Instagram

Facebook

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch


2022-06-29

Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.
Bild: Energiengagemang
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och Luis beslutade sig för att byta bransch. Valet föll på solenergi och en utbildning till solenergiprojektör. Redan under sin praktik blev de båda erbjudna jobb på EnergiEngagemang, en av Sveriges ledande installatörer av solceller i större skala.

Tove Larsson från Eskilstuna och Luis Torres från Malmö valde båda att lämna tidigare karriärer för att testa vingarna i en, för dem, helt ny bransch. Under sin utbildning till solenergiprojektör genomförde både Tove och Luis sin LIA (Lärande i Arbete) på EnergiEngagemang, varav båda blev erbjudna jobb innan examen. Luis som projektutvecklare och Tove som projektör samt Junior projektledare inom samråd och tillstånd. Två roller som de själva varit med och format utifrån sina egna intressen och erfarenheter. För Luis som brinner för kundmötet innebär det att han får möjlighet att följa kunden från start till slut.

– Jag älskar att träffa kunder! Att utvärdera deras förutsättningar, vinna deras förtroende och projektera bästa möjliga anläggning för att möta deras behov och förväntning, det är otroligt utmanande och givande. Säger Luis.

Tove, som framför allt jobbar med solcellsparker, har en mer administrativ roll där stor fokus ligger på att hitta vägar framåt för att driva igenom processerna enligt rådande regler och riktlinjer.

– Eftersom det är en relativt ny bransch där allt inte är etablerat fullt ut, behöver en tycka om att ta mycket eget ansvar och att vara med och påverka rutiner och processer för att trivas här. Något Tove verkligen är duktig på. Utvecklingen går fort och det gäller att se möjligheter för att hitta en väg framåt när det uppstår utmaningar. Säger Helena Sjöberg, HR-chef på EnergiEngagemang.


Vilja att bidra till positiv samhällsutveckling
Att valet föll på ett yrke där man har möjlighet att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling kom inte som en överraskning. Tove har alltid haft ett stort intresse för etik och har sedan tidigare en kandidatexamen inom utveckling med fokus på jämlikhet- och mångfaldsfrågor, vilket hon även arbetat med i flera år. När suget efter något mer praktisk kom landade hon ganska omgående i att utveckling och klimatfrågor kändes viktiga. Vilka hon får kombinera i sin nya roll hos EnergiEngagemang. Även för Luis var det viktigt att välja ett yrke där man kan bidra till något bra i en större kontext.

– Eftersom jag sedan tidigare var utbildad teknisk fastighetsförvaltare hade jag sedan innan arbetat en del med energioptimering och därmed fått en del kunskap om förnybar energi. Det väckte mitt intresse för solenergi och hur det kan bidra till samhällsutvecklingen. säger Luis.

Utbildningen, som är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på KYH, är framtagen av olika aktörer inom branschen och behandlar ämnen som projektering, projektledning, affärsutveckling och fastighetsekonomi, allt med ett fokus på solenergi och solenergiteknik. Den är bred och övergripande men också till viss del väldigt detaljerad och teknisk.


Fortsatt stor efterfrågan på kompetent personal
Helena Sjöberg, HR-chef på EnergiEngagemang, berättar att målet under 2022 är att dubblera antalet anställda. Efter ett EU-kommissionen i slutet av maj lagt fram ett förslag med mål att snabba på omställningen till grön energi där just solenergi spelar en mycket viktig roll i lösningen, ser man att trycket på solcellsbranschen kommer öka ytterligare. Det kommer därmed finnas en mycket stor efterfrågan på kompetent arbetskraft även framöver.

I Sverige räknar man med att elförbrukningen kommer att dubbleras på bara några år. Detta i kombination med en osäker elmarknad där fossil gas och olja ska fasas ut kommer att bli en utmaning men med kompetent arbetskraft och innovativa sollösningar finns goda möjligheter att på ett snabbt och billigt sätt bygga ut vårt elnät så att vi kan säkra upp för framtida generationer.

– Jag ser fram emot att vara med i energiomställningen och fortsätta lära mig mer om de möjligheter som finns med solenergi. EnergiEngagemang känns som ett företag som verkligen vill vara med i utvecklingen och jag tror att många spännande projekt kommer ta fart de kommande åren. Avslutar Tove.


Källa: Energiengagemang

Skriv ut

Ny investering kan halvera elkostnaden för Skellefteå Krafts kunder

Skellefteå Kraft investerar i Emulate, ett företag som utvecklat en unik lösning som förväntas effektivisera energisystemet och bidra till hanteringen av ett 100 procent förnybart energisystem.

Läs mer
svero


Nytt ramavtal inom kraftnät till Norconsult

Norconsult har fått tilldelning för ett tredje ramavtal med Svenska kraftnät. Det nya avtalet avser konstruktion och gäller under tre år med möjlig förlä...

Läs mer
Uppsala universitet


Svenska vindkraftsbolaget Hexicon växlar upp i Italien

Hexicons verksamhet i Italien bedrivs genom joint venture-bolaget AvenHexicon, tillsammans med Avapa Energy SRL. AvenHexicon utvecklar för närvarande fem parker för flytande...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Nya elprisområden chockhöjer stockholmarnas elräkningar

Om huvudstaden blir ett eget elprisområde kommer Stockholm få dubbelt så höga elpriser som övriga Mälardalen, med timpriser på upp till 30 kronor per...

Läs mer
cortus
Placeringen av en laddstation i Karlskoga blir strategiskt viktig i mellansveriges transportstråk.

Strategisk placering för tungtransportens nya laddstation

Snart ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el på en ny anläggning vid Mosserud i Karlskoga. Spaden sätts i marken redan i höst och allt ska stå klart inom...

Läs mer
Solarsupply
Här införs ett av ställen med batterierna i det specialbyggda teknikrummet som hanterar brand, vätskeläckage, kylning och som även inkapslar elstrålning.

Sex ton batterier ska lagra studenthusets solenergi

På KTH Live-In Lab är det full fart. Ankomsten av de stora batterierna från Northvolt-projektet håller som bäst på att installeras. Att få in de olika delarna,...

Läs mer
hammar-produkter


Fördelningsstation kommer säkerställa kapacitet i elnätet på industriområde

I takt med att Jönköpingsregionen växer kommer allt fler förfrågningar på företagsetableringar i området. Jönköping Energi har under det senaste...

Läs mer
KL Industri


Nordens elproduktion håller priserna nere under juli

Sommar brukar vanligtvis innebära lägre elpriser med varmare och mildare väder, påfyllda vattenmagasin och mycket blåst. Men på grund av den politiska situation som...

Läs mer
Jakobssons Smide


Sänkt klimatavtryck för Vattenfalls vindkraft

Koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft har nu sänkts till 13 gram per producerad kilowattimme, jämfört med 15 gram 2016, och trenden fortsätter. Den nya...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Volvokoncernen påbörjar processen att etablera batterifabrik i Sverige

För att möta den växande efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och maskiner har Volvokoncernen påbörjat processen att etablera en fabrik för storskalig...

Läs mer
Enegic3
Charlotta Sund, Bixias styrelseordförande och vd för Tekniska verken-koncernen.

Bixia är landets mest jämställda energibolag – enligt Kraftkvinnornas jämställdhetsrapport

Den 29 juni presenterade föreningen Kraftkvinnorna årets jämställdhetsundersökning för energibranschen. Enligt undersökningen, som har granskat 284 svenska...

Läs mer
Enerbrokers


Neoen inleder byggnation av sin första vindparksanläggning i Sverige

Storbrännkullens vindpark kommer byggas i Jämtlands och Västernorrlands län inom kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå, ungefär 100 kilometer från...

Läs mer
netcontrol

Vattenfall och Göteborg Energi i samarbete om fysisk elhandel

Göteborg Energis elhandelsverksamhet inleder ett nytt samarbete med Vattenfall rörande fysisk elhandel och stödtjänster till Svenska Kraftnät. Samarbetet innebär att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se