Instagram

Facebook

Tätare rapportering för ökad handelskapacitet mellan elområden


2022-01-21

Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.
Bild: Magnus Liljegren
Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister.

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att tätare och mer detaljerat dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas mellan elområden. Informationen till regeringen ska synliggöra hur Svenska kraftnäts arbete bidrar till en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige.

– Svenska kraftnät redogör på ett tillfredställande vis sitt arbete, men mot bakgrund av den rådande situationen på elmarknaden är det mycket viktigt att jag får detaljerad information oftare, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

De fortsatta begränsningarna i handelskapacitet och de stora prisskillnaderna inom Sverige som dessa bidrog till, gör att regeringen anser att det finns ett behov av en tätare och mer proaktiv uppföljning av Svenska kraftnäts kontinuerliga arbete och samtidigt öka transparensen i det arbete som sker.

Därför ger nu regeringen ett uppdrag till Svenska kraftnät med det övergripande syftet att med tätare frekvens och mer detaljerat än tidigare dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas och hur Svenska kraftnäts arbete bidrar till en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige. Detta är alltså utöver långsiktiga åtgärder i form av nätinvesteringar.

Uppdraget innebär att Svenska kraftnät i slutet av varje kvartal under 2022 informerar regeringen om de åtgärder som vidtas för att öka handelskapaciteten. Informationen ska avse elområdesgränser inom Sverige såväl som mellan Sverige och våra grannländer och avgränsas till de åtgärder som bedöms påverka handelskapaciteterna den kommande treårsperioden.

Regeringen vill också genom uppdraget informeras om på vilket sätt Svenska kraftnät planerar att använda intäkterna från så kallade kapacitetsavgifter.

Utöver det ovan nämnda ska även den sista rapporten inom ramen för uppdraget innehålla information om åtgärder för att främja den finansiella marknadens funktion, förutsättningar för anslutning av ny elproduktion och framtida behov av effektreserven (efter 2025).


Fakta: Effektreserv
Effektreserven är en extra produktionsresurs i södra Sverige (för närvarande Karlshamnsverket) som Svenska kraftnät förfogar över under perioden 16 nov till 15 mars.


Fakta: Kapacitetsintäkter
Kapacitetsintäkterna uppstår genom prisskillnader mellan elområden, och de stora prisskillnaderna under 2021 genererade därmed stora intäkter.

Det finns ett regelverk som tillser att dessa intäkter ska återgå till elmarknaden, exempelvis genom att förstärka elnätet och därigenom minska framtida prisskillnader.


Källa: Infrastrukturdepartementet

Skriv ut

Vattenfall Eldistribution ansluter ny vindkraft i Skellefteå

Vattenfall Eldistribution har färdigställt en ny station till Fjällbohedens vindkraftpark utanför Skellefteå och nu kan 165 GWh förnybar el årligen tillföras till elnätet.

Läs mer
svero


Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som...

Läs mer
Uppsala universitet
ONE Nordic har utbildat och engagerat totalt ca 200 elmätarmontörer. Många av de elmätarmontörer vi har engagerat har via denna tjänst fått sitt första jobb och på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden och i energibranschen.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
Solarsupply


Så ska Hallstahammars kommun förbättra energiprestanda

Som ett led i energi- och underhållsarbetet väljer Hallstahammars kommun Caverion till samarbetspartner för att genomföra ett så kallat energiprestandaavtal (Energy...

Läs mer
hammar-produkter

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt tecknats för kontorslokalen. Satsningen är ett led i myndighetens kraftiga expansion och ö...

Läs mer
KL Industri


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i Gent, Belgien, och kommer att leverera färdiga batteripack till Volvos helelektriska tunga...

Läs mer
Jakobssons Smide


Nu inleds inspektionen av Linköpings utomhusbelysning

Under tisdagen började det årliga underhållsarbetet med att inspektera Linköpings cirka 45 000 utomhusarmaturer för att bibehålla en ljus och trygg stad på...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Skiss över produktionsanläggning i Köpmanholmen (bilden är en illustration).

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktionsanläggningen

Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets första planerade produktionsanläggning för miljövänligt kaliumsulfat. Anlä...

Läs mer
Enegic3
Xian’e Li, doktorand vid Linköpings universitet, är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln publicerad i Nature Communications.

Nytt ljus över organiska solceller

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt...

Läs mer
Enerbrokers
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund. Uppdragsgivare är den globala...

Läs mer
netcontrol
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se