Instagram

Facebook

Sveriges största koncentrerande solvärmepark invigd


2021-10-01

Bild: Martin Sundqvist

Sveriges största solvärmepark med koncentrerande solfångare för fjärrvärme invigdes sista september i Härnösand. Solfångarinstallationen är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år. Invigningen sker en vecka efter att Fossilfritt Sverige överlämnat sin rapport till regeringen, som bland annat pekar på att fjärrvärmens användning av flis behöver gå ner om bioenergin ska räcka till klimatomställningen.

Parken uppförs av solvärmebolaget Absolicon tillsammans med Energimyndigheten och är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år.
– Det här är en dag då vi bevisar att med samarbete och kreativitet finns det lösningar på klimatutmaningen, sa Joakim Byström, vd Absolicon, när solvärmeparken invigdes.

Hälften av världens totala energianvändning går till värme. I Sverige värmer fjärrvärme upp ca 90 procent av flerfamiljshusen och solvärme kan användas för att minska både koldioxidutsläpp och andelen biobränslen i svensk fjärrvärme.

– Vi ser redan nu hur den här solanläggningen påverkar debatten kring svensk solenergi, bland annat genom att Energimyndigheten har inlett en studie för att se var i svensk fjärrvärme som solvärme blir lönsammast, säger Joakim Byström.

I sin rapport “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” från 2019, har Naturskyddsföreningen undersökt hur ett hundra procent förnybart energisystem skulle se ut i Sverige och föreslår 20 procent solvärme i den svenska fjärrvärmen 2040.


Uppmuntrar till mindre förbränning i svensk fjärrvärme
I september 2021 släppte Fossilfritt Sverige sin rapport som visar att Sverige räknat med allt för höga andelar biobränslen i ett hållbart Sverige 2045. Bland annat tar de i rapporten upp att fjärrvärmeverken bör minska sin eldning av flis. Solvärmeanläggningen i Härnösand kommer mitt på dagen en solig sommardag ha potential att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät.  

– Att tillföra solvärme i vårt befintliga värmenät det är ett steg in i framtiden, och för oss som kund känns det bra att kunna erbjuda våra kunder en modern framtidsinriktad produkt, sa Ann-Sofie Berglund, styrelseordförande i energibolaget HEMAB som driver Härnösands fjärrvärmenät, i sitt tal vid invigningen.

Finansiering av solvärmeparken i Härnösand blev klar i maj 2020 och första spadtaget togs i oktober samma år av bland andra Energiminister Anders Ygeman och Energimyndighetens Generaldirektör Robert Andrén.


Svensk modern koncentrerande solfångarteknik
Solfångarparken uppförs med Absolicons patenterade teknik för moderna koncentrerande solfångare, som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

För att klara de höga temperaturerna som krävs i svenska fjärrvärmenät är Absolicons solfångare utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är designade för temperaturer upp till 160 grader och tillhandahåller här upp till 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet.

Absolicons solfångare är de första i sitt slag att certifieras enligt kvalitetsstandarden Solar Keymark och har den högsta uppmätta verkningsgraden någonsin för en koncentrerande medelstor solfångare.Solvärmeparken ska även fungera som demonstrationsanläggning dit intresserade från hela världen kan komma för att studera möjligheterna med koncentrerande solvärme. Bandet klipptes av Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, Ann-Sofie Berglund, styrelseordförande HEMAB samt Joakim Byström, vd Absolicon. 


Fakta: Högslätten 2023 Solar Thermal Park
Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 3 000 m2
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 1 000 000 kWh värme/år
Temperatur: 73 -120 oC

Högslätten 2023 Solar Thermal Park genomförs i flera faser. Den första etappen, som driftsattes i september 2021, består av ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad för besök och integration mot fjärrvärmenätet. Hela parken ska stå färdig 2023.


Källa: Absolicon


Skriv utSolceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.
Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.

Akademiska Hus driftsätter jättesatsning på solceller i Uppsala

Solceller som totalt producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är nu på plats på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. Majoriteten av solcellerna har placerats på tak vid Uppsala...

Läs mer
Cortus Energi
Visionsbild över nya kontoret (bilden är en illustration).

Vattenfall Eldistribution etablerar sig i Umeå för att möta tillväxt

För att stärka närvaron i Västerbotten och bidra till att möjliggöra nya satsningar på elektrifiering i norra Sverige har Vattenfall Eldistribution fattat beslut...

Läs mer
Uppsala universitet
Energilagringssystem byggt av lithiumbatterier (bilden är ett kollage).

Premiär för MVS energilagringslösning på eCar Expo på Svenska Mässan

I takt med att världen blir alltmer elektrifierad ökar också kraven på pålitlig leverans av ström. Nu premiärvisar MVS sin kraftfulla och kompletta...

Läs mer
Solarsupply
SunRoofs soltak.

Stor efterfrågan på SunRoofs soltak

SunRoofs innovativa soltak har snabbt blivit populära i Sverige. Genom integrerade solceller erbjuder taken effektfull och pålitlig grön energi paketerat i en tilltalande design. Med...

Läs mer
KL Industri
t är mycket att hålla koll på för energikunder dessa dagar och Öresundskraft får många frågor.

Rekordstort intresse för energifrågor i Öresundskrafts kundundersökning

Över 500 fritextkommentarer i en kundenkät. Närmare 250 kunder anmälda till fjärrvärmemöte. Högtryck på solcellsfronten och många samtal om el till...

Läs mer
Jakobssons Smide

Ny VD på Powerpipe

Stefan Janols, ny VD.

Den 15 november tillträdde Stefan Janols som VD på Powerpipe. Stefan har en bred industriell erfarenhet inom produktion, teknik, kvalitet, marknad och som VD.

Läs mer


Göteborg Energi Nät justerar effektavgiften för elnät

Från och med den 1 februari 2022 kommer effektavgiften för villa- och radhuskunder i Göteborg justeras så att den baseras på genomsnittet av månadens tre högsta...

Läs mer
Enegic
Gomero SIPP kontrollutrustning i Tyskland webb II.

E.ON-bolaget Avacon beställer Gomeros kontrollutrustning SIPP

Gomero Group AB har via sina tyska partner Karberg & Hennemann erhållit en order för installation av kontrollutrustningen SIPP. Beställare är Avacon Netz GmbH, ett...

Läs mer
Göta energi

AstaZero och Polarium samarbetar för att utveckla snabbladdning för elfordon

AstaZero och Polarium ska samarbeta för att utveckla energilagringslösningar för effektiv laddning av tunga elfordon. Den nuvarande infrastrukturen för laddning av elfordon ä...

Läs mer
Enerbrokers

OX2 får rätt att bygga vindkraft på Riberget

OX2 har kommit överens med RWE Renewables Sweden om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Riberget i Ljusdals kommun i ...

Läs mer

Projekt avseende solvärme i hantering av avloppsslam tilldelas 415 000 kronor

Avloppsslam generas på alla platser där det vistas människor och kan återanvändas som biobränsle i kraftvärmeverk. Absolicon har i november 2021 beviljats...

Läs mer
<span>Skellefteå Krafts huvudkontor i Skellefteå.</span>

Skellefteå Kraft får toppbetyg när kunder på orolig elmarknad söker råd

Rekordhöga elpriser har under de senaste månaderna resulterat i rekordmånga samtal från privatkunder till Skellefteå Kraft. Under denna turbulenta tid är det just...

Läs mer
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är...

Läs mer

Bravida etablerar sig i Hälsingland och förvärvar Sörens El AB och Sörens Kraft och Montage AB

Från vänster, Magnus Ohlsson, Regionchef Bravida, Niklas Palm, Delägare Sörens El, Per-&Aring;ke Andersson, Delägare Sörens El, Ewa-Lotta Sköld, VD Sörens El, Jonas Andersson, &Auml;gare Sörens Kraft och Delägare Sörens El. VD Sörens kraft.

Bravida förvärvar de två bolagen Sörens El AB och Sörens Kraft och Montage AB och etablerar sig därmed i Hälsingland. Bolagen omsätter totalt 110 miljoner och...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se