larm och passerkontroll till Kriminalvårdens nya byggnad för verksamheterna häkte, frivård och transportenheten...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
cortus


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent...

Läs mer
Solarsupply


Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en...

Läs mer
hammar-produkter
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på elbolaget Bixia den 29 september. Han kommer närmast från tjänsten som Treasurychef...

Läs mer
KL Industri
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och...

Läs mer
Jakobssons Smide
BillerudKorsnäs anläggning i Gävle ska förse Sandviken Energi med restvärme genom en 22 km lång ledning.

Spill från Gävle värmer Sandviken

I maj togs första spadtaget för att bygga samman Gävle och Sandviken med en fjärrvärmeledning. Satsningen, som har fått 210 miljoner kronor i stöd från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman...

Läs mer
Enegic3


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen har på kort tid ökat kraftigt i pris. Orsaken är främst minskade gasleveranser...

Läs mer
Enerbrokers


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att...

Läs mer
netcontrol


Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se